Schaduwwerk

De spelers in de dramadriehoek verdringen hun schaduwzijden, waardoor die de macht over ze hebben. Alles waar je je niet bewust van bent heeft de macht over jou, daar word je de slaaf en het slachtoffer van zonder dat je dat weet. Alleen bewustwording kan je je bevrijden.

Pia Mellody zei: ‘You have to hug your demons or they will bite you in the ass!’. Heel mooi. Ook Tsultrim Allione heeft het over goed zijn voor je demonen en je ermee verzoenen ze schreef het boek: ‘Bevrijd je demonen’.

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere zijden’. Ook Patrick Carnes heeft het over schaduwwerk. In de schaduw zitten de diamanten en het goud.

We hebben vaak niet de moed om onze duivel onder ogen te komen en projecteren hem liever op anderen of buiten ons als een entiteit. Dan denken we ervan af te zijn maar het tegendeel is waar.

Gurdjieff zei dat we de God en de duivel in ons moeten verzoenen. Heel mooi is dat. Geen dualiteit meer door goed en slecht te benoemen, maar eenheid. Geen of/of maar en/en.

Als je inziet dat je een slachtoffer bent is dat de eerste grote stap richting bevrijding. Uit de ontkenning komen. Zolang een alcoholist ontkent dat hij dat is blijft zijn alcoholisme in stand en zal het zelfs toenemen. Erkenning en het zien is een voorwaarde voor herstel en bevrijding.

Liz Greene zegt dat de paradox is dat de aard van de schaduw een container is van het duister, maar ook de baken richting het licht.

Onze schaduw kan begraven potentieel voor ons openen, dingen die we verdrongen hebben kunnen we dan bewust maken en dan hebben we er de controle over en kunnen we het ten gunste van onszelf gebruiken.

Schaduwwerk is nagaan wat je irriteert en ergert in/aan de ander en dan gaan zien dat het een aspect is van jezelf dat je nog niet wou zien. The Work van Byron Katie(zie artikel) is dan nuttig.

Als je je niet bewust bent van je eigen schaduw en negatieve kanten word je het slachtoffer van de negatieve kanten van de ander die je dan niet ziet en waarvoor je geen intern waarschuwingssysteem hebt, dat gebeurt continu in de dramadriehoek en we geven dan elkaar de schuld.

Vaak zijn we onze eigen ergste vijand zonder dat te weten. ‘Hij die zijn eigen gebreken niet erkent is zijn eigen ergste vijand’ is een uitspraak. Mary J. Blige zingt in ‘No more drama’: ‘The enemy was me!’ en kwam erachter dat ze haar eigen vijand was geweest.

Als je je schaduw overwint zie je dat niets menselijks je vreemd is en projecteer je niet meer. Afhankelijk van de omstandigheden zou je ook een dief of moordenaar kunnen zijn. Door je er bewust van te zijn ben je extra alert om dat niet te worden en kun je e.e.a. onder controle houden

We kennen allemaal wel het verhaal van de man die zijn gezin uitmoorde en toen zelfmoord  pleegde, toen men de buren en familie over de man ondervroeg zeiden ze dat het altijd zo’n rustige man was geweest die nooit kwaad werd(-). Zo’n man verdringt z’n schaduw en woede en wordt dan een vulkaan die ineens tot uitbarsting kan komen en dan is het te laat…

Jung zei dat we dankbaar mogen zijn voor onze vijanden, want hun duisternis en schaduwzijde staat me toe te ontsnappen aan die van mezelf. De Bijbel zegt ook niet voor niets dat je je vijanden lief moet hebben.

Je vijanden attenderen je op je zwakke punten want daar vallen ze je op aan waardoor je je bewust kunt worden van die zijden en er wat aan kunt doen

Mijn vriend Wil zegt dat hij dingen doet waar hij bang voor is en dat het dan meestal meevalt en zo bouwt hij steeds meer zelfvertrouwen op. Vaak zijn we bang voor onze schaduwkant maar nog banger voor het licht in ons.

Een Chinees gezegd eis: ‘Je kunt beter een kaars aansteken dan te vloeken op de duisternis’. Vechten tegen je schaduw, tegen de duisternis heeft geen zin en versterkt het alleen maar, je moet het licht aandoen dan is het duister er niet meer en dat licht is het licht van je bewustzijn,

Het duister verdrijft nooit het licht , maar het licht verdrijft altijd het duister.

Omarm zowel het licht als het donker, maak geen onderscheid, geen dualiteit, geen of/of denken, accepteren is beter. Een etmaal bestaat ook uit een dag en een nacht uit licht en donker en zo is het goed.

