Paradoxale intentie

Hier een voorbeeld van paradoxale intentie:

Angst voor slapeloosheid resulteert in een hyperintentie tot slapen, voortvloeiend uit de anticiperende angst dat men hierin niet zal slagen. Het is ook bekend dat hyperintentie het gewenste afstoot en uitsluit, het dient vervangen te worden door de paradoxale intentie om wakker te willen blijven en dan zal er weldra de slaap volgen…

Zo is het ook met een te grote drang om gelukkig te worden, het is een hyperintentie die dus tot het tegengestelde namelijk ongeluk leidt. Ik ken een therapeut die zei: ‘Eis van jezelf dat je gelukkig bent’, ik wees hem op het gevaar van zo’n eis, zo’n hyperintentie, per mail, hij reageerde daar niet op, ook telefonisch bleek hij onbereikbaar. Ik kreeg steeds zijn partner aan de lijn die me nooit kon vertellen wanneer hij er weer zou zijn. De partner beloofde mij dat hij zou vragen of de man mij terug wilde bellen, ik ben nooit gebeld. De therapeut voelde nattigheid, ik legde een bom onder z’n filosofie…

Een therapievorm voor als je je ongelukkig voelt is ook om het erger te maken, steeds erger en dramatischer en tragischer, ook dan werkt de paradoxale intentie en lost je nare gevoel op.

De levenskunstenaar streeft niet naar geluk, hij weet namelijk dat het een automatische resultante is van bewustwording en zelfkennis en daar zet hij zich op een stressvrije en rustige manier voor in.

Als je de neiging hebt om je te veel zorgen te maken ga ook dat enorm overdrijven en maak de zorgen steeds groter en dan zie je op een gegeven moment de absurdheid ervan in en valt het van je af

Als we woede persé willen onderdrukken gaat het een nog grotere rol in ons leven spelen. Alles waar je je fel tegen verzet wordt sterker. Hyperintentie ten aanzien van je woede laat je erom lachen en dan is de paradoxale intentie aan het werk. Het is wel verstandig om de boodschap die de woede voor je heeft te begrijpen en achterhalen. Het kan een onvervulde behoefte zijn, of een afwijzing, of een nee op een vraag of verzoek, of een belediging, maar het kan ook oude pijn uit je onverwerkte verleden zijn of het schenden van je grenzen, zoek uit wat het is een leer ervan. De levenskunstenaar onderdrukt zijn woede niet maar gebruikt hem op een constructieve manier o.a. om zijn grenzen te eerbiedigen.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt eind 2014)

Eén

M’n vriendin Elly zei: ‘Als ieder mens één ander mens liefheeft en voor één ander mens zorgt wordt iedereen liefgehad en wordt er voor de hele wereld gezorgd.’ Ik vind dat een mooie gedachte en één ander dat moet toch gemakkelijk te doen zijn!

Er is een oud verhaal over het moment waarop de Boeddha verlicht werd.
De goden zeiden hem dat hij nu z’n boodschap aan de mensen moest brengen maar de Boeddha weigerde dat en zei dat de mensen hem niet zouden begrijpen en af zouden wijzen en ontkennen en zelfs zouden proberen om hem belachelijk te maken. De goden drongen erg aan maar de Boeddha bleef weigeren. Toen zei één God:’Als er nu één mens is die net op de drempel staat en door jouw woorden en aanwezigheid tot verlichting zou kunnen komen zou je het dan voor die ene mens doen?!’, waarop de Boeddha volmondig Ja zei en z’n boodschap aan de mensen ging brengen. Dat verhaal heeft me altijd erg aangesproken. Ook Jezus gaf de voorrang aan de enkeling boven de massa. Het is altijd die ene, die enkeling die het verschil maakt

In de Advaita Vedanta hebben ze het ook over één. Er is maar één Wezen dat zich op verschillende manieren manifesteert. De Advaita betekent non-dualiteit, dus niet tweeheid, maar één Het is de eenheid van alles.

