Nieuw boek ‘De Dramadriehoek’

De dramadriehoek
[Bos]
25.00EUR

Grotere afbeelding
(opent in nieuw venster)

De dramadriehoek / Henny Bos

Henny Bos, kwam in 2007 tijdens een studie counseling specialisatie in aanraking met codependentie en hij herkende daar heel veel in. In 2012 richtte hij het codependentie-netwerk op, inmiddels zijn er al 80 leden. Sinds 1 januari 2013 is Henny’s codependentie-academie ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Een van de aspecten van codependentie is deelname aan de drama driehoek van Karpman. Er is niets over geschreven in het Nederlands en dat is onvoorstelbaar omdat we allemaal wel eens rollen uit de dramadriehoek spelen, we zijn allemaal wel eens aanklager, redder of slachtoffer, maar vaak is dat onbewust en dat werkt dan heel negatief door. Dit boek leidt naar bewustwording en je vrij maken van de driehoek.

Henny heeft op het internet circa 350 pagina’s met tekst gevonden over de dramadriehoek en deze bestudeerd. Verder heeft hij veel Engelstalige boeken over het onderwerp gelezen en deskundigen geraadpleegd, bij elkaar 2 jaren van studie, een investering van 10.000-den euro’s die u nu krijgt voor slechts 25 euro. Henny heeft het een en ander aan zijn eigen bevindingen en ervaringen toegevoegd. Dit boek is een resultaat van Henny’s onderzoek. Het is met zorg en liefde geschreven en hij hoopt dat het zo ook ontvangen wordt.

2013 / 9789462033597 / Paperback / 276 pagina’s

Aanbevelingen en tips

In mijn leven heb ik veel aanbevelingen en tips ontvangen van wijze mensen en uit boeken en n.a.v. trainingen en cursussen, ik wil die graag me je delen. Een leerling zei ooit tegen zijn meester: ‘Hoe kan ik u bedanken voor alles wat ik van u heb geleerd?’. De meester antwoordde: ‘Door het weer door te geven’, bij deze:

-geef geen reactie maar een respons vanuit je hart

-geef geen advies maar informatie

-vraag om eerlijke feed back en verdedig niet uit maar luister

-zie kritiek als een vorm van gratis advies

-niets menselijks is je vreemd dus projecteer je schaduw niet op anderen

-stimuleer, motiveer, enthousiasmeer, inspireer en bemoedig anderen

-heb vertrouwen in de goed afloop

-ga ervan uit dat niets voor niets is, alles heeft een betekenis

-als je niet van iets van iemand kunt houden leer er dan van dan ben je altijd winnaar

-de grootste winst ligt in de overgave

-vergeet niet te lachen ook om jezelf

-laat de ander je waarde niet bepalen, doe dat zelf

-besef dat je maar weinig weet en onderzoek alles en behoud het goede

-besef dat je bewustzijn oneindig is, je hebt geen bewustzijn, bewustzijn heeft jou

-je bent volmaakt onvolmaakt, wees dus geen perfectionist

-afzien van expressie leidt tot depressie

-vraag alleen experts om advies niet aan Jan met de pet die denkt het weten te hebben

-wees liever heel dan goed

-zie je crisis als een goede kans op een verandering ten goede

-vernieuw en innoveer en neem initiatief en laat het oude los om plaats te maken voor het nieuwe

-alles wat je in de ander irriteert of waar je je aan ergert is een aspect van jezelf dat je nog niet wilt zien.

-als iemand je beledigt weet dan dat hij of zij alleen het beeld dat hij of zij van jou heeft beledigt en dat ben jij niet voel je dus niet aangesproken

-laat je ego niet de baas over je spelen maar maak hem tot je dienaar

-alles wat je verdringt en wegduwt zal aan je gespiegeld worden door je omgeving of anderen en speelt de baas over je

-neem je projecties terug en oordeel niet

-als je de onvolkomenheid in de ander ziet denk dan eerst aan je eigen onvolkomenheid

-je kunt de ander niet veranderen alleen jezelf

-geef vaker een compliment en toon waardering

-denk aan de formule THINK dat een acroniem is van Is it True-Helpful-Inspiring-Necessary-Kind wat je zegt en doet

-luister meer en actief, je hebt 2 oren en één mond dus luister twee keer zoveel

-oordeel minder en aanvaard meer behalve het onacceptabele zeg daar wat van

-bewaak je grenzen en maak ze niet te laag en niet te hoog, bewandel de gulden middenweg

-als het informatie voor je is is het goed als je er door beroerd wordt en van je stuk raakt is er oude pijn die geraakt wordt en die geheeld mag worden

-meen wat je zegt en zeg wat je meent

-alles waar je je niet bewust van bent heerst over jou, je kunt geen meesterschap hebben over dingen die je niet kent en waar je je niet bewust van bent, werk dus aan bewustwording

-je omgeving is de spiegel van jezelf, houdt daar rekening mee als je weer eens oordeelt want je oordeelt over jezelf.

