Wie bestuurt de bus?

Over dit onderwerp schreef John Powell. Hij vertelde het verhaal van een jongetje dat door z’n vader werd gekleineerd en geschoffeerd. Daardoor besloot het jongetje op 5 jarige leeftijd dat hij zich niet meer de wet door een ander zou laten voorschrijven en voor niemand zou wijken.

De jongen werd buschauffeur. Toen hij 45 jaar was reed hij met z’n bus en zag een tegenligger over een smalle brug komen. Hij wist van geen wijken, wilde niet toegeven dat het niet zou gaan en uitwijken en kreeg een frontale botsing waarbij hij het leven liet. John Powell stelde daarbij de vraag: ‘Wie bestuurde nu eigenlijk de bus?’. Precies het was niet de 45 jarige volwassene maar nog steeds de 5 jarige die van geen wijken wist.

Bij mij was het de 15 jarige, die de rebel was en protesteerde tegen alles en overal tegen was, ik was lid van de band ‘Underground team’ en we waren tegen alles, het establishment was klootten. Toen ik dat veel later pas inzag floot ik de 15 harige terug en liet hem niet langer m’n leven besturen en verzuren en besloot om niet tegen alles te zijn maar voor dingen en mensen te zijn.

Als we nog zijn als de 5 jarige zijn we codependent en willen we de liefde, erkenning, waardering en het respect van buiten halen omdat we dat vroeger niet kregen.

Een man zei: ‘Ik ben nog net als de 5 jarige alleen met dit verschil dat ik nu met een glas bier in m’n hand sta’ Jeru Kaball schreef in z’n ‘Clarity process’ ook al over een 4 jarige die ons vaak nog leidt en dat we dan behoeftig zijn en willen vangen en nemen en krijgen in plaats van uit overvloed te delen en te geven. We mogen het kind in onszelf koesteren en liefhebben maar we moeten het niet de baas laten spelen en niet onze bus laten besturen dat kan het nog niet.

Amerikanen hebben het over reenactment dat we nu op volwassen leeftijd weer de jeugdtrauma’s herhalen en uitspelen en daar zit veel in, als we onze levenslessen niet leren zullen ze zich in verhevigde vorm herhalen totdat we het inzien en ons bewust woprden van het feit dat we niet bewust en oplettend waren.

Ego versus Zelf

De definitie van Charles Whitfield van codependentie beschrijft dat we ons leven afhankelijk maken van ons ego en van anderen. Ik was ook een ego-mannetje en weet het dus heel goed, gaandeweg heb ik me verder ontwikkeld naar m’n ware Zelf en weet dat niks menselijks me vreemd is en schakel flexibel van codependentie naar independentie naar intradependentie naar counterdependentie en interdependentie, dat alles omvat ook het ego dat nu dienstverlenend in plaats van heersend is. Ik zit niet vast in één hokje maar ben flexibel en dynamisch en ontwikkel me nog steeds in de wetenschap dat het bewuste oneindig is en het levenswerk is waar ik veel van geniet.

Nietzsche zei heel mooi: ‘Overal waar ik ga word ik gevolgd door een hond genaamd ego’ en zo is het. Je doet het ego er aan de voordeur uit en aan de achterdeur komt hij weer binnen. Je komt er niet vanaf en dat hoeft ook niet. Je moet er alleen maar voor zorgen dat je ego niet de baas over je speelt, maar een gewillige dienaar wordt

Het ego kent alleen aspecten van het ego. Het Zelf kent de aspecten van het Zelf maar ook die van het ego en weet dus ook hoe het niet moet.

Als je wilt weten waar je nu staat kun je de volgende inventarisatie van aspecten van het ego en het Zelf eens nalopen en kijken hoe vaak je op beiden scoort.

