Test geluk en levenskunst

Bijgaand een pdf met een test Geluk en levenskunst, het komt uit het boek ‘Geluk en Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt najaar 2013)

test geluk&Levenskunst

 

Geestelijke voeding

Geluk en levenskunst zijn afhankelijk van een gezonde geestelijke voeding. Dat is de voeding die bijdraagt aan zelfkennis, bewustwording en groei en ontwikkeling. Nietzsche zei: Word wie je bent’. en dat vergeten veel mensen.

Er is een oud Cherokeeverhaal over een indiaan die tegen zijn opperhoofd zegt: ‘In mij heb ik een wolf van het kwade en een wolf van het goede, welke wolf zal er winnen?!’ Het opperhoofd antwoordde heel wijs door te zeggen: ‘De wolf die je voeding geeft!’. Op basis van dit verhaal heb ik mijn abonnement op het AD opgezegd dat was het voeden van de wolf van het kwade, met veel slecht nieuws en ellende, in plaats daarvan nam ik een abonnement op Spiegelbeeld en Psychologe magazine en voedde daarmee de wolf van het goede.

Gerbert Bakx schrijft in zijn boek ‘Gelukkiger leven – 101 vragen en antwoorden over geluk en levenskunst’: ‘Net zoals wij geen gezond lichaam kunnen hebben zonder gezonde voeding is het niet denkbaar een gezonde geest te hebben zonder een gezonde geestelijke voeding. Het beste teken van een gezonde geest is een gelukkige levenshouding’.

In de computerindustrie kennen ze het begrip GIGO ofwel Garbage In – Garbage Out. Als je vuilnis in je geest stopt komt er ook weer vuilnis uit. Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun aandacht geven aan drama, dus komt er weer drama uit. De levenskunstenaar past psychische hygiène toe en let erop wat er bij hem binnenkomt of het gezonde geestelijke voeding is of niet, hij heeft het onderscheidende vermogen om dat te beoordelen. Hij besteedt zijn tijd vooral aan essentie dus komt er bij hem ook weer essentie uit.

Veel mensen kijken naar films op TV met veel geweld of spelen computerspelletjes met veel geweld, dat is mijns inziens om de eigen verdrongen woede niet te hoeven verwerken en uit te laten spelen door de TV helden of anderen door ze boos te maken. Er is veel verdrongen woede en woede voedt zich met woede. Liefde voedt zich met liefde in plaats van  met woede, wat eigenlijk angst is en dat is de tegenhanger van liefde.

Als iemand het weer eens probeert om een uur of langer te klagen en zeuren over zijn problemen die hij zelf weigert op te lossen, is hij een energievreter of energievampier. Hij voedt zich met jouw energie en gaat na zijn ellendeverhaal opgelucht weg en laat jou achter met een vermoeid en triest gevoel. Stuur zo iemand door naar een therapeut, laat die ellende niet bij je binnenkomen. Dont’t try to please the unpleasable!.Je mag wel medeleven hebben met iemand met een reëel probleem die er wat aan wil doen, maar laat je niet in met de professionele klagers en zeikers en zeurpieten die niet willen veranderen.

Gerbert Bakx schrijft: ‘Een geest die gevoed wordt met angstige gedachten, met negatieve oordelen over anderen en over de samenleving, met negatieve intenties, met vijandschap, haat, wrok of verdriet, met stigmatisering, discriminatie of rancune kan geen gelukkige geest zijn. Alleen een geest die gevoed wordt met een welzijnsdieet met vredevolle en liefdevolle gedachten, met intenties van aanvaarding, dankbaarheid, mededogen en vergeving kan een gelukkige geest zijn’

Door dit boek te lezen en ter harte te nemen wat je eruit aanspreekt en raakt voorzie je jezelf van veel gezonde geestelijke voeding, veel succes en geluk wens ik je toe, je bent het waard, vind je dat zelf ook?.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt najaar 2013)

Hoe kom je tot levenskunst en geluk?

Geluk komt naar de daarop voorbereide geest en dat is een uitspraak die volkomen waar is. Als je je open durft te stellen met de goede attitude komt het geluk naar je toe. Shakespeare zei: ‘De bereidheid is alles!’.

Mijns inziens zijn geluk en levenskunst een resultante van bewustwording en zelfkennis, als je daaraan werkt komt het geluk vanzelf op je weg.

Het fanatieke najagen van geluk leidt juist tot ongeluk en frustratie en teleurstelling. Hyperventilatie stoot het gewenste af zie het hoofdstuk over paradoxale intentie.

Begin met het tellen van en dankaar zijn voor je zegeningen. Dat je kunt zien en horen en je kunt bewegen. We nemen dat vaak als vanzelfsprekend aan totdat zo’n functie uitvalt dan hebben we er de wereld voor over om het weer terug te krijgen en dan pas zien we de waarde.

Let op wat goed gaat in je leven en geef dat aandacht. Alles wat je aandacht geeft groeit en dan groeit het goede en dat gaat dan automatisch ten koste van het slechte. Vaak hebben we de neiging om te vechten tegen het slechte ons ertegen te verzetten maar door dat verzet wordt het juist meer en sterker, doordat we het onze aandacht geven. We snappen dat vaak niet omdat we zo ons uiterste best doen om er van af te komen, wil niet ergens vanaf maar wil ergens naar toe en aanvaardt de situatie zoals hij is en trek er je lering uit en verleg dan je koers. Als je steeds hetzelfde blijft doen moet je niet verbaasd zijn dat je ook steeds dezelfde resultaten krijgt.

