Boek: ‘Controleren en gecontroleerd worden’

Wellicht eind 2015, begin 2016 zal mijn boek ‘Controleren en gecontroleerd worden’ uitkomen de ondertitel is ‘Alles wat je wilt controleren, controleert jou!’. Als we aardig gevonden willen worden doen we al ons best om het gedrag van de ander te beïnvloeden en controleren om dat voor elkaar te krijgen en word je dus gecontroleerd door die ander, het boek zal ca. 15 euro kosten en bij Uitgeverij Boekenbent uitkomen
Als je nu al bestelt betaal ik de verzendkosten en geef ik je de brochure ‘Een introduktie in codependentie’ erbij cadeau

Hoe blind kunnen we zijn?!

Gibran zegt:’Waarom hebben we medelijden met de blinden van oog en niet met de blinden van hart?’

De Bijbel zegt:’We zien wel de splinter in het oog van de ander maar niet de balk in ons eigen oog’. Daar zijn we blind voor.

We hebben de neiging de eigen schaduwkanten niet te willen zien en te projecteren op de ander. Alles wat je ergert en irriteert in de ander zijn aspecten van jezelf waar je nog blind voor bent, die je nog niet wilt zien.

De meester sprak in algemene bewoordingen over de ellendige toestand van een leerling, zonder z’n naam te noemen. Toen de meester uitgesproken was zei de leerling:’Wat ben ik blij dat u het niet over mij hebt, want de man die u beschrijft is er ernstig aan toe’. Ze slecht zien we onszelf.

Een codependente man die al m’n brochures over codependentie had gelezen zag alleen de ontbrekende punten en komma’s. Hij was volledig blind voor z’n eigen codependentie, die hij tegen had kunnen komen in de brochures. Ik vroeg hem daarna nog wat hem nog meer was opgevallen en toen noemde hij nog wat spelfouten. Hij had dus gelet op de fouten en het goud gemist. Als je naar stenen zoekt ben je blind voor de diamanten die op je weg komen.

Ik zat een keer bij de bistro Pastels in Zutphen te wachten op een vriend, toen ik een arrogante vrouw, die sprak op een geaffecteerde manier, met een aardappel in de keel, met een wethouder. Ze schepte op over haar vaardigheden en wilde graag in de kunstcommissie. De wethouder zat duidelijk te balen van de vrouw en toen zei de vrouw:’Die Karel is toch wel zo’n arrogante bal, walgelijk’. Ze begreep niet dat ze, toen ze Karel zag, in de spiegel had gekeken. Ze was blind voor haar eigen arrogantie en had geen zelfreflectie. Ze snapte niet dat je omgeving de spiegel is van jezelf.

Een man sprak ik telefonisch en hij vertelde dat hij het zo vreselijk had gevonden dat een goed gesprek vroeger bij hem thuis abrupt werd afgebroken omdat moeder met het eten kwam en er eerst gegeten moest worden, nee dan zijn schoonvader die zei tegen zijn vrouw dat het eten wel even kon wachten als ze in gesprek waren, dat vond hij pas klasse tot mijn verwondering zei hij toen: ‘Ik moet dit gesprek stoppen want mijn vrouw komt met het eten’, hoe blind hij wel niet was voor zijn eigen fouten hij deed precies hetzelfde als vroeger bij hem thuis waar hij zo’n hekel aan had!!!

Een kennis van me die graag advocaat van de duivel speelt en zijn kennis graag etaleert, ergerde zich aan het gedrag van een vrouw die advocaat van de duivel speelde en haar kennis etaleerde, hij had niet in de gaten dat hij in de spiegel keek en zijn eigen gedrag zag!!

Ik vertelde per telefoon aan een vriend dat ik het had uitgemaakt met mijn vriendin, in plaats van mij te troosten en bemoedigen begon hij over zichzelf te praten, ik dacht laat ik hem niet onderbreken en kijken hoe lang hij dat volhoudt, ruim een uur deed hij erover zo vol was hij van zichzelf, hij vertelde dat hij de vriendschap met een vriend had verbroken omdat die vriend teveel over zichzelf praatte!!!!….

De meeste mensen zien zichzelf als een mens met spirituele ervaringen waar we in werkelijkheid spirituele wezens zijn met een menselijke ervaring. Als je zo naar jezelf kijkt word je wakker en zie je.