Philip Renard schrijft:’Je bereikt Advaita pas volledig als je de egoloze staat bereikt’ Dan ben je één met alles. Het ego ziet zich alleen als afge- scheiden en dan is het ik versus de ander en dus dualiteit.

David Frawley zegt in z’n boek ‘Vedanta meditatie’:’De Vedantaweg is de geest laten oplossen in het Zelf dat onze ware aard is, voorbij de geest en zijn conditionering’ Jezus deed dat ook al toen hij zei:’Ik en de Vader zijn één’ en ook dat wij hetzelfde kunnen doen wat hij deed en zelfs nog meer, hij plaatste zich niet op een (ego) voetstuk, waarop de christenen hem wel plaatsen

Frawley schrijft ook: ‘De Vedanta beschouwt onwetendheid t.a.v. ons Ware Zelf als de oorzaak van al onze levensproblemen’ Het ego wil echter niets van z’n onwetendheid weten en denkt alles zelf beter te weten, zelfs beter dan de wijzen en het ego doet het tegengestelde van wat de wijzen altijd hebben gezegd.

Verder schrijft Frawley: ‘Om waarheid te vinden moeten we zonder motief zijn. Dat wil zeggen dat we één moeten zijn met het universele motief: de wereld naar een hoger bewustzijn brengen’ en ook:’Echte verwantschap wil zeggen dat we onszelf in alle wezens en alle wezens in onszelf zien’

Dat is van de Ik(ego)fase naar de Wij(Zelf )fase gaan.

Ik las ooit de tekst dat in Illness een I zit en in Wellness zit We.

Osho zei dat dit een universum is en geen multiversum, wat we er vaak van maken. Frawley zegt dat de universele religie universeel bewustzijn is en liefde. Universum betekent één lied..

Jij en de ander zijn in werkelijkheid één, het is Wij in plaats van Ik ver- sus Jij, we zijn goden en dat staat zelfs in de Bijbel:’Weet ge niet dat ge goden zijt!’

Alles wat je de ander aandoet doe je in wezen jezelf aan en alles wat je aan de ander geeft geef je in feite aan jezelf. Je omgeving is de spiegel van jezelf!. Alles wat je hebt gegeven mag je pas echt het jouwe noemen.

Osho zei:’Eeenzaamheid is de afwezigheid van de ander en alleen zijn( al één zijn, één zijn met het al..) is de aanwezigheid van jeZelf.

Ik meen dat het Erich Fromm was die schreef dat het grootste probleem van deze tijd is dat de mens niet met zichzelf alleen kan zijn. Ik denk dan omdat ze niet één zijn, niet uit één stuk, geen vriendjes zijn met zichzelf.

Joseph Murphy schrijft in z’n boek ‘The power of your subconscious mind’:’Als je emotioneel volwassen wordt geef je geen negatieve respons op kritiek, verbolgenheid, wrok en haat van anderen. Als je dat zou doen zou dat betekenen dat je afdaalt naar hun staat van lage mentale trilling en energie en zou je één worden met de negatieve atmosfeer van de ander’

In het Engels klink one hetzelfde als won. Als je één bent heb je inder- daad gewonnen, de overwinning op jezelf is de grootste overwinning. Dan werken alle sub-persoonlijkheid als één geheel samen en ben je uit één stuk, geen strijd meer tussen o.a. het hoofd en het hart waar Chris de Burg over zingt.

Op het strand lagen honderden zeesterren en een man was bezig om ze weer in het water te gooien een voorbijganger zei: ‘Dat heeft toch geen zin het zijn er wel honderden dat maakt toch gen verschil’. De man zei met een zeester in zijn hand voor deze ene maakt het alle verschil’.

