Als iemand niet aardig voor je is…

Je zult wel eens meemaken dat iemand niet aardig voor je is, je negeert of een gesprek afbreekt of negatieve opmerkingen maakt, op je zit te vitten, je uitscheldt, geen oprechte aandacht voor je heeft, etc.

Heb dan mededogen want hij of zij laat iets van zichzelf zien. Je behandelt namelijk vaak de ander op dezelfde manier als waarop je jezelf behandelt.

Iemand die dus niet aardig voor je is is ook niet aardig voor zichzelf, etc., vraag hem of haar of hij of zij ook gelukkig en blij kan zijn, wat hij of zij als positief in je ziet

Ik was een keer bij mijn vriendin Elly en een vrouw kwam bij haar op bezoek die ik ook kende, ze liep me straal voorbij en groette alleen Elly, ging toen een vervelend ellende verhaal aan Elly vertellen en keek geen een keer naar mij. Ik voelde dat ik er niet bijhoorde en pakte een boek en las ‘De tijd om uit te reiken is nu gekomen’ Ik stond perplex het waren exakt dezelfde woorden die een holistisch therapeut een dag eerder tegen we had gezegd!!!!. Wat een synchroniciteit!!. Ik heb God gedankt en wilde die onaardige vrouw ook wel bedanken want door haar onaardige gedrag kwam ik op deze boodschap die ik ter harte nam, ik heb haar niet bedankt want het was niet haar bedoeling om mij te helpen integendeel ze negeerde mij volkomen

Als je gelukkig bent ben je ook vriendelijk voor de ander en heb je aandacht voor hem of haar omdat je je verbonden voelt en niet afgescheiden, zoals degeen die je geen aandacht geeft. De Dala Lama zei dat zijn religie vriendelijkheid is, heel mooi

Wees lankmoedig een mooi oud woord dat we bijna vergeten zijn. Lankmoedig is: barmhartig, edelmoedig, geduldig, verdraagzaam, tolerant en vriendelijk, een mooie en goede mix lijkt me

Bron: Boek ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos, verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent

Focus

 

Als je 10 dingen hebt, waarvan er 1 goed is en 9 slecht zijn en je focus is gericht op die ene goede zal dat groeien en ten koste gaan van de 9 slechte die dan gaan verdwijnen!

Als je 10 dingen hebt waarvan er 1slecht is en er 9 goed zijn en je focus is gericht op die ene slechte zullen die andere 9 ook slecht worden, zo sterk werkt het slechte en negatieve door

Als je 10 complimenten krijgt en 1 x negatieve kritiek zal daarmee het effect van de 10 complimenten teniet zijn gedaan.

Toen ik voor het eerst een Ford sierra kocht viel het me pas op hoeveel er daarvan reden!!

Toen ik voor het eerst mijn best deed om in contact te komen met engelen, viel het me pas op hoeveel boodschappen ze sturen!!

pastedGraphic.pdf

De pessimist heeft zijn focus op het zien van de moeilijkheden in de mogelijkheden en zal dus ook veel moeilijkheden vinden en ondervinden

De optimist heeft zijn focus op het zien van de mogelijkheden in de moeilijkheden en zal dus veel mogelijkheden ontdekken.

Een briefje van 50 euro werd op de vloer gelegd van een café, eerst werden pessimisten uitgenodigd om naar het café te komen, geen van hen zag het briefje van 50 liggen, toen werden optimisten een voor een binnengelaten en ze zagen allemaal het briefje van 50 en pakten het op.

Als je focus is gericht op het vinden van stenen zul je de diamanten niet zien!!

Als je focus er een is dat je eerst moet zien en dan zult geloven, zul je nooit manifesteren waar je in gelooft, het is namelijk eerst geloven en dan zien…

Veel mensen durven niet gelukkig te zijn….

Dat zei m’n vriend Arthur tegen me, die zelf uit een depressie is gekomen en ongelukkig was omdat hij niet zichzelf was, maar zich aanpaste aan anderen, dus codependent was. Een therapeut vroeg hem:’Wat zou je zijn zonder je problemen?’ Arthur wist daarop op dat moment geen antwoord en bedacht later dat hij niets zou zijn zonder z’n problemen, zou verdwijnen, het zou z’n dood zijn, hij was er zo mee vertrouwd, problemen waren z’n identiteit geworden. Daarna zag hij de belachelijkheid van e.e.a. in en kwam tot inzicht.

We klampen ons vast aan het bekende en vertrouwde, zelfs als dat ons kwelt. Een mooi voorbeeld daarvan is van een kind dat werd weggehaald door de kinderbescherming bij haar moeder die haar sloeg en misbruikte, het kind verzette zich hevig en reikte uit naar de moeder. Velen van ons zijn als dat kind en zoeken de vertrouwde ellende weer op, het drama. Ik denk dat het een van de redenen is van het succes van GTST, dat is ook allemaal drama en dan denk je dat het met jou nog wel meevalt als je dat ziet.

M’n vriend Arhur is nu op z’n 25ste al tot inzicht gekomen dat hij er mag zijn om wie hij is en niet hoeft vast te klampen aan problemen. Een frater van de abdij de Slangenburg zei het heel mooi over het vastklampen, hij zei:’Kijk Henny de mensen doen dit’ en toen balde hij z’n vuisten daarma zei hij ‘maar dan kun je niet vangen, je moet dit doen’ en toen maakte hij van z’n handen een kommetje, een wijze les van deze man in loslaten en overgave in Uw wil geshiede, zonder fatalistisch te zijn.

Misschien ben je op de hoogte van een onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar geluk. Ik geloof dat 75% zei dat ze gelukkig waren en ik zeg dat ze liegen, het is hetzelfde als wanneer je vraagt hoe gaat het, de meesten zeggen dan goed en liegen en als je dan doorvraagt hoe gaat het nu echt met je hoor je het ware verhaal, in het onderzoek is niet doorgevraagd en de uitkomsten zijn dus niet valide.

Ik liep met Leon door de stad en toen zei hij tegen me:’Kijk eens naar de mensen Henny, ze hebben mooie gepoetste schoenen aan, mooie kleding en tassen vol met boodschappen en moet je nu eens kijken naar die gezichten’, daar klopte inderdaad niets van, hele ontevreden en getormenteerde gezichten zag ik, de misere straalde ervan af.

Er is lef voor nodig om je schaduwkanten bewust te maken zodat je ze meester wordt en ze geen macht meer over je uitoefenen, zolang ze onbewust blijven besturen ze je zonder dat je daar weet van hebt, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent.

Rumi zei:’’Wie in zichzelf geen gebreken ontdekt is zijn eigen vijand’ en velen met hem zeiden soortgelijke dingen zie op m’n site onder het item codependentie het onderwerp ‘je eigen vijand zijn’

Bron: Boek: ‘Verrijkende inzichten’ – Henny Bos (verschijnt juni 2016 bij uitgeverij Boekenbent)