 

Ego                                                Zelf

________________________________________________

neurose                                         geestelijk gezond

competitie                                     samenwerking

afgescheiden                                verbonden

opscheppen                                  nederigheid

superieur voelen                          spirituele waarde

arrogantie                                     spirituele eigenwaarde

kwetsen                                          helpen

slopen                                             bouwen

kent zichzelf niet                         zelfkennis en -inzicht

doet zich goed voor                     is zichzelf

geïdealiseerd zelfbeeld               realistisch zelfbeeld

Ideaal ik                                         reëel ik

negatief                                          positief

denkt slecht over mensen         denkt goed over mensen

wantrouwen                                 vertrouwen

onbewust                                       bewust

weet niet dat hij onwetend is   weet dit wel

rigide                                               flexibel

onderzoekt niet                            onderzoekt

werkt niet aan zichzelf              groeit, ontwikkelt zichzelf

illusie                                             werkelijkheid

materialistisch                            spiritueel

leeft niet in het NU                     leeft in het NU

angst voor ontmaskering         wil gezien worden

dwaas                                             wijs

hebzucht, nemen                         vrijgeving, delen, geven

niet-liefde                                       liefde

afgunst, jaloezie                           medeleven/dogen

agressie, geweld                           vredelievend

angst                                                liefde

dominant                                        aimabel

macht over anderen                     macht over zichzelf

veel praten                                      kan ook zwijgen

lawaai                                              stilte

onbalans                                         evenwicht

ziet kritiek als aanval                  kritiek is gratis advies

ruzie sub-personen                      harmonie sub-personen

opvliegend                                      sereen

vechten                                            overgave

leest anderen de les                      accepteert anderen

egoïsme                                            altruïsme

kiest voor z’n gelijk                       kiest voor z’n geluk

woede                                                mededogen

narcisme                                          spirituele eigenwaarde

druk                                                   relaxed

kwantiteit                                        kwaliteit

tamas,rajas*                                   sattva*

gebonden                                         verbonden

eigen wil doordrijven                   Uw wil geschiede

slecht                                                goed

belerend                                           lerend voorbeeld

aanmatigend                                  reëel

autoritair                                         humanistisch

doen                                                  zijn

linker hersenhelft                         beide hersenhelften

onzuiver                                           zuiver

dualitei                                             eenheid, synthese

nemen                                              geven

eist aandacht                                 geeft aandacht

snel beledigd                                  leert van belediging

conflict                                            vrede, harmonie

ongeduld                                         geduld

inspanning                                    ontspanning

leugen                                              waarheid

onzuiver                                           zuiver

emoties                                            gevoelens

veroordelen                                    vergeven

entropie                                           syntropie

doen                                                 doen door niet-doen

wil beter zijn dan de ander        verbetert zichzelf

status                                               eigenwaarde intrinsiek

demonisch                                      goddelijk

complexiteit                                    eenvoud

gesloten                                           open

denken zien,                                   gewaarzijn

sluw                                                  slim

kritiek                                               acceptatie

denken is de baas                         denken is dienaar

onvrijheid                                       vrijheid

identificatie                                    disidentificatie

extreem                                            gematigd

deel                                                   geheel

tegen                                                 voor

of/of                                                  en/en

verleden, toekomst                        heden, het NU

what is in it for me?                     what is in it for us?

ik                                                       wij

schaarste                                        overvloed

eros                                                   agape

kennis, intellect                            wijsheid

straf                                                  rehabilitatie

winst,verlies                                   win-win

wraak                                               het goed maken

rancune                                           vergeving

beheersen                                        vrijheid

anderen gebruiken                       respect voor anderen

ontevreden                                      tevreden

zwart/wit                                        full colour

projecterend                                   zuiver waarnemen

geconditioneerd                            getransformeerd

 

*sattva: zekerheid,helderheid,hartmonie

*rajas: hartstocht, energie, aktiviteit

*tamas: passivitieti,weerstand,duisternis

Zolang je nog veel bij ego scoort heb je een probleem en dat heeft te maken met loslaten, disindentificeren, steeds leger worden. Je hebt gedachten maar bent niet je gedachten, je hebt een lichaam maar bent niet je lichaam, je hebt gevoelens maar bent niet je gevoelens. Als je doordenkt en voelt en je ego overstijgt zul je ontdekken dat het vals, onecht is

