Interesse

Ik sprak met mijn goede vriend Peter Jan en hij zei me: ‘Interesse dat is inter en esse ofwel tussen en zijn, tussen weten en niet-weten’, Ik vind dat heel mooi

De spelers van de dramadriehoek hebben geen echte interesse voor elkaar en om meer te weten te komen, want ze denken het weten al te hebben.

Vernon Howard zei: ‘Er is een nieuw leven maar het oude leven toont zelfs nog niet eens de interesse om het te onderzoeken’.

Er is een winnaarsdriehoek(zie artikel) maar de dramadriehoekspelers zitten gevangen in hun drama, waar ze zo aan gewend en gehecht zijn dat ze het niet los willen laten. Het doet me denken aan de gevangenen in de Bastille in Frankrijk tijdens de Franse revolutie, die gevangenen zaten daar al tientallen jaren in ketenen in het donker en werden bevrijd door de revolutionairen, maar de gevangenen waren helemaal niet blij, ze konden niet wennen aan het licht en niet slapen zonder hun ketenen, zo is het ook met de dramadriehoekspelers.

Diverse slachtoffers zeiden tegen me:’Van jou kan ik nog veel leren, ik neem snel contact op’. Ik hoorde nooit meer wat van ze, ze zeggen niet wat ze menen en menen niet wat ze zeggen. Slachtoffers doen beloftes die ze niet nakomen. Voor mij is dat een voordeel want zo word ik niet meer in de reddersrol getrokken door de manipulerende slachtoffers, die geen enkele interesse in echt authentiek leven tonen.

Ik nodigde echte redders uit voor een gespreksgroep over de dramadriehoek, waar ze veel van hadden kunnen leren, maar ze toonden geen enkele interesse en vroegen mij zelfs niet eens waar de gespreksgroep over ging, ze zeiden nee tegen iets waarvan ze niet eens wisten of het hen voordeel zou kunnen bieden, ze waren druk. Als ik een slachtoffer was geweest hadden de meteen klaargestaan om me te helpen…..

Aanklagers staan op zenden en leren de ander een lesje en tonen geen enkele interesse om zelf ook eens les te nemen en wat te leren, ook zij denken het weten al te hebben.

Op mijn WC hangt mijn uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten, hoe meer ze denken te weten!’ Ze tonen dus geen enkele interesse meer want ze weten immers al(-).

Hier nog wat quotes over interesse:

Er zijn geen oninteressante dingen alleen ongeïnteresseerde mensen – Chesterton

Als je belangstelling hebt vind je genoeg interessante dingen om te doen – Walt Disney Company

De mensen zijn pas echt geïnteresseerd als ze over zichzelf kunnen en mogen praten – Henny Bos

‘Ik ben een interessante man’ zei hij en wachtte toen af of er iets interessants ging gebeuren – Henny Bos

Mensen die geen interesses hebben zijn vaak oninteressant – Henny Bos

Mensen die geen interesses hebben vervelen zich vaak en dat zijn vervelende mensen – Henny Bos

Bron: Boek De Dramadriehoek – Henny Bos (verschijnt mei 2013)

Schaduwwerk

De spelers in de dramadriehoek verdringen hun schaduwzijden, waardoor die de macht over ze hebben. Alles waar je je niet bewust van bent heeft de macht over jou, daar word je de slaaf en het slachtoffer van zonder dat je dat weet. Alleen bewustwording kan je je bevrijden.

Pia Mellody zei: ‘You have to hug your demons or they will bite you in the ass!’. Heel mooi. Ook Tsultrim Allione heeft het over goed zijn voor je demonen en je ermee verzoenen ze schreef het boek: ‘Bevrijd je demonen’.

Jung zei: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere zijden’. Ook Patrick Carnes heeft het over schaduwwerk. In de schaduw zitten de diamanten en het goud.

We hebben vaak niet de moed om onze duivel onder ogen te komen en projecteren hem liever op anderen of buiten ons als een entiteit. Dan denken we ervan af te zijn maar het tegendeel is waar.

Gurdjieff zei dat we de God en de duivel in ons moeten verzoenen. Heel mooi is dat. Geen dualiteit meer door goed en slecht te benoemen, maar eenheid. Geen of/of maar en/en.

Als je inziet dat je een slachtoffer bent is dat de eerste grote stap richting bevrijding. Uit de ontkenning komen. Zolang een alcoholist ontkent dat hij dat is blijft zijn alcoholisme in stand en zal het zelfs toenemen. Erkenning en het zien is een voorwaarde voor herstel en bevrijding.

Liz Greene zegt dat de paradox is dat de aard van de schaduw een container is van het duister, maar ook de baken richting het licht.

Onze schaduw kan begraven potentieel voor ons openen, dingen die we verdrongen hebben kunnen we dan bewust maken en dan hebben we er de controle over en kunnen we het ten gunste van onszelf gebruiken.

Schaduwwerk is nagaan wat je irriteert en ergert in/aan de ander en dan gaan zien dat het een aspect is van jezelf dat je nog niet wou zien. The Work van Byron Katie(zie artikel) is dan nuttig.

Als je je niet bewust bent van je eigen schaduw en negatieve kanten word je het slachtoffer van de negatieve kanten van de ander die je dan niet ziet en waarvoor je geen intern waarschuwingssysteem hebt, dat gebeurt continu in de dramadriehoek en we geven dan elkaar de schuld.