Ik dank Onze Lieve Heer voor elke dag die ik mag ontvangen, ik zie zo’n dag als een cadeau, dat ik wel zelf moet uitpakken om mijn kansen en mogelijkheden te kunnen benutten.

Zie de mogelijkheden in de moeilijkheden in plats van de moeilijkheden in de mogelijkheden. Verdring je negatieve emoties niet maar luister naar de waardevolle boodschappen die ze voor je hebben en doe daar wat mee. Ik heb een compleet boek over negatieve emoties geschreven dat wellicht in 2014 uit gaat komen.

In de aanvaarding ligt de sleutel tot transformatie naar geluk en levenskunst. Aanvaard het leven zoals het komt en stuur bij daar waar het nodig is en kan en stel je doelen vast en zet ze zwart op wit en dan realiseer je ze eenvoudiger zeker als je geloof hebt in jezelf, in je mogelijkheden, talenten, capaciteiten en doorzettingsvermogen.

Veel mensen hebben de neiging om te klagen en versterken daarmee hun ellende in plaats van ervan te leren en het anders te gaan doen. Klagen leidt tot ongeluk, frustratie en meer ellende. Klagen is slachtoffergedrag, de schuld buiten jezelf zoeken in plaatsvan zelf de verantwoordelijkheden voor je leven en geluk te nemen. Neem dus nu je verantwoordelijkheid en wordt meester van je lot, dat is geluk en levenskunst.

Denken het weten te hebben en het idee hebben dat je het nu wel goed doet ook al ervaar je niet zoveel geluk zijn gevaren voor je geluk en levenskunst. Daarom moet je een open geest hebben die de dingen wil onderzoeken. Socrates zei: ‘Nu weet ik dat ik niks weet!’ en zo kon hij tot onderzoek van de dingen komen en tot echte wijsheid. Als je denkt het weten te hebben of een vast geloof hebt sta je niet meer open voor nieuwe ideeën en nieuwe inzichten en ben je rigide en dat maakt niet gelukkig. Op mijn WC hangt de uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten’ Een andere uitspraak is: ‘Hoe groter het eiland van kennis hoe langer de kustlijn van verwondering’. Verwonder je, wees een realist en geloof in wonderen. ‘U geschiede naar uw geloof’ zegt de Bijbel.

Alleen kunnen zijn en je fijn en gelukkig voelen leidt ook tot geluk en levenskunst. Erich Fromm schreef dat een van de grootste problemen van deze tijd is het onvermogen van de mensen om met zichzelf alleen te kunnen zijn. Na mijn scheiding ben ik 4 jaar alleen geweest en dat viel niet altijd mee, die zelfconfrontatie, ik kwam ook minder leuke dingen tegen die ik moest leren aanvaarden, maar ik ging dwars door de moeilijkheden heen in het vertrouwen dat het goed zou komen en ik werd nu een vriend van mezelf in plaats van de vijand van mezelf die ik geweest was zonder dat te beseffen. Mijn ego maakte ik tot gewillige dienaar in plaats van hem de baas over mij te laten spelen.

Bij je gevoel zijn , je gevoelens kunnen benoemen en noteren in een dagboek leidt tot geluk. Je gevoelens ook weer niet laten domineren maar in een goede balans laten samenwerken met je verstand en intuïtie. Vedel mensen zitten vast in hun denken en geluk is een gevoel.

Houd van wat je doet en doe waar je van houdt is een weg naar geluk en levenskunst. Voeg liefde toe aan je woorden en handelingen, hoe meer je er van geeft en deelt hoe meer het op je weg zal komen. De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je woorden en handelingen ten goede komen aan jezelf en anderen’ Wees een dienstverlenende help de ander om zichzelf te kunnen helpen zonder dat dat ten koste gaat van jezelf.

Stil kunnen zijn zonder iets te denken of te doen is een kunst waardoor je de stem van God zult kunnen horen of zo je wilt de stem van Brahman, Tao en het universum. Dan krijg je goede ingevingen die je op het juiste spoor zetten waardoor je oog krijgt voor je talenten en capaciteiten en die inzet voor het welzijn van jezelf en de ander en dat maakt gelukkig.

Zie elke omstandigheid en ontmoeting als iets om lief te hebben en als dat niet kan of lukt of van te leren en je bent altijd winnaar, dat is de weg van de levenskunstenaar.

Luister niet naar de mensen (en ook je eigen innerlijke criticus en saboteur) die zeggen dat je het niet zult kunnen of niet goed genoeg bent. Van Oprah Winfrey werd gezegd dat ze geen TV-persoonlijkheid had en werd geweigerd. De Beatles werden geweigerd door een muziek uitgever, die ze niet goed vond . Micheal Jorden de beroemde basketballer werd op de middelbare school uit het basketbal team gezet de coach vond dat hij het niet kon. Ze hebben niet geluisterd naar die negatievelingen en ze geloofden in zichzelf en gingen door. Zet daarom door geef niet op, ga voor je levensmissie. Succes wens ik je!. Bedenk dat de meeste succesvolle en gelukkige mensen de meeste tegenslagen en mislukkingen kenden en daarvan leerden hoe het niet moest doen, ze zetten door en werden wijzer.

Bron: Boek ‘Geluk & Levenskunst’ – Henny Bos (verschijnt in het najaar van 2013)