Pas de voice dialogue techniek toe en vraag je schaduwkanten wat ze van je willen, wat ze denken voor jou te doen, hoe ze je denken te beschermen en zeg dan dat je het zelf van ze wel zult overnemen met dank voor hun inspanning.

De duisternis is alleen de afwezigheid van licht, wees dus aanwezig en het licht zal schijnen. Wayne Dyer zei: ‘Sterf niet met je muziek nog in je’. Uit je, afzien van expressie leidt tot depressie en dat is de duisternis ten top.

In het duister is alles zwart/wit en als je zo denkt zit je in de duisternis. Frank Boeijen zingt heel mooi: ‘Denk niet zwart, denk niet wit, maar met heel de kleur van je hart’.

Ik vond nog wat interessante quotes over de schaduw en demonen die ik hier laat volgen:

‘If you don’t have any shadow you’re not in the light – Lady Gaga

‘Karakter is een boom en reputatie is zijn schaduw, we denken dat we de schaduw zijn waar de boom het echte is – Abraham Lincoln

‘You can only come in the morning through the shadow’ – J.R.R. Tolkien

‘Gedachten zijn de schaduwen van mijn gevoelens, altijd donkerder, leger en simpeler – Nietzsche

‘Ik heb geen vriend nodig die verandert als ik verander, die knikt als ik knik, mijn schaduw doet dat veel beter’ – Plutarchus

‘De meeste schaduwen in het leven worden veroorzaakt omdat we onze zonneschijn in de weg staan – Emerson

‘De ogen worden altijd gevangen door het licht, maar schaduwen hebben meer te zeggen’ – Gregory Maguire

‘If I got rid of my demons, I’d lose my angels’ – Tennessee Williams

‘In the very depths of Hell do not demons love one another? – Anne Rice

‘Nothing captures human intent more than human tragedy – Dan Brown

‘Writers are the exorcist of there own demons’ – Mario Vargas Liosa

‘Ik moest door een hel om de hemel te leren kennen, vaak leren we de dingen kennen door hun tegendeel’ – Henny Bos

De duisternis kan het licht van een klein kaarsje niet tegenhouden

Ik zou willen dat ik je, wanneer je eenzaam bent en in duisternis, je verbazingwekkende licht van je eigen wezen zou kunnen laten zien.

Je eigen duisternis kennen is de beste methode om om te kunnen gaan met de duisternis van anderen – Jung

Iedereen is een maan en heeft een duistere zijde die hij nooit toont aan anderen – Mark Twain

Alleen in het donker zie je de sterren – Martin Luther King jr.

De winnaarsdriehoek

In de winnaarsdriehoek is het slachtoffer in zijn kracht gaan staan en durft hij zijn kwetsbare kanten te laten zien en neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en geluk

De redder is liefdevol geworden en zorgzaam en behandelt de ander als een gelijkwaardige in plaats van hem of haar te beleren en er boven te gaan staan. Hij is nu koesterend en warm

De aanklager is nu de assertieve die eerlijk durft te zeggen wat hij denkt en voelt zonder de ander te kwetsen. Hij komt met de ‘Ik-boodschap’ in plaats van de ander te beschuldigen en verwijten te maken

In schema gebracht ziet dat er alsvolgt uit:

Uitgangspunt is: ‘Ik ben oké, jij bent oké’, een win/win situatie

We zijn slachtoffers van slachtoffers van slachtoffers..

In de dramadriehoek zijn alle spelers ook slachtoffer er zijn geen winnaars in de dramadriehoek, die ook wel slachtofferdriehoek wordt genoemd.

Diane Zimberoff schrijft in haar boek ‘Breaking free from the victim trap’ over de slachtoffers, ik heb het vertaald: ‘De belangrijkste hint die we ons moeten realiseren is dat onder de stoerheid van de aanklager een slachtoffer zit en onder de ‘we hebben het voor elkaar’-opstelling van de redder, die daardoor kracht veinst zit, ook een slachtoffer.

Deze acties zijn pogingen om een gevoel van kracht te krijgen uit de zwakheid van de ander. Dit is de essentie om het syndroom te kunnen begrijpen. Elke persoon is symbiotisch gebonden en voedt zich met de zwakheid van anderen.

In de dramadriehoek voel je je pas sterk als je ziet dat de ander zwak of zwakker is. Dat gedrag is ons aangeleerd door onze opvoeders die op hun beurt weer slachtoffer werden van hun opvoeders en zo wordt het steeds overgedragen.

Wij mogen de negatieve spiraal doorbreken door uit de dramadriehoek te stappen en vrij te worden. Zie het artikel : ‘Hoe stap je uit de dramadriehoek’ voor aanbevelingen en tips.

