Ik wil dat ze me aardig vinden

Aardig gevonden willen worden zorgt voor veel problemen en ellende. Als je dat nodig denkt te hebben ga je de ander bespelen met gedrag dat er voor moet zorgen dat de ander je aardig gaat vinden, om de ander gunstig te stemmen en te vleien, je speelt dan een rol en bent jezelf niet meer en vervreemt van jezelf.

Je bent dan een people pleaser, een mister nice guy, zoals ik altijd was. Je doet dan aardig zonder het echt te zijn. Je bent er dan onbewust op uit om het gedrag van de ander te controleren, door hem te manipuleren en z’n gedrag probeert bij te sturen in jouw richting.

Je vergeet dat je de ander niet kunt veranderen en niet kunt dwingen om je aardig te vinden. Bovendien is het zo dat de ander in feite jouw  gedrag bepaalt en controleert. Alles wat je wilt controleren, controleert jou, dat is de tragiek.

Lao tse zei 500 jaar voor Christus: ‘Als je je teveel aantrekt van wat anderen over je denken, ben je je leven lang hun gevangene’. Lao tse wist toen al wat codependentie was avant la lettre.

Wat de ander van je vindt is helemaal zijn zaak en daar heb je je niet mee te bemoeien, het is niet jouw verantwoordelijkheid maar de zijne. Bonny Raitt zingt heel mooi: ‘Can’t make you love me, if you don’t’

Als de ander onvermogend is om je lief te hebben en aardig te vinden is dat niet jouw probleem, maar het zijne. ‘Don’t interfere’ zeggen Amerikanen ofwel bemoei je er niet mee, het is hun karma, hun zaak, niet de jouwe

Als je jezelf aardig vindt heb je het niet nodig dat anderen je aardig vinden en zal het je juist het meest ten deel vallen omdat je echt, authentiek en aimabel bent in plaats van dat je en rol speelt en je in allerlei bochten wringt en onecht bent.

Ook uit mijn kennis van de Norwoodgroepen blijkt dat vrouwen die ongelukkig zijn en een hekel aan zichzelf hebben er het meest op uit zijn om aardig gevonden te worden en liefgehad te worden, als pleister op de wonde en dat lukt natuurlijk niet want ze worden gespiegeld in hun gedrag en trekken partners aan die niet bereid zijn of in staat zijn om hen lief te hebben en aardig te vinden, en dat is een les voor ze die ze vaak niet zien, dat ze in de spiegel kijken en hun eigen liefdeloosheid naar zichzelf gespiegeld zien. Ze geven de partner de schuld en stellen zichzel op als onschuldig slachtoffer en nemen geen verantwoordelijkheid voor hun eigen leven en geluk. Wat ze niet beseffen is dat als je je eigen schaduwkanten verdrongen hebt je die onbewust in een partner aantrekt die ze je laat zien…

In haar voortreffelijke artikel ‘Do you love to be needed, or need to be loved’ schrijft Shari Schreiber: ‘De persoon die je kiest om lief te hebben en als partner zal je eigen emotionele ontwikkeling spiegelen’

Als men niet aardig voor je is ben je wellicht niet zo aardig voor jezelf. De Work van Byron Katie wijst daar ook op, dat is de les die we mogen leren.

Waarom word je niet zoals ik?

Veel mensen proberen de ander te veranderen naar hun beeld, ze spelen voor God, die ook de mensen schiep naar Zijn beeld en gelijkenis. Ze beseffen niet dat als je vijanden wilt maken je moet proberen om de ander te veranderen.

Een Amerikaanse actrice zei: ‘Vrouwen veranderen hun partner net zo lang, tot ze hem niet meer moeten’, het is tragikomisch.

John is een vegetariër en vindt dat iedereen moet stoppen met het eten van vlees, hij vindt het wreed en dom om vlees te eten en komt dan met allerlei argumenten om zijn gelijk aan te tonen.

