Het reële ik, ideaal ik en geïdealiseerde ik

De meeste mensen zijn vervreemd van hun reële ik, en hebben een ideaal ik opgebouwd, en/of een geïdealiseerd ik.

Een ideaal ik is samengesteld op basis van berekenend en pleasend gedrag. Dat ik heeft de bedoeling om bij de ander in de smaak te vallen, ook al moet je jeZelf daarvoor in allerlei bochten wringen. Het is een onecht ik dat de ander probeert te misleiden en manipuleren.

Het geïdealiseerde ik komen we onder andere tegen bij narcisten, die zichzelf grandioos vinden en alleen maar goed en puur. Ik sprak ooit zo’n narcist die verkering kreeg en toen zei dat hij zoveel liefde beleefde dat ik het niet zou kunnen snappen, zo hemels was het en de partner was ook hemels. Dan ging de verkering uit, na een paar maanden en zei de narcist dat de ex van geen kanten deugde dat hij alleen maar liefdevol, puur en echt was geweest.
Het geïdealiiseerde ik vind zichzelf super geweldig en kan niet tegen kritiek.

Het reële ik is het enige echte het ware Zelf, en daar weten we zo weinig van, dat we er niet mee naar buiten durven komen, we houden het voor onszelf en de ander verborgen en dat is jammer. Shakespeare zei al dat hij in zijn leven vele rollen speelde en dat geen enkele rol de kern raakte. Een waar woord, we leven liever in de illusie en de leugen dan in waarheid

Nietsche zei al:’Hoeveel waarheid kan en mens verdragen en hoeveel waarheid waagt hij zich’

De mensen kiezen liever voor de vleiende leugen dan voor de confronterende waarheid.

Zo blijven we met leugens leven. Fleetwood mac zong het al: ‘Tell me lies sweet little lies!’

Benieuwd hoe je tot waarheid komt en tot je reële ik, bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

De ander willen veranderen

Veel relaties lopen stuk op de veranderzucht van de partners ze willen elkaar, naar hun beeld, veranderen. Ze houden niet van hun partner, alleen van het beeld dat ze van hem gemaakt hebben.

Mijn ex, wilde mij ook altijd veranderen, door commentaar en kritiek te leveren en me niet te accepteren en waarderen om wie ik ben. Ze joeg me, met haar gedrag en haar jaloezie het huis uit en dat leidde tot een scheiding in.

De Bijbel zegt: ‘Maak van Mij geen beeld’ en we doen niet anders dan beelden van God en elkaar maken, waar de ander aan moet voldoen.

Als je iemand tot vijand wil maken, moet je proberen hem te veranderen.

Zie in, dat je de ander niet kunt veranderen, je kunt alleen jezelf veranderen en dat is al moeilijk genoeg.

In plaats van veranderen kun je de ander beter inspireren, motiveren, stimuleren, enthousiasmeren, bemoedigen en activeren, dat levert meer op.

Door middel van kritiek en woede proberen we de ander te manipuleren en veranderen. Een heilloze weg die nergens toe leidt.

Er is vaak angst en weerzin tegen verandering, we houden liever vast aan het oude vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt.

Een kind van acht werd mishandeld door haar moeder, die het kind met geweld probeerde te veranderen en dus het kind niet accepteerde. De kinderbescherming kwam het kind ophalen en toen ze dat deden strekte het kind de armen verlangend uit naar de wrede moeder, zozeer zijn we gehecht aan het oude, vertrouwde.

Als jij verandert, dan verandert je hele wereld om je heen, is mijn ervaring. Mensen die je dwarszaten, verdwijnen uit je leven en er verschijnen nieuwe mensen, die goed voor je zijn, en die bijdragen aan je groei en ontwikkeling.

Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering!.

Wil je ook veranderen en jezelf verbeteren, maar je weet niet hoe, bel 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com

Kun je de ander gelukkig maken?

Robin Norwood schreef het boek ‘Als hij maar gelukkig is’,het gaat over codependente vrouwen, die in de illusie leven, dat ze hun partner gelukkig kunnen maken. Ze overschatten schromelijk hun macht over en invloed op de partner. Ze zijn zelf niet gelukkig en kunnen dus ook niet geven, van wat ze niet hebben.

Aan de andere kant staat het verhaal van de koning, die een vrouw had, die heel ongelukkig was. De koning zag dat de vrouw van de visser, heel gelukkig was en beval de visser zijn vrouw te ruilen met de vrouw van de koning. De koning dacht het nu voor elkaar te hebben, maar vergiste zich.
Zijn nieuwe vrouw werd nu ook ongelukkig.

Ik denk en ervaar dat gelukkig zijn, een bijprodukt is van bewustzijn; toen mijn bewustzijn toenam, nam ook mijn geluk toe.