In het lied Amazing Grace zingen ze:’Once I was blind but now I see’, zeg dat niet te snel van jezelf. Goethe zei:’Als we geen notie hebben van het geheel beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis en waarneming is’. Het is het verhaal van de vier blinden die een olifant moeten beschrijven. De eerste pakt een poot en zegt:’De olifant dat is net een boomstam’, de tweede pakt de slurf en zegt:’Nee, de olifant is net een grote slang’. De derde pakt een oor en zegt:’Nee, de olifant is net een groot blad’, de vierde tenslotte pakt de staart en zegt:’De olifant is net een touw’. Ze hebben allemaal gelijk, maar beseffen niet dat ze slechts een deel zien. Zijn we niet allemaal als die vier blinden?. Je bent wat je ziet.

Veel mensen meten zich een geïdealiseerd zelfbeeld aan om zich ‘goed’ te kunnen voelen, dat lijkt te helpen, maar in werkelijkheid werkt het tegen je, want je bent dan blind voor je reële zelf en als je al iets ziet van je reële zelf kun je het door je geïdealiseerde zelf nog minder uitstaan.

We zijn blind en doof voor wat de wijzen zeggen. Schopenhauer zei het heel mooi toen hij zei:’De wijzen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde gezegd en de mensen hebben eeuw na eeuw altijd hetzelfde, namelijk het tegengestelde gedaan’. Dat is tragikomisch. Wat zeiden de wijzen dan?. Heb jezelf lief en dan heb je ook de ander lief en ken jezelf. Het orakel van Delphi zei ook al ‘Ken uzelven’. En wat doen we?. We kennen ons zelf niet en laten ons leiden(lijden) door angst het tegendeel van liefde. Angst om tekort te komen, afgewezen te worden, geen erkenning te krijgen, geen liefde te krijgen, etc. En angst trekt het gevreesde aan, dus ga er maar aan staan!.

Ook weten waar je blind voor bent, wat je nog niet wilt zien: bel 0314 – 343821 of mail: hennybos@xs4all.nl

Donker en licht

Ik kende een man die ik Karel zal noemen. Karel leefde in donkerland en dat fascineerde me. Hij had een negatief wereldbeeld en besefte niet dat z’n beeld van de wereld een spiegel was van hoe het met hemzelf was. Ik sprak een keer met hem en toen zei hij tegen me: ‘Je spreekt mooie en liefdevolle woorden maar het is teveel licht voor me het verblindt me’

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere kanten’…En dat is iets waar de meesten van ons niet aan willen en voor terugschrikken, ze vechten tegen het duister en beseffen niet dat het daardoor sterker wordt. Vechten tegen het donker werkt contraproductief en helpt dus niet, je moet het licht aan doen van je bewustzijn.

Een man zong net op de radio: ‘Het is nog nooit zo donker geweest of het wordt wel weer licht’, ook opvallend is dat ik van Siem die me elke dag een tekst stuurt vandaag de tekst kreeg: ‘Om Mij te ontmoeten moet je door het donker..’

Gevangenen die tientallen jaren in het donker opgesloten zaten werden bevrijd en werden, net als Karel, door het licht verblind en wilden terug naar hun gevangenis, ze waren er aan gewend geraakt en dat geldt voor velen van ons, we zijn zo gewend geraakt aan het donker dat we bang zijn geworden van het licht.

Elk licht brengt z’n eigen donkere schaduw. Een man wilde z’n schaduw ontvluchten en liep steeds sneller, maar de schaduw hield hem gemakkelijk bij, hij rende nog harder en harder tot hij dood neerviel. Als hij ervoor had gekozen om in de schaduw te gaan staan was z’n probleem opgelost geweest

Een etmaal bestaat uit een dag en een nacht uit licht en donker het is niet of/of maar en/en dat is de realiteit. Iemand kan nog zo’n lichtend voorbeeld zijn of hij heeft ook een duistere kant en iemand kan nog zo slecht zijn of hij heeft wel een lichte, positieve kant. Inayat Khan wees daar ook om om in het goede en slechte te kunnen zien en in het slechte het goede. In het yin/yang symbool wordt dat duidelijk afgebeeld.

We kunnen  het licht pas waarderen als het donker is geworden. Als iemand blind wordt verlangt hij weer naar het licht in z’n ogen en heeft hij spijt dat hij dat niet eerder heeft gewaardeerd en er dankbaar voor is geweest.