Ik zal blij zijn en tevreden als ik met dit schrijven één mens kan bereiken en inspireren,motiveren,enthousiasmeren en stimuleren. Als ik één hart, één ziel heb kunnen beroeren, je mag je dan melden en ik zal je hartelijk begroeten.

aforisme

De Dramadriehoek

De dramadriehoek / Henny Bos

Henny Bos, kwam in 2007 tijdens een studie counseling specialisatie in aanraking met codependentie en hij herkende daar heel veel in. In 2012 richtte hij het codependentie-netwerk op, inmiddels zijn er al 80 leden. Daarnaast heeft Henny per 1-1-2013 de codependentie-academie opgericht

Een van de aspecten van codependentie is deelname aan de drama driehoek van Karpman. Er is niets over geschreven in het Nederlands en dat is onvoorstelbaar omdat we allemaal wel eens rollen uit de dramadriehoek spelen, we zijn allemaal wel eens aanklager, redder of slachtoffer, maar vaak is dat onbewust en dat werkt dan heel negatief door. Dit boek leidt naar bewustwording en je vrij maken van de driehoek.

Henny heeft op het internet circa 350 pagina’s met tekst gevonden over de dramadriehoek en deze bestudeerd. Verder heeft hij veel Engelstalige boeken over het onderwerp gelezen en deskundigen geraadpleegd, bij elkaar 2 jaren van studie, een investering van 10.000-den euro’s die u nu krijgt voor slechts 25 euro. Henny heeft het een en ander aan zijn eigen bevindingen en ervaringen toegevoegd. Dit boek is een resultaat van Henny’s onderzoek. Het is met zorg en liefde geschreven en hij hoopt dat het zo ook ontvangen wordt.

2013 / 9789462033597 / Paperback / 276 pagina’s

Recensies:

van Bob van ParerenDatum toegevoegd: zondag, 09 juni 2013
Weer een bijzonder boek van de schrijver en ervaringsdeskundige Henny Bos.
Bij een vriend vond ik zijn boek Anderenwaarde over Codependentie. Een fascinerend boek over hoe wij (nou ja bijna allemaal) in elkaar steken.Een boek dat helpt met het bewustworden van je gedrag wat niet ten goede van jezelf komt.En je helpt hierin stappen te zetten voor een fijner leven voor jezelf en jou met anderen.Nu heb ik ook zijn nieuwste boek Dramadriehoek gelezen. Wederom op een luchtige manier van schrijven, met heel veel voorbeelden en verwijzingen wordt onze slachtoffer of redder of aanklager rol uiteengezet. Vooral ook wat deze rollen ons hinderen in wie we werkelijk zijn.Ook dit boek leest weer lekker door omdat er zoveel luchtige momenten in zijn en zoveel voorbeelden de rollen verduidelijken. Henny schreef er al over in het hiervoor genoemde boek van hem: je krijgt een bloemlezing van honderden boeken/stukjes/websites zo maar op een presenteerblaadje. Ook de Dramadriehoek heeft weer zo’n insteek.Het is heel bijzonder dat Henny met deze 2 boeken inspringt op iets wat erg leeft, maar nog nooit zo benoemd is in de Nederlandse literatuur. Allebei zeer lezenswaardig en prima elkaar opvolgend.

Ik ben benieuwd waar Henny mij in de toekomst mee gaat verrassen.

Waardering: 5 van 5 sterren![5 van 5 sterren!]

van John RoskamDatum toegevoegd: woensdag, 26 juni 2013
Een zeer lezenswaardig boek over een boeiend onderwerp. Hennie biedt een breed en compleet overzicht op de Dramadriehoek op basis van het vele materiaal dat hij verzameld heeft. En passant legt hij relaties met andere modellen en technieken, zoals Kernkwaliteiten, Transactionele analyse, Voice dialogue. Hennie schuwt ook niet om zijn persoonlijke ervaringen te duiden op basis van de Dramadriehoek en dat geeft extra diepgang aan het boek. Hij valt soms wat veel in herhaling m.b.t. het gebruik van bepaalde quotes maar dat is verder niet storend. Het boek is met veel liefde en toewijding geschreven. Van harte aanbevolen!Waardering: 4 van 5 sterren! [4 van 5 sterren!]

Nietzsche

Ik ben het zoeken meer dan zat,

sindsdien heb ik geleerd te vinden.

Sinds ik de wind eens tegenhad

Zeil ik met alle winden

 

Nietzsche

 

Dit gedichtje vertelt veel over mijn leven en spreekt me zeer aan!