Beter communiceren is minder stress!

Hoe vaak schiet je in een (felle) reactie in plaats van een respons te geven?

Noem een gemeen mens gemeen en hij zal in een reactie schieten en gemeen naar je uithalen en je gelijk bevestigen. Noem een ontwaakte mens gemeen en hij zal een respons geven en lachen en zeggen dat hij inderdaad wel eens gemeen kan zijn maar dat meestal niet is.

Ik was manager bij een uitgeverij van vaktijdschiften, dat ging dus al over communicatie, daarnaast was ik universitair docent in Utrecht en gaf communicatietrainingen op HBO-nivean voor accountmanagers en leerde ze luisteren en open vragen stellen en behoeften bepalen. Verder was ik direkteur/senior consultant van mijn eigen marketingcommunicatiebureau.

Ik volgde veel trainingen over communicatie en las er veel over en maakte van mezelf zo een expert, wat leidde tot het geven van een lezing over communicatie voor een spirituele groep in Goor. Daar is een CD van gemaakt en die bied ik u nu aan. Ruim 1 uur waardevolle informatie met o.a. dat je omgeving de spiegel van jezelf is, daarnaast bied ik u mijn boek ‘Communicatie’ aan.

Hier is mijn aanbod: CD is 7 euro, boek is 21,50, verzendkosten 4,25 dus totaal 32,75 nu te koop voor 25 euro!. Het is aftrekbaar van de belastingen dus je betaalt uiteindelijk maar 12 a 17 euro.

comminicatiepakket nw

Mail me om te bestellen: hennybos@xs4all.nl, dan stuur ik het pakket met een factuur naar je toe. Het is ook leuk om dit pakket cadeau te geven aan vrienden en kennissen.

Vriendelijke groet,

Henny Bos (www.hennybos.com)

PS: Hier een passage uit mijn boek:

Luisteren

Een vaak nogal ongeschoven kindje in de communicatie is het luisteren. Diogenes wees er al op dat we twee oren hebben en één tong dus meer moeten luisteren dan praten. Iedereen wil gehoord worden maar bijna niemand wil luisteren. Men wacht af tot je uitgesproken bent om dat snel zelf weer in te komen, of zegt tijdens het luisteren ‘dat had ik ook’ en neemt het verhaal dan over.

Een mooi voorbeeld van de matige belangstelling voor luisteren is dat van de Amerikaan die twee cursussen in de aanbieding had, een over spreekvaardigheid en een over luistervaardigheid, voor de spreekvaardigheidscursus kreeg hij zoveel aanmeldingen dat hij wel 5 groepen kon starten, voor de cursus luistervaardigheid kreeg hij geen enkele aanmelding….

Osho wees er o.a. op dat om goed te kunnen luisteren je in het hier en nu moet zijn, oplettend moet zijn en zonder oordeel en gedachten moet zijn. Vooral de laatste twee zijn grote struikelblokken. Als je veel gedachten hebt bij het luisteren fungeren die als een soort innerlijke bordenwisser voor de woorden van de ander. Je kleurt ‘t dan meteen in en filtert, selecteert, analyseert en interpreteert.

Woorden

Let beter op je woorden die je uitspreekt ze hebben de neiging zich te materialiseren, ook de woorden die je tot jezelf spreekt je ‘self-talk’, als we zeggen dat we pech hebben zal het universum ervoor zorgen dat dat ook gebeurt!!

Woorden hebben zelfs invloed op je genen en DNA!!. Als je mijn artikel over woorden wilt ontvangen mail me dan hennybos@xs4all.nl, dan mail ik je dat bijzondere artikel dat ook in mijn boek Verrijkende Inzichten staat

Verrijkende inzichten cover

Boek: ‘Verrijkende Inzichten’

30.00EUR

Verrijkende inzichten / Henny Bos

(Verruim je bewustzijn door de verhalen in dit boek te lezen en ter harte te nemen en toe te passen in je leven, je gebruikt nu 5 tot 10% van je potentieel maak er meer van)

Socrates zei: Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen en je krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen’, ik vind dat nog steeds een heel goed advies dat ik graag opvolg.