Er was eens een monnik die op de troon ging zitten en de hovelingen vroegen hem: ‘Ben je soms de minister’, ‘Nee, ik ben meer dan dat’ antwoordde de monnik. ‘Ben je dan de premier?’ vroegen ze. De monnik antwoordde weer dat hij meer dan dat was.’ ‘ Ben je dan de koning?’ Opnieuw zei de monnik dat hij meer was. ‘Ben je dan soms God?!’ zeiden de hovelingen. ‘Nee, ik ben meer dan dat’ zei de monnik, waarop de hovelingen zeiden: ‘Niets is meer dan God’ en de monnik antwoordde: ‘Ik ben dat niets’

Hier volgen nog wat quotes over ego versus zelf:

Osho: ‘Het is jouw projectie omdat jouw ego een niet-ego niet kan zien. Alleen dingen die gelijk zijn kunnen elkaar herkennen’

Debbie Ford: ‘Wij zijn aleen maar bang voor feedback wanneer we weten dat we op een bepaald punt tegen onszelf liegen’ (en dat doet het ego continu).

Jampolsky: ‘De geest die heel is, is vol liefde en laat geen ruimte aan het ego’

Jampolsky: ‘Het aangetrokken zijn van ons ego tot schuld zorgt ervoor dat we bang zijn voor liefde’

Jampolsky: ‘Teveel praten, niet luisteren en voortdurend anderen in de rede vallen zijn een paar van de meer algemene trekjes van het luisteren naar het ego’.

Wayne Dyer: ‘Het ego is de baas van veel conflicten en onenigheid omdat het je ertoe aanzet het ongelijk van de ander aan te tonen’

Wayne Dyer: ‘De wanorde, disharmonie en ziekten van deze wereld worden gecreëerd door het egobewustzijn

Hoe groter het ego, hoe kleiner de wereld.

 

 

Codependentie-netwerk

Het codependentie-netwerk heeft nu 59 leden, word jij het 60ste lid dan ontvang je gratis het boek ‘Spiegels voor de ziel’ of ‘Communicate’ van me

De link vind je hiernaast, het lidmaatschap is gratis en levert veel bewustwording en groei op als je ervoor openstaat tenminste

Wees echt!

 

In het tijdschrift ‘Van hart tot hart van augustus 2012 staat het artikel ‘Wees gelukkig!’ van Ton Peters. Hij zegt: ‘Eis van jezelf om gelukkig te zijn’. Weer zo’n positivo coach die alleen wil dat het licht is en voor de dag kiest en het donker van de nacht afwijst. Hij verkiest gelukkig zijn boven echt zijn met je pieken en dalen die normaal zijn.

Hij heeft het over het innerlijk Zelf met een hoofdletter dat natuurlijk superieur is aan het zelf met een kleine letter dat dus weer afkeurd wordt. Ton pleit ervoor om als mantra ‘wees gelukkig’ te herhalen en geeft nog enkele andere tips waarmee je je geluk snel kunt realiseren(-). Hij zegt dat het gekunseld en onecht kan overkomen, maar alleen in de aanvang. Ton stelt het wel heel simpel, zo simpel dat je je kunt afvragen waarom niet iedereen al gelukkig is.

Ik ken een man die ook te pas en te onpas zegt dat hij zo gelukkig is, ik heb hem al eens gezegd waarom hij dat dan niet aan z’n gezicht vertelt. Ik verdenk hem van reactie-formatie ofwel in overdreven vorm het tegendeel laten zien van wat er is…

Ik denk dat Ton de waarde van ongelukkige gevoelens als boosheid, verdriet, depressie, angst, etc. niet wil zien en gooit daarmee het kind met het badwater weg. Als je depressief bent en je volgt Ton’s advies en ga je tegen jezelf zeggen ‘wees gelukkig’ dan haal je niet de waarde uit je depressie die je bij je Hogere Zelf kan brengen, dan ontken je wat er NU is en wil je wat anders..

Bovendien heeft Ton het over eisen, ik meen dat het Hogere Zelf niet eist maar aanvaardt wat is en daaruit komen de grootste transformaties voort. Je kunt wel zeggen: ‘Ik ben depressief, maar ondanks dat hou ik van mezelf’ en ‘M’n depressie kan me verder helpen op m’n weg naar zelfkennis, zelfinzicht en zelfbesef’ Ik zeg dat omdat ik zelf een ernstige depressie heb gekend en dankbaar ben dat ik dat niet heb weggedrukt door vrolijk doen of gelukkig doen of afleiding, maar aangegaan ben en dat leverde veel op.