Annemieke is van de blauwe knoop en doet haar best om haar partners van de drank af te krijgen, ze jaagt ze daarmee steeds de deur uit en vraagt zich niet af waarom ze steeds mannen aantrekt die veel drinken, of dat soms iets over haar onderbewuste kan zeggen…

De pacifist zegt: ‘Ik ben pacifist en iedereen die het niet met me eens is sla ik voor z’n kop..’

Een vrouw die zichzelf als heel bewust, wijs en spiritueel ziet, was vegetarisch en dronk niet en rookte niet. Ze werd verliefd op een man die een vleeseter was dronk en rookte en een stoere motorrijdende rocker was. Ze deed haar best om hem te veranderen naar haar ideaalbeeld, toen haar dat niet lukte maakte ze het uit. Haar partner zei toen:’Ik hou van je onvoorwaardelijk om wie je bent en accepteer je helemaal en zal op je wachten tot je gaat inzien wat dat waard is’. Ze dacht na over z’n woorden en begreep toen dat niet zij de wijze leraar was geweest, dat zij voorwaardelijke liefde had gegeven, dat haar partner haar liet zien wat onvoorwaardelijke liefde was en dus haar leraar was en ze maakte het weer aan en ze werden heel gelukkig.

Ik ken een man die ook steeds sleutelde aan z’n vriendinnen om ze veranderen en zelf niet veranderde, als ze het (daardoor) dan uitmaakten gaf hij altijd de ander de schuld, hij zag zichzelf als liefdevol en puur en stond niet open voor zelfreflectie en projecteerde z’n onbewuste ellende op z’n vriendinnen die hij beschuldigde, hij leerde er dus niets van. In 5 jaar tijd versleet hij zo vele tientallen vriendinnen en nog trok hij geen conclusies daaruit naar z’n eigen gedrag!.

Je kunt uiteindelijk alleen jezelf veranderen en groeien en je ontwikkelen. Gandhi zei:’Wees zelf de verandering die je in de wereld wilt zien’

Ik belde m’n vriend Peter de Kock om hem te bedanken voor de inspiratie die hij me gaf, waaronder het idee om dit artikel te schrijven. Ik zei hem dat ik ‘Waarom word je niet zoals ik’ had geschreven en toen zei hij heel leuk: ‘Dat had je allang moeten doen, want dan zijn we allemaal gelijk en is er geen probleem meer!’. Ik vond het wel grappig.

In ho’oponopono houden ze het ook bij zichzelf, door zelf te veranderen blijkt dat ook de cliënten veranderen, heel apart is dat. Het is ook mijn ervaring dat als jij verandert, je hele wereld om je heel verandert. mensen die je slecht behandelden verdwijnen uit je leven of behandelen je nu goed, heel opvallend is dat, wonderbaarlijk ook.

Wat komt er bij je binnen?!

Mijn ervaring is dat veel mensen gekwetst zijn tijdens hun opvoeding(75% van de gezinnen is disfunctioneel) en toen besloten om zich niet meer te laten kwetsen en hoge grenzen te stellen. Ze komen dan in de beschermende en afwerende houding waarin je niet echt meer openstaat om dingen binnen te laten komen en niet echt kunt leren. Het is zelfs zo dat als je geen lerende houding hebt je per defintie in een beschermende en afwerende houding zit.

Als je in een afwerende en beschermende houding zit ben je wel veilig maar zit je ook in een isolement is er geen sprake van intimiteit, terwijl we daar eigenlijk naar verlangen. We zijn bang geworden voor intimiteit omdat we dan onze facade onze bescherming moeten laten vallen en bang zijn om ontmaskerd te worden.

Kun je je tot tranens toe laten ontroeren door muziek, een gedicht, een mooi woord, kunst, de natuur, etc. dan zijn je grenzen meer flexibel en komt er meer bij je binnen en geniet je van het goede dat bij je binnenkomt en durf je je kwetsbaar op te stellen omdat je in je kracht staat.

