De economie van het genoeg

Ik ben een voorstander van de economie van het genoeg, ben niet hebzuchtig in tegenstelling tot veel mensen in de maatschappij o.a. Bart van Luijk van Door die in een videofilmpje zegt: ‘Meer bezoeken, meer offertes, meer klanten, meer omzet en meer winst’. Alles moet van hem meer zijn. Rupsje nooitgenoeg of Zwelgje.

Dat is een kenmerk van het ego dat nooit tevreden is en altijd meer wil. Ik zou Bart willen adviseren om het te hebben over: ‘Genoeg bezoeken, genoeg offertes, genoeg klanten, genoeg omzet en genoeg winst’.

Ghandi zei: ‘Er is genoeg voor ieders behoefte maar niet voor ieders hebzucht’.

Een indiaan zei: ‘Als we de laatste boom hebben gekapt, de lucht en rivieren hebben vervuild zullen we er achter komen dat je geld niet kunt eten’.

Donald Trump zei dat hij voot 100 miljoen niet stopt met zijn campagne, daar heeft hij niet genoeg aan hij wil 5 miljard en dan stopt hij, hij is dus een hebzuchtige koopman zonder principes en te koop en dat moet president van Amerika worden!!.

Tagore zei: ‘Schoonheid weet te zeggen: ‘genoeg’. Barbarisme roept om steeds meer!’

3 types of people

  • Never forget: 3 types of people in your life:
  • 1-who helped You in your difficult times
    2-who left You in your difficult times
    3-who put You in difficult times

De zelfgerealiseerde mens

De stadia van bewustzijn en denken van de gerealiseerde mens heb ik in kaart gebracht zonder te pretenderen dat het compleet is. Je kunt checken in welke mate je op de goede weg bent.

Wayne Dyer vroeg aan Maslow: ‘Wat onderscheidt de zelfgerealiseerde mens van de gemiddelde mens?!’

Maslow antwoordde dat het drie dingen zijn:

-1- onafhankelijk van de opinie/goedkeuring van anderen

-2- geen hechting aan de uitkomst

-3- geen investering in controle en macht over anderen

 

Met alle respect voor Maslow, meen ik dat het nog meer dingen zijn, ik noem er een paar:

-niet meer te beledigen

-niet meer geestelijk te kwetsen

-verbonden met alles en iedereen

-beseft dat hij/zij een spiritueel wezen is met een menselijke ervaring

-heeft zich gedisidentificeerd en is onthecht

-heeft zelfspot en veel humor

-is dankbaar als je hem/haar corrigeert ipv boos

-leeft de waarheid van zijn ware Zelf, voelt zich niet meer maar ook niet minder dan een ander

-weet dat elke ontmoeting en elke omstandigheid er een is om van te houden en als dat niet lukt om van te leren en is zo altijd winnaar..

-heeft zijn/haar anima/animus en innerlijke kind geintegreerd en is een compleet mens

-is ontwikkelingsgericht in plaats van oplossingsgericht

-laat zich leiden door liefde en wijsheid ipv door angst en dwaasheid

-heeft zelfreflectie, erkent zijn gebreken, is volmaakt onvolmaakt en neemt zelf de verantwoordelijkheid voor zijn leven en geluk

-ziet in dat zijn omgeving de spiegel van hem/haarzelf is

-bepaalt in hoge mate zijn/haar omstandigheden is regisseur van zijn/haar leven en de dirigent van zijn/haar subpersonen die hem/haar eensgezind dienen

-is congruent en ‘clear’, denk,voelen,handelen,intuïtie en ervaren liggen op één lijn

-beleeft serendipiteiten en synchroniciteiten, is een vinder en accepteert en zegent wat er op zijn/haar weg komt.

-ziet de mogelijkheden in de moeilijkheden

-is realist en gelooft dus in wonderen, credo is: ‘Eerst geloven en dan zien!’

-is één met God, de kosmos, het universum, de Tao, Brahman, Allah of hoe je het ook noemen wilt.

-ziet ‘verlichting’ niet als eindresultaat maar als het begin van echt, uniek en authentiek leven.

-denkt holistisch en tantrisch en heeft een verruimd bewustzijn.

Ben je door deze tekst geïnspireerd geraakt om je ware Zelf te gaan ontdekken neem dan contact met me op: 06 – 10421646

Henny Bos

Bron: Boek ‘Stadia van bewustzijn en denken’ -Henny Bos, verschijnt najaar 2016 bij uitgeverij Boekenbent

Hoe zijn schaduwkant gespiegeld werd, zonder dat hij er zich bewust van werd….

Een man vertelde me dat hij zich altijd zo ergerde aan het feit dat vroeger thuis een goed gesprek moest worden afgebroken omdat moeder met het eten kwam, hij vond dat vreselijk en ik zei tegen hem dat alles waar we ons aan ergeren of wat ons irriteert een aspekt is van onszelf, hij wou me niet geloven zo was hij niet, nee hij was zoals zijn schoonvader

Hij vertelde dat als hij in gesprek was met zijn schoonvader, deze man tegen zijn vrouw zei dat het eten wel even kon wachten want hij vond het gesprek belangrijker en wilde dat voortzetten, geweldig vond de man dat, dat was zijn stijl maakte zijn ego hem wijs

En toen gebeurde het: De man met wie ik in gesprek was zei dat hij het gesprek nu moest afbreken want zijn vrouw kwam met het eten binnen(!!!)

Wat hij zo gruwelijk vond vroeger thuis deed hij nu (onbewust) zelf! Zijn onbewuste schduwkant die hij niet wilde erkennen heerste over hem. Zijn ouders hadden hem vroeger thuis alleen maar gespiegeld, maar daar wilde hij niks van weten, hij verweet ze liever een en ander.

Toen ik de man later op zijn gedrag wees, was hij verbaasd en vol ongeloof, had hij zo onbewust gehandeld?. Hij kon zich dat niet voorstellen, zijn ego bleef hem parten spelen en voorkwam dat hij zou ontwaken….en tot inzicht zou komen…Hij werd zelfs wat boos op me en ik dacht: ‘Corrigeer een ego of een dwaas en hij zal kwaad op je worden, corrigeer een ontwaakte en hij zal je dankbaar zijn en het waarderen’.