Goethe

Hoe ouder ik word,

hoe milder ik word,

want alle fouten die

ik om me heen zie,

herken ik van mezelf

Goethe

Tranen

Tranen hebben iets heiligs.

Ze zijn geen teken van zwakte

maar van kracht.

Ze zijn boodschappers van

groot verdriet en

van onuitsprekelijke liefde

Washington Irving

Faalangst

Faalangst is de angst om fouten te maken en werkt verlammend en zorgt ervoor dat we juist veel fouten gaan maken, want angst trekt het gevreesde aan…
Ik stel dat je fouten MOET maken, het is normaal en menselijk, je bent volmaakt onvolmaakt dat maakt je juist mooi en de moeite waard, fouten zorgen voor avontuur, verrassingen en ontdekkingen in je leven en zorgen voor leerervaringen. Van je fouten leer je meestal meer dan van je successen.
Toen ik nog getrouwd was was mijn vrouw erg bang om serviesgoed te laten vallen en je raadt het al er viel veel kapot. Toen kregen we een keer lelijk serviesgoed van mijn ouders en het kon ons niet schelen of dat kapot ging, totaal geen faalangst dus en tijdens het afwassen en afdrogen gooiden we met het servies en er ging niks kapot. Het was de selffullfilling prophecy.
Wanneer je faalangst hebt ben je bang om fouten te maken, terwijl het maken van fouten je juist vooruit helpt!
Succesvolle mensen denken niet in goed of fout maar in resultaat, ontwikkeling en feedback en respons
Faalangst is een gebrek aan vertrouwen, dat leert je dat je dus wel vertrouwen mag hebben in jezelf in je mogelijkheden en capaciteiten, zelfacceptatie zorgt voor de grootste veranderingen ten goede, het begint allemaal met de zelfacceptatie!.
Als je door je fouten niet het gewenste resultaat krijgt kijk dan nog eens goed naar je wensen. Nietzsche zei dat als je wensen uit zouden komen je al spoedig in een hel terecht komt. Je wensen zijn vaak ingegeven door imitatie van anderen en wat je ziet in films en op TV en dat hoeft niet bij jou te passen en kan zelfs schadelijk voor je zijn.
Als je resultaten niet goed zijn kun je ook je aanpak veranderen om andere en wellicht betere resultaten te krijgen. Elke verandering is nog geen verbetering, maar elke verbetering is wel een verandering. Het draait allemaal om psychische flexibiliteit zie het hoofdstuk daarover.
Goede beslissingen ontstaan door levenservaring en levenservaring ontstaat ten gevolge van fouten en mislukkingen en verkeerde beslissingen waardoor we leren hoe het niet moet de de goede weg leren vinden.
Wees geen perfectionist, dan zul je steeds ontevreden en ondankbaar zijn en geen vrede en harmonie kennen…
Leer het gebruik van de volgende woorden af: altijd, nooit, iedereen, alles, proberen, eigenlijk en moeilijk. Mijn vriend Gerrit zei over moeilijk dat is moe-lijk, er zit geen leven in.
Als kind lukt het ons ook niet meteen om te leren lopen, met faalangst zouden we het nooit leren en na 1 of 2 pogingen al opgeven, als kind hebben we het vertrouwen dat we het kunnen leren en dat zorgt ervoor dat we doorzetten en steeds weer opstaan als we vallen totdat het lopen ons lukt..
Geef dus nooit op, zie de illustratie hieronder…

Bij faalangst zien we de moeilijkheden in de mogelijkheden en de gezonde visie is om de mogelijkheden in de moeilijkheden te zien
Bij faalangst denk je het niet te kunnen en Henry Ford zei: ‘Zij die denken niet te kunnen en zij die denken wel te kunnen hebben allebei gelijk!’
Oefening maakt de meester en de ware meester is de meesterlijke leerling en de meesterlijke leerling ziet zijn fouten als leermomenten en uitdagingen.
Vaak is er ook faalangst vanwege de angst voor schuld, we willen ons niet schuldig voelen een fout gemaakt te hebben we denken dat het onze waarde en geloofwaardigheid aantast, we houden ons dan in en uiten ons niet volledig en durven niet spontaan te zijn en echt.
Er zijn ook mensen die zich schamen voor hun fouten het is een persoonlijk falen voor ze, het verschil met schuld is dat schuld zegt: ‘Ik heb een fout gemaakt’ en schaamte zegt: ‘Ik ben fout’, in schaamte wijs je jezelf af en haal je jezelf naar beneden en dat mag je overlaten aan de slopers onder ons die dat graag voor je doen.
Als ik een plank van 30 cm breed op de grond leg en ik vraag je daarover heen te lopen doe je dat feilloos omdat je weet dat je dat kunt, als ik dezelfde plank van de ene flat van 30 meter hoog naar de andere flat leg en ik vraag je erover heen te lopen heb je faalangst en is het waarschijnlijk dat het je niet lukt.
Bron: Booklet: ‘Over de waarde van je fouten’ – Henny Bos (komt begin 2015 uit bij Uitgeverij Boekenbent)

Lao tse

 

Lao tse wees 500 jaar voor Christus op een fout die velen van ons maken, ik heb het hieronder afgebeeld met een aforisme

Je teveel aantrekken van de ander deed mijn moeder ook ze zei altijd:

‘Wat zullen de mensen er wel niet van denken’ en reageerde dus codependent,

ik copieerde dat gedrag, de appel valt nu eenmaal niet ver van de boom

Over de waarde van onze fouten – deel 3

Als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid en ga voort op je weg van transformatie naar de zelfverwerkelijking en doe daarmee jezelf en je omgeving een plezier.