Nietzsche had het over de zachte stem van de waarheid, en schoonheid die alleen gehoord wordt door de ontwaakte ziel, een quote die m’n hart raakte en binnenkwam, want ik overschreeuwde mezelf nogal. Via twiiter werd ik door Jan Bommerez geattendeerd op deze quote van Nietzsche en dat geeft al aan dat Jan het ook binnen liet komen en door wil geven. Het kan ook zijn dat de uitspraak van Nietzsche je niks doet en niks zegt dan zijn voor jou andere woorden nodig om je te doen ontwaken. Neale Donald Walsch zei:’ We worden geleid naar de waarheid waarvoor we openstaan’.

Wat zijn de 7 meest indrukwekkende momenten en gebeurtenissen die bij je binnenkwamen?. Het vertelt veel over je wezen of je ego. Hoe hebben die gebeurtenissen je leven veranderd en was dat positief voor je of ben je erdoor verbitterd geraakt…

Als je dingen binnen durft te laten komen ben je bereid om te veranderen, te groeien en je te ontwikkelen en dan werk je met de genade mee en leef je pas echt, alles wat niet groeit is dood.

Als je denkt het weten te hebben heb je geen interesse meer in informatie en nieuwe inzichten, want je weet immers al. Dan word je start en rigide en blijft alles bij het oude vertrouwde, ook al kwelt je dat. Dan leef je als de machine waar Gurdjieff het over heeft, dan doe je alles mechanisch

Als je op zoek bent naar liefde, erkenning, respect, waardering, etc. besef je niet dat dat allemaal al in je zit en dat je dat alleen nog niet weet en dus van buiten denkt te kunnen halen. Je mag je ook voor je eigen wezen en ziel openstellen en dat binnen laten komen. Ook binnen laten komen dat je naar het evenbeeld van God bent geschapen en dus goddelijk bent. De Bijbel zegt: ‘Weet ge niet dat ge goden zijt’, nee vaak staan we daar niet voor open.

De wet van overvloed en geluk

De hoorn des overvloeds….

Als jij zegt: ‘Mag ik effe vangen’, dan zegt het universum ook ‘Mag ik van jou effe vangen’ en neemt bij je weg en betaal je de prijs. Als je echter zegt: ‘Ik wil geven en delen’ zegt het universum: ‘Ik zal je geven en met je delen’ en zul je overvloed en geluk kennen.

De Bijbel zegt niet voor niets: ‘Zij die hebben zullen meer ontvangen en zij die niet hebben zal zelfs wat ze hebben worden afgenomen’. Zij die delen van hun liefde en wijsheid zal gegeven worden is mijn ervaring.

Hoe meer je geeft en deelt hoe meer je zult ontvangen. Dat geldt met name voor liefde en wijsheid. Je zult je leven ermee verrijken. De cursus in wonderen zegt ook dat geven en ontvangen een en hetzelfde zijn.

Wees dus niet krenterig maar genereus. Mensen met liefde en wijsheid zullen altijd bereid zijn dat ook te geven en daarvan te delen en het je niet onthouden. Mensen die je hun ‘liefde’ en ‘wijsheid’ onthouden hebben niets te bieden en willen alleen maar nemen, krijgen, ontvangen en parasiteren en profiteren.

Als mensen nee tegen je zegen is dat een zegen. Het bespaart je een hoop ellende en je bent ze dan niks verschuldigd.

Als je ‘clear’ bent ofwel congruent, uit één stuk, dat wil zeggen dat je bewuste en onderbewuste het met elkaar eens zijn en dat je denken, voelen en handelen in één lijn liggen dan gaat de ‘Law of attraction’ werken ofwel de wet van de aantrekkingskracht en zul je voorspoed, geluk en overvoed kennen en aantrekken en daarvan graag willen geven en delen.