Tevredenheid en dankbaarheid zijn aan te leren en leiden tot gelukkig zijn.

Geluk kun je delen, je kunt de ander inspireren, stimuleren, motiveren, enthousiasmeren, bemoedigen maar je kunt de ander het geluk niet opdringen, voor geluk moet hij zelf zorgen.

Ingeborg Bosch heeft het over ‘Valse hoop’ ,als afweermechanisme van oude pijn. Het is het als…dan principe.
Als ik eenmaal die partner heb, dan zal ik gelukkig zijn, als ik de loterij win dan zal ik gelukkig zijn, nee dus. Als je nu niet gelukkig bent, zul je het dan ook niet zijn.

De ander kan je erop wijzen, dat je je zegeningen mag tellen en mag kijken naar wat er allemaal goed is. En zo een bijdrage leveren aan je geluk. Uit onderzoek bleek, dat de gelukkigste mensen niet af te leiden waren uit de hoogste opleiding of de hoogste baan of afkomst, nee de onderscheidende factor was, het goede in alles zien, dat maakt gelukkig.

De goede boodschap doorgeven via mijn boeken, cd’s, brochures, en tijdschriftartikelen maakt mij gelukkig. Dat werk levert voldoening op, ik hou van wat ik doe en doe waar ik van hou en dat maakt gelukkig.

Ik leerde dat naar aanleiding van het volgende verhaal. Een leerling zei tegen zijn meester:’hoe kan ik u ooit bedanken, voor alles wat ik van u geleerd heb’. De meester zei: ‘door het door te geven’. Bij deze…

Gespreksstof

Een jongetje zei tegen zijn vriendje: ‘Mijn moeder, kan urenlang praten over de meest uiteenlopende onderwerpen’. Waarop het vriendje zegt: ‘Dat is nog niks, mijn moeder praat urenlang en het gaat nergens over!.

Ik gaf een vrouw een lift naar Almelo en toen ze in mijn auto stapte begon ze meteen te babbelen, ze sprak veel, had veel gespreksstof, maar zei eigenlijk niks, ik werd er doodmoe van en zei tegen haar, dat Goethe had gezegd ik ken hem eigenlijk niet, want ik heb nog nooit met hem gezwegen. In de hoop dat ze zou stoppen met babbelen, maar nee hoor, ze ging gewoon door. Ze stond op zenden en kon daarom dus niet ontvangen.

Op een verjaardag heeft men ook altijd behoefte aan gespreksstof. Als het gebabbel even stil valt, zegt al gauw iemand, dat de dominee voorbij komt en dan begint het gebabbel weer. Mensen zijn bang voor de stilte.

Ik was ooit lid van een gespreksgroep waar men boeken besprak, Ine had altijd de mooiste en ontroerendste bijdrage. Een vrouw zei: ‘Het is zoals het is’ en zette daarmee alles vast. Ik zei dat Osho had gezegd, dat je een boom geen boom moet noemen, maar het bomen. De boom is ook niet maar wordt.

Ik houd nog wel eens een gespreksgroep bij me thuis. Onderwerpen zijn o.a.: subpersoonlijkheden, eigenwaarde, codependentie, de waarde van je fouten, etc. Met het doel om verdieping te laten ontstaan.
Ik vind het altijd inspirerend om de verschillende meningen te horen.

Met mijn vriendin Elly zit ik nooit verlegen om gespreksstof. We zaten een keer ca. drie uur lang op een terras in Gendringen te praten. Al die tijd zat naast ons een stel te zwijgen en verveeld voor zich uit te kijken. Ze hadden een huwelijk en daar zit uw lijk in, ze waren ook doods.

Als je veel leest, zoals ik, heb je altijd interessante gespreksstof en als je wat wilt zeggen denk dan aan het THINK letterwoord,
Is it True, Helpful, Inspiring, Necessary, Kind.

Brengen je woorden verbinding en verbroedering tot stand of leiden ze tot afscheiding en conflict. Vraag je steeds af, wat het effect is van je communicatie. De waarde van je communicatie wordt namelijk bepaald door de respons die je krijgt, zeggen ze bij NLP.

Je gespreksstof kan inhaken op het visuele, auditieve of kinesthetische, respectievelijk zeg je dan:’ik zie je nog wel eens’, ‘ik hoor graag van je’ of ‘ik loop je nog wel eens tegen het lijf’. Stem je gesprek af, op de modus van de ander, en kijk of hij of zij visueel, auditief of kinesthetisch is.

Een man zat een uur lang te praten over zijn toneelstukken en na dat uur zei hij: ‘zo nu genoeg over mij, wat vind jij van mijn toneelstukken?’

De gespreksstof van de neuroot gaat over mensen(roddel), de gemiddelde mens praat over gebeurtenissen(drama) en de ontwaakte praat over visies, inzichten en gevoelens, Zijn en ideeën(essentie).