Vaak zijn we onze eigen ergste vijand zonder dat te weten. ‘Hij die zijn eigen gebreken niet erkent is zijn eigen ergste vijand’ is een uitspraak. Mary J. Blige zingt in ‘No more drama’: ‘The enemy was me!’ en kwam erachter dat ze haar eigen vijand was geweest.

Als je je schaduw overwint zie je dat niets menselijks je vreemd is en projecteer je niet meer. Afhankelijk van de omstandigheden zou je ook een dief of moordenaar kunnen zijn. Door je er bewust van te zijn ben je extra alert om dat niet te worden en kun je e.e.a. onder controle houden

We kennen allemaal wel het verhaal van de man die zijn gezin uitmoorde en toen zelfmoord  pleegde, toen men de buren en familie over de man ondervroeg zeiden ze dat het altijd zo’n rustige man was geweest die nooit kwaad werd(-). Zo’n man verdringt z’n schaduw en woede en wordt dan een vulkaan die ineens tot uitbarsting kan komen en dan is het te laat…

Jung zei dat we dankbaar mogen zijn voor onze vijanden, want hun duisternis en schaduwzijde staat me toe te ontsnappen aan die van mezelf. De Bijbel zegt ook niet voor niets dat je je vijanden lief moet hebben.

Je vijanden attenderen je op je zwakke punten want daar vallen ze je op aan waardoor je je bewust kunt worden van die zijden en er wat aan kunt doen

Mijn vriend Wil zegt dat hij dingen doet waar hij bang voor is en dat het dan meestal meevalt en zo bouwt hij steeds meer zelfvertrouwen op. Vaak zijn we bang voor onze schaduwkant maar nog banger voor het licht in ons.

Een Chinees gezegd eis: ‘Je kunt beter een kaars aansteken dan te vloeken op de duisternis’. Vechten tegen je schaduw, tegen de duisternis heeft geen zin en versterkt het alleen maar, je moet het licht aandoen dan is het duister er niet meer en dat licht is het licht van je bewustzijn,

Het duister verdrijft nooit het licht , maar het licht verdrijft altijd het duister.

Omarm zowel het licht als het donker, maak geen onderscheid, geen dualiteit, geen of/of denken, accepteren is beter. Een etmaal bestaat ook uit een dag en een nacht uit licht en donker en zo is het goed.

Pas de voice dialogue techniek toe en vraag je schaduwkanten wat ze van je willen, wat ze denken voor jou te doen, hoe ze je denken te beschermen en zeg dan dat je het zelf van ze wel zult overnemen met dank voor hun inspanning.

De duisternis is alleen de afwezigheid van licht, wees dus aanwezig en het licht zal schijnen. Wayne Dyer zei: ‘Sterf niet met je muziek nog in je’. Uit je, afzien van expressie leidt tot depressie en dat is de duisternis ten top.

In het duister is alles zwart/wit en als je zo denkt zit je in de duisternis. Frank Boeijen zingt heel mooi: ‘Denk niet zwart, denk niet wit, maar met heel de kleur van je hart’.

Ik vond nog wat interessante quotes over de schaduw en demonen die ik hier laat volgen:

‘If you don’t have any shadow you’re not in the light – Lady Gaga

‘Karakter is een boom en reputatie is zijn schaduw, we denken dat we de schaduw zijn waar de boom het echte is – Abraham Lincoln

‘You can only come in the morning through the shadow’ – J.R.R. Tolkien

‘Gedachten zijn de schaduwen van mijn gevoelens, altijd donkerder, leger en simpeler – Nietzsche

‘Ik heb geen vriend nodig die verandert als ik verander, die knikt als ik knik, mijn schaduw doet dat veel beter’ – Plutarchus

‘De meeste schaduwen in het leven worden veroorzaakt omdat we onze zonneschijn in de weg staan – Emerson

‘De ogen worden altijd gevangen door het licht, maar schaduwen hebben meer te zeggen’ – Gregory Maguire

‘If I got rid of my demons, I’d lose my angels’ – Tennessee Williams

‘In the very depths of Hell do not demons love one another? – Anne Rice

‘Nothing captures human intent more than human tragedy – Dan Brown

‘Writers are the exorcist of there own demons’ – Mario Vargas Liosa

‘Ik moest door een hel om de hemel te leren kennen, vaak leren we de dingen kennen door hun tegendeel’ – Henny Bos

De duisternis kan het licht van een klein kaarsje niet tegenhouden

Ik zou willen dat ik je, wanneer je eenzaam bent en in duisternis, je verbazingwekkende licht van je eigen wezen zou kunnen laten zien.

Je eigen duisternis kennen is de beste methode om om te kunnen gaan met de duisternis van anderen – Jung

Iedereen is een maan en heeft een duistere zijde die hij nooit toont aan anderen – Mark Twain

Alleen in het donker zie je de sterren – Martin Luther King jr.

De winnaarsdriehoek

In de winnaarsdriehoek is het slachtoffer in zijn kracht gaan staan en durft hij zijn kwetsbare kanten te laten zien en neemt hij de verantwoordelijkheid voor zijn leven en geluk

De redder is liefdevol geworden en zorgzaam en behandelt de ander als een gelijkwaardige in plaats van hem of haar te beleren en er boven te gaan staan. Hij is nu koesterend en warm

De aanklager is nu de assertieve die eerlijk durft te zeggen wat hij denkt en voelt zonder de ander te kwetsen. Hij komt met de ‘Ik-boodschap’ in plaats van de ander te beschuldigen en verwijten te maken

In schema gebracht ziet dat er alsvolgt uit:

Uitgangspunt is: ‘Ik ben oké, jij bent oké’, een win/win situatie