Een vrouw weigerde een keer om met me te co-counselen, ze zei dat ze een rijk leven had. Ik twijfelde daaraan, want als je werkelijk geestelijk rijk bent wil je graag geven en delen. Ik vertelde haar het verhaal van de bedelaar en de rijke koning. De bedelaar vroeg de rijke koning om wat van z’n schatten te geven. De koning zei: ‘Wacht even tot ik uitgebeden ben, dan zal ik je te woord staan’ en de koning bad: ‘Heer geef me nog meer land, geef me nog meer rijkdom, nog meer onderdanen, nog meer geluk, etc.’ Toen de koning uitgebeden was zei de bedelaar: ‘Sorry koning ik dacht dat u rijk was, maar u bent een bedelaar net als ik!’. De vrouw was not amused toen ze dit verhaal hoorde, het was te confronterend anders had ze er wel om kunnen lachen. Hoeveel waarheid kan een mens verdragen zei Nietzsche.

Zo kan een miljonair geen overvloed ervaren als hij zich steeds vergelijkt met een miljardair. Hij is dan ontevreden en wil meer nemen, krijgen en ontvangen. Ze zeggen wel eens dat je niet moet kijken naar wat iemand heeft bereikt, maar wat zijn streven is. Streef je ernaar om jezelf alleen te verrijken of wil je je dienstbaar opstellen zoals Jezus deed.

De Boeddha zei: ‘Geluk komt tot je als je werk en woorden ten goede komen aan je zelf en de ander’.

Oproep tot open communicatie

Ik las het boek ‘Will the real me please stand up’ van John Powell. Hij schrijft dat alles waarover we geen open communicatie hebben ons belast. Je blijft zitten met negatieve gevoelens en gedachten en lichamelijk kunnen er klachten komen zoals: hartproblemen, maagklachten, stijve spieren, rugpijn, stress, etc.etc.

Maak van je hart dus geen moordkuil en uit je terwille van je gezondheid. We gooien vaak het goede eruit en houden het slechte verborgen in ons binnenste, waar het voortwoekert en z’n destructieve werk doet.

Ik een man die steeds zegt dat hij zo gelukkig is, hij zei me dat iets te vaak, waardoor ik hem ging verdenken van reactieformatie, ofwel het tegendeel laten zien van wat er is. Ik vroeg hem dus hoe hij over z’n leven dacht en toen zei hij: ‘Ik heb er niet om gevraagd’.

Een typerend antwoord dat aangeeft dat hij niet zo blij is met het cadeau dat het leven is. Hij voegde eraan toe dat hij na z’n dood niet wedergeboren wil worden en nooit meer terugkomt. Ik denk dan als je gelukkig bent en je hebt het fijn gehad in dit leven dan wil je nog wel een keer, ook dit was weer een signaal dat de man helemaal niet zo gelukkig is.

Hij speelt ook graag advocaat van de duivel viel me op en dat duidt op verdrongen woede, dus ook weer niet geuite emoties, hij gelooft in de visie van Ouspensky dat negatieve emoties nutteloos zijn, en iets voor zwakke mensen en dat ze vernietigd moeten worden, in plaats van te denken dat negatieve emoties boodschappers zijn waar je veel aan kunt hebben om onvervulde behoeften op het spoor te komen.

De man zei later tegen me, toen hij wel voelde dat ik hem doorhad, ‘Mijn leven is een groot drama en wat geniet ik daar toch van!’. Ik dacht toen: ‘You’re in deep shit, but I love you anyway’, zei hem dat niet om hem niet van z’n illusie te beroven.

Ik dacht toen ook: ‘Will the real me please stand up’. Hij wordt door de meeste mensen geliefd om wie hij speelt te zijn en niet om wie hij echt is en dat zal hij voelen, hij durft z’n ware wezen niet te laten zien uit angst voor afwijzing en veroordeling en daarmee belast hij zichzelf enorm en is getormenteerd en ik denk ook neerslachtig, hij kijkt altijd zo droevig en geplaagd.

Uit je dus is m’n oproep om je echte zelf te laten zien, want dat mag er zijn. Je kunt dat o.a. op m’n codependentie-netwerk de link is:

http://codependentie-netwerk.ning.com, je vind de link ook op m’n site (rechts)

Wees welkom en bewaar het goede in je en gooi het slechte van je af. Afzien van expressie leidt tot depressie (en nog meer ellende).