Ton lijkt een beetje op de twee mannen die zichzelf ‘No shade’ noemden, ze kenden geen schaduw en zagen het alleen maar positief zo zeiden ze, ze traden op voor een talentenjacht en de kritiek van de jury was niet best, hun ‘geluk’ en positiviteit was op slag verdwenen ze reageerden gefrustreerd en negatief en boos, een reporter vroeg nog waar hun positiviteit nu was, die reporter werd boos aan de kant gedrukt door ‘No shade’. Ze namen hun verlies heef onsportief en zagen het niet als een leermoment. Ik geloof niet zo in mensen als Ton Peters die altijd gelukkig willen zijn en dat zelfs eisen. Jung zei al: ‘We worden niet verlicht door ons lichtgestalten voor te stellen maar door ons bewust te worden van onze duistere zijden’.

Ton wil NU gelukkig zijn en eist dat, een dwingeland die adviezen geeft in plaats van informatie te verstrekken. De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan jezelf en aan anderen’. De woorden van Ton komen niet erg ten goede aan hemzelf als eisende en ik denk ook niet aan anderen. Lao tse zei: ‘Mooie woorden zijn vaak niet waar en ware woorden zijn vaak niet mooi’.

Geluk is naar mijn mening niet rechtstreeks bereikbaar maar een bijprodukt van bewustwording en zelfkennis en dat bereik je vaak door veel moeilijkheden en tegenslagen heen, er is geen quick fix. Johannes Tauler zei: ‘De pijnen van de crisis zijn de weeën van God’s geboorte in je’ en zo heb ik dat ook ervaren. ‘No pain, no  gain’.

De mooiste, meest aimabele mensen zijn niet degenen die altijd gelukkig zijn geweest, maar degenen  die moeilijkheden, tegenslagen en ongeluk hebben gekend en door die dingen empathie, dankbaarheid en liefde hebben geleerd. ‘Out of suffering have emerged the strongest souls’ zei Edwin Chapin. De meest succesvolle en echt gelukkige mensen zijn zij die de meeste tegenslagen en mislukkingen hebben overwonnen en dat nog steeds doen.

Tijdens een lezing die ik hield voor de Theosofische vereniging, waar zo’n 30 mensen bij aanwezig waren was er 1 vrouw die gelukkig was grootgebracht zei ze. Toen ik het onderwerp woede aansneed, bleek dat juist deze vrouw het meeste woede had(!). Ze was veeleisend geworden omdat ze altijd haar zijn had gekregen en het nooit een tegen had gezeten, ze had niet geleerd om te gaan met afwijzingen en tegenslagen, ze wilde altijd haar zijn doordrijven en dat lukte niet en dan werd ze boos(om te manipuleren).

We leren niet van onze successen maar van onze moeilijkheden en fouten en daarvoor gaan we vaak uit de weg en ontkennen dat we fouten maken.

Boek ‘Levensinspiraties’ is uit

Levensinspiraties / Henny Bos

Henny Bos was manager bij een uitgeverij en universitair docent in Utrecht en gaf communicatietrainingen op HBO niveau. Hij schoolde zich om tot auteur/coach bewustwording en codependentie, door vele cursussen en trainingen te volgen en door zelfstudie. Hij las en bestudeerde duizenden boeken een investering van 10.000- den euro’s in zichzelf, die hij nu aan u ter beschikking stelt in de vorm van inspirerende verhalen. Socrates zei al: ‘Verbeter uzelf door de geschriften van anderen te lezen en u krijgt gemakkelijk waar die anderen veel moeite voor hebben moeten doen’…

Laat u informeren en wijzer maken, inspireren, enthousiasmeren motiveren, stimuleren en bemoedigen door de artikelen in dit boek, het is met zorg en liefde samengesteld.

2012 / 9789462031043 / Paperback / 276 pagina’s, 25 euro