Von Dürckheim schrijft: ‘De drie grondfouten van de mens waar het boeddhisme altijd weer de nadruk op legt: onwetendheid, begeerte en haat zijn dan ook alleen gevolgen van het hechten.

Ik heb nog een aantal uitspraken over fouten voor je opgezocht onder andere: ‘Een fout die een mens deemoedig maakt is beter voor hem dan een goede daad die hem ijdel maakt’ en ‘ De grootste fout is zich van geen enkele fout bewust zijn’ en ‘In de verhouding van mens tot mens is het bekennen van een fout altijd iets dat nader brengt’ en ‘Wie een fout erkent bewijst dat hij vandaag iets verstandiger is geworden dan hij gisteren was’ en ‘Wie zich op zijn teentjes getrapt voelt als hem een fout onder het oog wordt gebracht mist de eigenschappen om vooruit te komen’ en ‘Er is hoop voor wie zijn fouten kent, geen hoop voor wie ze niet wil toegeven’. Confucius zei: ‘Ziet ge een goed mens tracht hem te evenaren, ziet ge een slecht mens zoek bij uzelf naar zijn fouten’.

Leren van je eigen fouten is slim maar leren van de fouten van anderen is nog slimmer. Je hoeft dan het leergeld niet te betalen. Door de fouten van de ander, waar we meestal een goed zicht op hebben, komen we tot het bewustzijn van onze eigen fouten, waar we meestal niet zo’n goed zicht op hebben. We zien wel de splinter in het oog van de ander en niet de balk in ons eigen oog zegt de Bijbel.

De omgeving kan dienen als spiegel voor onszelf. Verwijt de ander zijn fouten niet, maar dank hem eerder dat je door zijn fouten op je eigen fouten wordt geattendeerd, waardoor je verder kunt komen.

Thomas à Kempis schrijft: ‘Want omdat gij minachting vreest wilt gij om fouten niet terecht gewezen worden en zoekt gij een schaduw van verontschuldiging’. We nemen het de ander vaak kwalijk dat hij ons op onze fouten wijst, terwijl we er dankbaar voor zouden moeten zijn. De ander die ons op onze fouten wijst durft het risico van een conflict met je aan en zal dus zeker om je geven en heeft het beste met je voor.

Een klacht is een gratis advies dat we ter harte zouden moeten nemen. Ik vind het een grote fout om alleen maar uit te zijn op bevestiging, erkenning, waardering en complimenten. Al die dingen zetten je alleen maar vast zodat je blijft wie je bent en niet groeit, je niet ontwikkelt. En alles was niet groeit is dood.

Een echte vriend is bereid je op je fouten te wijzen, waarmee je je voordeel kunt doen. Een echte vriend is bereid om een eventueel conflict met je aan te gaan omdat je hem niet onverschillig laat. Een vreemde wijs je niet ze gemakkelijk op zijn fouten, je loopt dan gewoon door. De meeste klanten klagen niet maar lopen gewoon weg…Cayce schrijft: ‘Haal je winst uit je fouten: ongeduld kan wijzen op idealisme, tobberige aard op hartstocht, desorganisatie kan wijzen op spontaniteit’. Ik ken iemand die heel chaotisch is maar het voordeel daarvan is dat ze ook heel creatief en vindingrijk is..

Ik was ook heel ongeduldig, alles moest snel gebeuren en daardoor kon zich geen bewustheid hechten aan de ervaring. Ik ergerde me aan mensen die langzaam waren en probeerde ze op te jutten in plaats van ze in hun waarde te laten…Ik was de norm, de wereld draaide om mij, zo egocentrisch was ik en ervan overtuigd dat ik het goed deed, dus geen reden tot zelfobservatie en verandering om te kunnen ontdekken hoe het werkelijk zat. Ik hield me niet zo bezig met waarheid en leefde in een illusie met het beeld dat het leven eindig was en er dus snel veel moest gebeuren.

Er zat een moeten achter het was onvrij, ik was opgefokt en gespannen en overschreeuwde mezelf. Na de crisis had ik veel belangstelling voor boeken over BDE Bijna-Dood-Ervaringen, omdat ik het gevoel had zelf ook dood te zijn geweest. Goethe zei: ‘Stirb und werde’ en dat begreep ik nu. Ik kreeg ook grote belangstelling voor filosofie, psychologie en esoterie en las vele honderden boeken en had er gesprekken over met Loes, Gerrit, Jos, Johan, Elly en Leon.

———————-