Ik ben nu 66 jaar en nog jong van geest en hart, maar door de jaren heen ook wat wijzer geworden door mijn levenservaringen en door de vele boeken die ik niet alleen las maar ook ter harte nam, ik bracht veel van het gelezene in de praktijk en integreerde het in mijn leven, het werd daardoor levend en dynamisch. Ik luister naar wijzen zoals Socrates en dat levert mij veel op.

Je wordt nooit oud genoeg om alle fouten zelf te maken of alle ervaringen zelf op te doen, ze worden je in dit boek op een presenteerblaadje aangeboden om je leven mee te verrijken en daarna ver te reiken.

Ik wens je veel lees- en leerplezier

Doetinchem, juni 2016, Henny Bos

2016 | ISBN 9789463280532 | Paperback | 502 pagina’s

Mail naar: hennybos@xs4all.nl en bestel dit geweldige boek, als je het gelezene toepast in je leven ben je vrij en niet meer te kwetsen en beledigen en ontvang je antwoord op vele van je vragen.

Enkele items uit het boek zijn: ‘Als iemand niet aardig voor je is’, ‘Congruent’, ‘Frustratietolerantie’, ‘Fouten’, ‘Hurt people hurt’. ‘Ontkenning’, ‘Tantrisch denken’, etc. 210 items zitten er in dit boek

Hierbij een passage uit mijn boek:

Religie en spiritualiteit

Religie wordt wel opium voor het volk genoemd en daar zit wat in. In religie zijn mensen bezig met een leven na de dod, waarin ze hopen in de hemel te komen en ze vergeten te leven voor de dood. Ze denken aan een eeuwig leven terwijl ze niet eens weten wat ze op een regenachtige zondag moeten doen en zich vervelen. En als je je verveelt dan ben je vervelend

Ik ben opgegroeid in een gereformeerd gezin. De gereformeerden waanden zichzelf als zijnde de besten die in de hemel kwamen, ze keken neer op de katholieken,  en socialisten en communisten waren heidenen die in de hel zouden komen. Mijn goede ervaringen met zowel de katholieken als de socialisten deed me er heel anders over denken. Op mijn 14e jaar vroeg ik een gesprek aan met de dominee en vertelde hem dat ik niks meer met zijn religie te maken wilde hebben…

Ik moest later in mijn leven door een hel gaan, de hel van depressie en depersonalisatie en paniek en grote angsten. Daardoor ontstond bij mij spiritualiteit. Spiritueel word je pas als je door een hel bent gegaan en wedergeboren bent. De Hindoes noemen dat de voor de tweede maal geborenen.

Indianen zeiden : ‘Jullie God is er alleen voor jullie religie, onze Grote Geest is er voor iedereen’ en dat laatste is een spirituele gedachte

‘Religion is for people who are afraid of going to hell, Spirituality is for those who have already been there’ – Vine Deloria, Sioux

Tantrisch denken

Wat is tantrisch denken? Tantrisch denken is een manier van denken die alles accepteert en goedkeurt zoals in het nu wordt ervaren, precies zoals het is, zonder oordeel of mening. Tantrisch denken staat boven ‘goed’ of ‘slecht’, ‘mag en mag niet’, ‘positief’ of ‘negatief’. Het ziet en erkent de nuttigheid juistheid van alles en kan profiteren en leren van alles. Het ziet alles zoals het is, oordeelloos.

Als ik me verdrietig voel accepteer ik de boodschap: ‘Het is oké om me verdrietig te voelen’, ik keur het goed: En als mijn verdriet wordt geaccepteerd door mijn manier van denken, word ik gelukkig. Mijn verdriet mag er zijn! Ein­delijk hoeven mijn gedachten over mijn verdriet zich niet schuldig te voelen voor wat ze zijn.

Dit is een groot tantrisch geheim. Alles dat mag zijn, en dus volledig wordt geaccepteerd, wordt bijna automatisch ervaren als gelukkig. Als ik me verdrietig voel laat ik mezelf toe dit volledig te voelen. Door volledig mijn verdriet te mogen ervaren word ik gelukkig. Ik forceer me niet om me gelukkig te voelen. Ik geef mezelf de toestemming om me ook ongelukkig te voelen. Beide accepteer ik als juist: gelukkig of niet gelukkig.