Een waardevol inzicht

In het boek ‘The dark side of the light chasers’ van Debbie Ford vond ik een waardevol inzicht dat ik met je wil delen, namelijk: ‘Alles wat je verdringt en wegdrukt uit je bewustzijn(vooral de negatieve dingen en je schaduwkanten) roep je op bij je omgeving, die die dingen voor je uitspeelt.

Een vrouw trof steeds mannen die heel oenig en sullig waren en ze vertelde dat aan Debbie die zei: ‘Misschien ben je zelf wel oenig en sullig maar heb je dat verdrongen en weggedrukt en roep je het nu bij de ander op’ De vrouw werd boos, echter na de zoveelste keer dat het weer slecht afliep met een relatie ging ze onderzoeken wat Debbie had gezegd en wat Debbie had gezegd bleek waar te zijn, toen ze het oenige en sullige deel in haar zelf tot zich nam en zich daar bewust van werd ontmoette ze ineens betere mannen.

In mijn eigen leven heb ik nogal eens te maken gehad met oplichters en bedriegers. Pas toen ik ging zien dat ik zelf ook een oplichter en bedrieger kan zijn en was geweest door wanbetaling en oplichting van de belastingen en een klant teveel te laten betalen, etc. en me dat eigen maakte en aanvaardde bleven de oplichters weg, wat niet wil zeggen dat ik nooit meer opgelicht zal worden, maar de kans is nu veel kleiner omdat ik de tactieken ken en me er bewust van ben.

De dader weet precies wie een slachtoffer is, hij voel dat aan en het slachtoffer op zijn beurt trekt een dader aan.

Als je aanvaard dat niets menselijks je vreemd is word je heel en compleet.Jung zei: Ik ben liever heel dan goed’. Dat goed willen zijn is iets van de light chasers die alleen de dag kennen en de nacht niet willen zien, de schaduwkant niet willen zien die dus over hen heerst zoals Debbie heel scherp ziet.

Debbie haalt James Baldwin aan die zei: ‘Je kunt alleen onder ogen zien in anderen wat je onder ogen ziet in jezelf’. Als je geen oog hebt voor je eigen schaduw en negatieve kanten zie je ze ook niet in de ander en kun je er gemakkelijk het slachtoffer van worden wat mij ook overkwam. It takes one to know one.

Alles waar je je niet bewust van bent heerst over jouw, je kunt alleen meesterschap hebben over dat wat je kent en waar je je bewust van bent.

Grenzen stellen

Als je besluit om uit de dramadriehoek te stappen zul je enkele persoonlijke grenzen gaan stellen en het onacceptabele niet langer accepteren. Gezonde mensen zullen je daarmee complimenteren, maar bij de deelnemers aan de dramadriehoek zult je op veel verzet stuiten, ze zullen negatief reageren want ze profiteerden zo fijn van je, ze zullen zich aangevallen voelen en zeggen : ‘Wat heb ik toch fout gedaan?’ of ‘Wat ben je toch veranderd ik ken je niet meer terug’ of zielig gaan doen en op je gemoed werken om je op andere gedachten te brengen of ze zullen in de aanval gaan.

Laat je niet van de wijs brengen en respecteer en bewaak je grenzen, ze garanderen je vrijheid en welzijn.

Nietzsche zei: ‘Niets wordt je zozeer kwalijk genomen dan dat de mensen hun beeld ten aanzien van jou moeten veranderen!’….

Veel mensen zullen niet blij zijn met je verandering en je proberen te manipuleren om he grenzen weer te laten vallen. Je grenzen zijn er voor je eigen welzijn en veiligheid en dus van groot belang!

De aanklager heeft vaak te hoge en ondoordringbare grenzen en overschrijdt en schendt de grenzen van anderen. De redder heeft vaak te lage grenzen en laat zich gemakkelijk manipuleren en controleren door het slachtoffer. Het slachtoffer heeft zelfs geen benul van grenzen en staat daar niet bij stil en laat ze dus schenden en schendt ze.