 

Wat betekent het om een echt mens te zijn

Een echt mens heeft zijn ego, zijn valse zelf doorzien en overwonnen. Hij is gestorven aan zijn oude zelf en leeft nu een tweede leven, is geestelijk opnieuw geboren. Hij is het Koninkrijk Gods binnengegaan. En leeft in verbondenheid met God, de kosmos, zijn medemens en zijn omstandigheden, die hij vaak Zelf creëert. Ik ken dit ook in mijn leven, mijn ego is nu dienaar.

Een echt mens heeft mededogen met zijn medemens en leeft volgens de vier verheven toestanden, de brahmaviharā uit het boeddhisme te weten: Metta(liefde voor iedereen), Mudita(vreugde daden van anderen), Karuna(compassie) en Upekkha(gelijkmoedigheid) zoek maar op op internet. Heel zinvol.

De echte mens herkent zich in het volgende gedichtje van Nietzsche:
Ik ben het zoeken meer dan zat,
sindsdien heb ik geleerd te vinden.
Sinds ik de wind eens tegen had,
zeil ik met alle winden.

De echte mens bestrijkt beide oevers uit het volgende gedicht van Nisargadatta:
Tussen de oevers van pijn en plezier
stroomt de rivier van het leven.
Alleen wanneer denken en voelen stranden op een van de oevers, en niet met de stroom meegaan, ontstaat alle ellende.
De echte mens zegt no pain no gain en werkt met de genade mee.

De echte mens disidentificeert zich en zegt:’Ik heb gedachten, maar ben niet mijn gedachten, ik heb gevoelens maar ben niet mijn gevoelens, ik heb een lichaam, maar ben niet mijn lichaam, ik heb werk en een baan maar ben dat niet’.

De echte mens volgt zijn passie, hij doet waar hij van houdt en houdt van wat hij doet. Hij kiest voor liefde in plaats van angst.

De echte mens noteert zijn doelen zwart op wit en realiseert ze ook meestal en zet door. Geeft niet op.

De echte mens heeft veel humor, is adrem en houdt van kwinkslagen, en lacht graag en veel, is goedlachs.

De echte mens doet aan zelfreflectie en zelfonderzoek en zelfexploratie
Socrates zei dat een ononderzocht leven niet waard is geleefd te worden en dat trekt de echte mens zich aan.

Diogenes liep overdag rond met een lamp op zoek naar een echt mens, zo zeldzaam zijn ze…

De maatschappij bestaat uit neuroten, mensen die mechanisch zijn en op de automatische piloot functioneren. Gurdjieff wees daar ook al op. Dus zijn het eerder robotjes dan echte mensen.

In lees in Erich Fromm: ‘Homo Sum humani nil a me alienun puto’, ofwel ik ben een mens en niets menselijks is me vreemd. In het oosten zeggen ze dat jij de wereld bent en de wereld jou is.

Je hebt het pief-paf-poef bewustzijn, het papagaai bewustzijn, dat geldt voor de meeste mensen en het creatief bewustzijn, wat een kenmerk is van de echte mens.

Een echt mens heeft zijn innerlijk kind geïntegreerd, evenals zijn subpersonen. Hij is de dirigent van zijn orkest van subpersoonlijkheden en de regisseur van zijn leven.

De echte mens heeft veel invloed op zijn medemensen en op zijn omstandigheden. Je kunt o.a.je invloed meten met de DISC test

De echte mens scoort op de DAS test die staat voor Dominant, Afstandelijk en Sociaal op alle aspecten hoog ca 75%

De echte mens is congruent dwz dat zijn denken, voelen, handelen en Zijn op één lijn liggen en dat voor hem de wet van de aantrekkingskracht dus werkt zie mijn artikel daarover.

De echte mens vernieuwt en innoveert en luistert naar Jezus die zei: ‘zie ik maak alle dingen nieuw’.
Hij laat zich leiden door liefde in plaats van angst, en is niet bang voor het onbekende, maar omarmt dat.

De echte mens heeft elke ontwikkeling en ontmoeting lief of leert daarvan en is dus altijd winnaar.

De echte mens besteedt vooral aandacht aan ideeën, inzichten, visies, essentie in plaats van drama, waar de massa zich mee ophoudt.

Ik werd pas een echt mens, na een crisis en een leven van materialisme en denken het weten te hebben. Ik werd spiritueel en kwam bij mij essentie. Ik ben gestorven aan mijn oude leven en na nog een crisis leef ik nu een derde leven van interdependentie, zelfrealisatie en vrijheid,

Los van alle aangehaalde voorbeelden van een echt mens is een echt mens hij of zij die helemaal zichZelf is.

Ook zin om een echt mens te worden bel dan 06-10421646 of kijk op www.hennybos.com