Goedkeuren betekent dat je ego zichzelf terugvindt in iets of iemand buiten jezelf. Een ge­dachte, een gevoel, daad of woord: je ego identificeert zichzelf hiermee. Ze worden geaccepteerd door ons ego. Ze worden Eén met ons ego.

Wanneer wij onze gedachten, emoties; gevoelens en daden accepteren, dan leven wij in eenheid met ons­zelf en tonen wij geen weerstand tegen hoe wij zijn. Wij stoppen agressief te zijn tegen onszelf, wij stop­pen te vechten tegen onszelf.

De uitgangspunten van de tantrische manier van denken:

  1. Já zeggen tegen alle gebeurtenissen in het leven en alle verschijningen van het leven.
  2. Gedachten, emoties, woorden en daden zijn neutraal. Wij oordelen ze tot ‘goed’, ‘slecht’, ‘aangenaam’ of’ ‘vervelend’.
  3. Alles en iedereen in ons leven is bedoeld om van te leren en te ontwikkelen. Daarom is alles en ieder­een welkom in ons leven.
  4. Het maakt niet uit wat wij denken of voelen. Wij hebben sowieso gelijk.

Ik heb deze manier van denken toegepast zonder te weten dat het om tantrisch denken ging. Ik had het aforisme bedacht: ‘In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie’ en verzette mij toen niet langer tegen mijn depressie maar aanvaardde die als een boodschap van mijn hogere Zelf, ik zei tegen mezelf: ‘Ik heb nu een depressie, aanvaard dat en hou toch van me, alles is goed, het is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en dat deed ik en doe ik nog steeds.

Ten aanzien van uitgangspunt 4 van het tantrische denken maak ik bezwaar omdat we ongelijk kunnen hebben en onjuist, onzuiver kunnen denken en dan moeten we de moed hebben om onszelf te corrigeren. Ik moet daarbij aan een uitspraak van Nietzsche denken die zei: ‘Van de wijzen verwacht men dat ze geen dwaasheden begaan, wat een schending van de mensen rechten!’

Rumi zei: ‘Hij die zijn zwakheden, beperkingen en tekortkomingen niet erkent is zijn eigen vijand’

Bron: Boek: Verrijkende Inzichten – Henny Bos, nu te koop voor 30 euro, maar liefst 502 pagina’s met waardevolle informatie, mail naar hennybos@xs4all en bestel je exemplaar

Verrijkende inzichten

Verrijkende inzichten cover

30.00EUR

Verrijkende inzichten / Henny Bos

(Verruim je bewustzijn door de verhalen in dit boek te lezen en ter harte te nemen en toe te passen in je leven, je gebruikt nu 5 tot 10% van je potentieel maak er meer van)

Socrates zei: Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen en je krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen’, ik vind dat nog steeds een heel goed advies dat ik graag opvolg.

Ik ben nu 66 jaar en nog jong van geest en hart, maar door de jaren heen ook wat wijzer geworden door mijn levenservaringen en door de vele boeken die ik niet alleen las maar ook ter harte nam, ik bracht veel van het gelezene in de praktijk en integreerde het in mijn leven, het werd daardoor levend en dynamisch. Ik luister naar wijzen zoals Socrates en dat levert mij veel op.

Je wordt nooit oud genoeg om alle fouten zelf te maken of alle ervaringen zelf op te doen, ze worden je in dit boek op een presenteerblaadje aangeboden om je leven mee te verrijken en daarna ver te reiken.

Ik wens je veel lees- en leerplezier

Doetinchem, juni 2016, Henny Bos

2016 | ISBN 9789463280532 | Paperback | 502 pagina

Mail naar: hennybos@xs4all.nl en bestel dit geweldige boek dat als je het gelezene toepast in je leven je vrij wordt en niet meer te kwetsen en beledigen bent om maar wat te noemen