Als we in contact met de ander gedachten en gevoelens krijgen in de zin van: schuld, schaamte, angst, pijn, vermoeidheid, minderwaardigheid, kleinheid, etc, waar we die gevoelens normaal niet hebben, kunnen we ervan uitgaan dart de ander onze grenzen overschrijdt en schendt en ons in de dramadriehoek wil trekken, dus naar beneden wil halen op zijn niveau, bewust of onbewust dat doet er niet toe.

Laat dat niet toe schiet niet in de reactie maar geef een respons vanuit een vredig, assertief hart. Accepteer nooit het onacceptabele en wijs de ander op zijn verantwoordelijkheden en stel hem aansprakelijk voor zijn daden en woorden.

Als je met een dramadriehoekspeler te maken krijgt kun je er zeker van zijn dat hij je grenzen niet respecteert en zal proberen te schenden, wees dus op je hoede en alert in zo’n geval en ga niet in op beschuldigingen en verwijten van de aanklager, belerend gedrag van de redder en geklaag en zielig doen van het slachtoffer.

Sta stevig in je eigen essentie en pas psychische hygiène toe. Durf nee te zeggen zonder je schuldig te voelen en pas ‘The Broken Record’ methode toe, herhaal steeds je mededeling zonder je te laten verleiden tot verklaringen of verantwoording, waar de ander op kan inspelen om je om te krijgen.

Bron: Boek ‘De Dramadriehoek’ Henny Bos (mei 2013)

Interesse

Ik sprak met mijn goede vriend Peter Jan en hij zei me: ‘Interesse dat is inter en esse ofwel tussen en zijn, tussen weten en niet-weten’, Ik vind dat heel mooi

De spelers van de dramadriehoek hebben geen echte interesse voor elkaar en om meer te weten te komen, want ze denken het weten al te hebben.

Vernon Howard zei: ‘Er is een nieuw leven maar het oude leven toont zelfs nog niet eens de interesse om het te onderzoeken’.

Er is een winnaarsdriehoek(zie artikel) maar de dramadriehoekspelers zitten gevangen in hun drama, waar ze zo aan gewend en gehecht zijn dat ze het niet los willen laten. Het doet me denken aan de gevangenen in de Bastille in Frankrijk tijdens de Franse revolutie, die gevangenen zaten daar al tientallen jaren in ketenen in het donker en werden bevrijd door de revolutionairen, maar de gevangenen waren helemaal niet blij, ze konden niet wennen aan het licht en niet slapen zonder hun ketenen, zo is het ook met de dramadriehoekspelers.

Diverse slachtoffers zeiden tegen me:’Van jou kan ik nog veel leren, ik neem snel contact op’. Ik hoorde nooit meer wat van ze, ze zeggen niet wat ze menen en menen niet wat ze zeggen. Slachtoffers doen beloftes die ze niet nakomen. Voor mij is dat een voordeel want zo word ik niet meer in de reddersrol getrokken door de manipulerende slachtoffers, die geen enkele interesse in echt authentiek leven tonen.

Ik nodigde echte redders uit voor een gespreksgroep over de dramadriehoek, waar ze veel van hadden kunnen leren, maar ze toonden geen enkele interesse en vroegen mij zelfs niet eens waar de gespreksgroep over ging, ze zeiden nee tegen iets waarvan ze niet eens wisten of het hen voordeel zou kunnen bieden, ze waren druk. Als ik een slachtoffer was geweest hadden de meteen klaargestaan om me te helpen…..

Aanklagers staan op zenden en leren de ander een lesje en tonen geen enkele interesse om zelf ook eens les te nemen en wat te leren, ook zij denken het weten al te hebben.

Op mijn WC hangt mijn uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten, hoe meer ze denken te weten!’ Ze tonen dus geen enkele interesse meer want ze weten immers al(-).

Hier nog wat quotes over interesse:

Er zijn geen oninteressante dingen alleen ongeïnteresseerde mensen – Chesterton

Als je belangstelling hebt vind je genoeg interessante dingen om te doen – Walt Disney Company

De mensen zijn pas echt geïnteresseerd als ze over zichzelf kunnen en mogen praten – Henny Bos

‘Ik ben een interessante man’ zei hij en wachtte toen af of er iets interessants ging gebeuren – Henny Bos

Mensen die geen interesses hebben zijn vaak oninteressant – Henny Bos

Mensen die geen interesses hebben vervelen zich vaak en dat zijn vervelende mensen – Henny Bos

Bron: Boek De Dramadriehoek – Henny Bos (verschijnt mei 2013)