In slaap

Vernon Howard’s
SECRETS OF LIFE (R)

**********************************************************************

“Here are ten parallels between the novel Dracula and in everyone’s
daily life:

7. In Dracula, a vampire attacks when its victims are asleep or
otherwise off-guard. In life, humans are spiritually asleep while
dreaming they are awake and their ignorance is their danger.

SOLVED The Mystery of Life, p. 67
Go to the New Life Bookstore: http://www.anewlife.org/index.html

**********************************************************************

Your attitude not your aptitude wil determine your altitude

Je kunt nog zo getalenteerd en begaafd zijn, maar zonder de juiste houding zul je niet veel bereiken, je zult geen geluk kennen. Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles’. Ben je bereid om je oneindigheid te gaan verkennen of denk je dat je het al wel weet

Bel 06-10421646 voor meer informatie

Ziekte en tegenslagen en je weet niet waarom

Ziekten, tegenslagen, ellende en een leeg en onvervuld leven, zonder dat je weet waardoor het komt.
De kans is groot dat je dan afgescheiden bent van je innerlijk kind. Je bent vroeger gekwetst en besloot om je niet meer te laten kwetsen en sloot je kind op in een kelder, inderdaad veilig maar ook zonder aandacht en liefde
Dat kind dat niet mee mag doen in je leven wreekt zich en zal je dwarsbomen en saboteren en dan volgen onverklaarbare ziekten en tegenslagen, de verklaring ligt dus bij je innerlijk kind
Je zult eerst weer het vertrouwen van je innerlijk kind moeten winnen en er de dialoog mee aangaan, om weer in contact te komen
Meer weten over je innerlijk kind
Bel 06-10421646 voor een vrijblijvend en gratis gesprek

Wakker worden, vooral als je denkt al wakker te zijn

Wakker worden
Mijn ervaring is dat de meeste mensen denken dat ze al wakker zijn.
Ze identificeren zich met hun lichaam dat wakker kan zijn, geestelijk zijn de meeste mensen echter nog in slaap
Hoe wil je wakker worden als je denkt dat je het al bent
Mensen gebruiken slechts 5% van hun potentieel, dat betekent dat ze een heel leven aan zich voorbij laten gaan. Ik heb dan mededogen en ben bereid om deze mensen de ogen te openen.
Op een cursus psychosynthese gaven de meesten een mager 6-je voor hun levenskwaliteit. Dat is aan de ene kant mooi, omdat ze dan inzien dat er wat moet gebeuren, wat moet veranderen om tot geluk te komen. Velen blijven hangen in de comfort zone en vinden het wel best
zo en zoeken vertier om, zo ontlopen ze hun ware Zelf, hun essentie
De meeste mensen besteden dan ook 95% van hun tijd aan drama, dat verklaart het succes van gtst en de roddelbladen.
Soms voel je dat er meer moet zijn. Dat is dan een helder moment, dan moet je handelen en je laten coachen
Voel je nu ook dat je meer in je mars hebt dan wat er nu uitkomt bel dan
06-10421646

Beledigingen en kwetsingen

Zolang je nog te beledigen ben en gekwetst kunt zijn ben je nog de slaaf van je ego en geen meester over je lot. Je ego maakt je wijs dat het goed met je gaat en je geen hulp nodig hebt en gaat voorbij aan je hoogste behoefte namelijk zelfrealisatie. Soms heb je momenten waarin je denkt dat er meer moet zijn dan er nu is en dat zijn even heldere momenten luister daar naar en neem aktie bijvoorbeeld door nu 06-10421646 te bellen en je te bevrijden van de dominantie van je ego ofwel je valse zelf, durf echt te zijn