Het donker is alleen maar de afwezigheid van het licht. Je kunt alleen het licht aandoen en uitdoen en velen vergeten dat in hun leven te doen, net als Karel leven ze dan in donkerland en klagen er wat af dat dat zo is in plaats van zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven en licht op zich te nemen.

Een man moest in het donker een afstand van 5 kilometer afleggen naar een dorp. Hij zag niets en vroeg een wijze om hulp., De wijze gaf hem een lamp die twee meter voor de man uitscheen. ‘Maar twee meter’ zei de man ‘Ik moet 5 kilometer lopen, dat is toch veel te weinig licht’. De wijze zei: ‘het licht zal steeds twee meter voor je uit zijn en met je meegaan en dat is genoeg’. Je hebt maar heel weinig licht nodig om door het duister te kunnen gaan. Donker en duister is het onbewuste en onwetende dat vele malen groter is dan het bewuste. Je hebt echt maar een beetje bewustzijn nodig om door het onbewuste te kunnen reizen net als de man met de lamp

Er zijn goedbedoelende mensen die zich lichtwerkers noemen en dus voor één pool van de dualiteit kiezen en het donker afwijzen en dus een essentieel deel van zichzelf en de ander afwijzen en willen veranderen, alsof de nacht en het donker niet deugen, ze aanvaarden de heelheid niet en verzoenen het donker niet met het licht…het zijn vaak wereldverbeteraars die denken dat ze niet aan zichzelf hoeven te werken…

Als je alleen je lichte kant laat zien en aandacht geeft zal je partner onbewust de donkere kant uitspelen en zul je hem willen veranderen en niet beseffen dat hij je verdrongen donkere kant in beeld brengt, je partner is de spiegel van jezelf, ja zelfs je hele omgeving is de spiegel van jezelf

Hier volgen nog wat quotes over donker en licht

Als het donker wordt doe je vaak het licht pas aan – Henny Bos

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen, maar door ons bewust te worden van onze duistere kanten’

M’n toetsenbord is nu verlicht, nu ik nog..Henny Bos

Tegen het donker vechten helpt niet, je moet alleen het licht aandoen…Henny Bos

‘Ik snapte pas wat licht was, toen het door jou werd uitgedaan’ zingt Karin Boemen

Zij die de duisternis niet bemerken zullen het licht nooit zoeken. – H.Th. Buckle

De waarheid verblindt, evenals het licht. De leugen daarentegen is een fraaie avondschemer die elk voorwerp goed doet uitkomen. – Albert Camus

Waar veel licht is valt ook diepe schaduw. – Johann Wolfgang von Goethe

Er is geen verandering van duisternis naar licht, van stilstand naar beweging, zonder emotie. – Carl Gustav Jung

Duister is zwart en licht is full colour – Henny Bos

Het licht wijkt nooit voor het donker, maar het donker wijkt altijd voor het licht – Comenius

 

Nieuw boek ‘Over de waarde van onze fouten’

Over de waarde van onze fouten / Henny Bos
Hoe je leert van je fouten in plaats van het slachtoffer ervan te worden

Dit boek is bedoeld om je angsten ten aanzien van je fouten te overwinnen en om te zetten in een creatieve en scheppende kracht, door in te zien dat fouten niets anders zijn dan creatieve leermomenten en vaak leiden tot verrassende vondsten.

Ook je schroom en schuldgevoel ten aanzien van je fouten zullen verdwijnen als je de inhoud van dit boek ter harte neemt.

Leer van mijn vele fouten en van die van anderen want je leeft nooit lang genoeg om alle fouten zelf te maken en als je leert van andermans fouten hoef je er zelf de prijs niet voor te betalen.

Socrates zei: ‘Verbeter jezelf door de geschriften van anderen te lezen en je krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen!’

Succes heeft vele vaders en mislukking geen enkele, geef meer aandacht aan de mislukking, aan de fout dan maak je dezelfde fout niet nog een keer en word je wijzer en gelukkiger.

2015 / ISBN 9789462037991 / Paperback / 102 pagina’s, prijs 15 euro

Hoe voel jij?

Hoe en wat voel jij nu, waar zit je vooral in onderstaand schema en wil je verder komen bel dan 0314 – 343821