We leren ons slachtoffergedrag in het disfunctionele gezin, waar geen of te weinig liefde, erkenning, waardering, warmte en koestering voor je was. Daar reageerde je op en werd een aanklager, redder of slachtoffer. Je voelt je niet oké, niet goed genoeg en overcompenseert dat vaak naar het tegendeel, namelijk dat jij oké bent en de rest niet, we projecteren dan onze eigen negatieve gevoelens op de ander en geven anderen de schuld van onze ellende,

In de psychologie hebben ze het over ‘learned helplessnes; ofwel aangeleerde hulpeloosheid van het slachtoffer dat je was en niet wilde zijn.

Een vriend had tijdens zijn opvoeding veel te maken met de pijn van slecht behandeld te worden en zei me dat hij had geleerd van de pijn te gaan houden om het te overleven, dat noemen ze secundaire winst uit het disfunctionele gezin. Hij zei me: ‘Mijn leven is een groot drama en wat geniet ik daar toch van’, hij lacht als er pijn is en nare dingen gebeuren, hij lacht het weg weet zich geen houding te geven en is nu wat masochistisch.

Omdat onze ouders of opvoeders ons nooit onvoorwaardelijk liefhebben en accepteren hebben we delen van onszelf verdrongen, namelijk die delen die niet geaccepteerd werden en zo vervreemden we van onszelf en werden niet heel. Slechts de delen die wel geaccepteerd werden werden ontwikkeld.

Bij velen is het innerlijke kind volkomen verdrongen en naar een koude kelder verdreven. Ik mis bij die mensen de speelsheid, humor, creativiteit en lerend vermogen die zo eigen zijn aan het kind

Door hun opvoeding werden we de ouder(aanklager of redder) of een hulpeloos kind(slachtoffer) of een gekwetst kind(aanklager) of een hulpvaardig kind(redder) en geven dat weer aan onze kinderen door, door ze niet onvoorwaardelijk lief te hebben en volledig te accepteren en fouten in ze te zoeken en ze daarop te wijzen in plaats van hun verdiensten te prijzen.

Gratis brochure

Het codependentie-netwerk telt nu 79 leden, het 80ste lid zal ik een gratis brochure toezenden, te weten de brochure: Een introductie in codependentie

U vindt de link naar het codependentie-netwerk hier rechts naast

Niveaus van heling

Om uit je slachtofferschap te komen zijn er niveaus van heling die Lori Rekowski beschrijft in haar boek: ‘A victim no more – how to stop being taken advantage of’. We mogen bedenken dat de aanklager en redder in feite ook slachtoffers zijn, mensen die zich door angst laten leiden(lijden).

Lori zegt:

Idee + emoties = slechte beslissing

Idee + emoties + logica = gezonde beslissing

 

Hier volgt haar schema dat ik vertaald heb:

-1- gewaar zijn, je identificeren met het slachtoffergedrag

 

-2- committent om de oude patronen te veranderen en te beginnen met het in de praktijk brengen van helende methoden

 

-3- stap voor stap beginnen om de vruchten te zien van het gebruik van de methoden.

 

-4- je bent nu aan het ‘processen’ en integreren van je nieuwe inzichten en het loslaten van oude patronen

 

-5- de wil wordt sterker om meer balans in je leven te creëren

 

-6- verhoogd gewaarzijn van je mogelijkheden om het leven dat je wilt te manifesteren.

 

-7- je eigenwaarde groeit significant

 

-8- je bent gestopt met het creëren van drama’s en je trekt mentoren aan in je leven.

 

-9- zelfvertrouwen om je leven te ‘handelen’ en aan te kunnen

 

-10- ervaringen van meer plezier, geluk, helderheid en vrede in je dagelijkse leven.

 

In de eindfase is er een overgang. Als slachtoffer weet je heel weinig en denk je het weten te hebben en in de eindfase weet je dat je niet weet en dus mag onderzoeken. Socrates zei dat ook: ‘Nu weet ik dat ik niks weet’ en Einstein zei: ‘Hoe meer ik weet hoe meer ik ontdek dat ik niet weet’. Je werkt dan met de genade mee en ziet alles als een liefdevol geschenk of iets om van te leren, niets is zonder waarde en betekenis voor je.

Op m’n WC hang mijn uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten, hoe meer ze denken te weten’ en dat is de valkuil en opstap naar ellende in de dramadriehoek, waar we ons dan niet bewust van zijn

Het gaat dus om afleren van alle destructieve en negatieve patronen. Inayat Khan de grote soefimeester had het ook al over ontleren en dat is moeilijker dan leren. Het is lastig om ons te disidentificeren van ons oude gedrag want we zijn er zo aan gewend dat het vertrouwd is. Het gaat erom van angstmotivatie naar liefdemotivatie te gaan.