Stilte

‘Niets is sterker dan de stilte, niets heeft zoveel macht als het zwijgen van de nacht’ zingt Stef Bos

Durf je in je communicatie ook een stilte te laten vallen of word je daar nerveus van?. Na een moment van stilte kan de communicatie zich vaak verdiepen.

Een uitspraak is: ‘Ik ken hem eigenlijk niet, want ik heb nog nooit met hem gezwegen’

Ik zat eens in stilte met een vriend in een park in Den Bosch, we zeiden niets en toch was er communicatie, we voelden de sereniteit, vrede en harmonie en de vriendschap die we deelden in stilte, een moment om nooit te vergeten

Velen zijn bang voor de stilte als er op een verjaardagsfeestje eens een stilte valt zegt er al gauw iemand: ‘Daar kwam de dominee voorbij’ en begint het gebabbel weer, zo bang zijn we voor de stilte en de leegte.

Als we respect willen betuigen houden we vaak een minuut stilte en dat mogen we vaker doen, het zijn mooie momenten die we dan beleven. Na een stilte krijgt het gesprek vaak een andere wending en kan het interessanter worden. De minuut stilte die we houden bij de dodenherdenking op 4 mei vind ik ook altijd indrukwekkend, met zoveel mensen de stilte te beleven is bijzonder.

Stilte kan ook negatief zijn bij de zogenaamde ‘silent treatment’, als we iemand waarop we boos zijn doodzwijgen. Ik kende een stel die als ze boos waren een week lang niet met elkaar spraken er heerste een gespannen en dodelijke stilte, ze deden niets om het conflict op te lossen, er was in die stilte een communicatie van vijandigheid.

Op een terrasje in Gendringen zaten Elly en ik zo’n 3 uur in een geanimeerd gesprek met elkaar te communceren. Naast ons zat een stel dat in die drie uur niks tegen elkaar zei en daar heel verveeld bij keken, ze keken echt rond of er nog iets zou gebeuren, een ongeluk ook zo. Ze hadden elkaar niks meer te vertellen, niks meer te delen, het was een dodelijke, nare, vervelende stilte en ze zouden er beter aan doen om elk een andere partner te nemen. Als de communicatie met iemand niet wil vlotten zal de relatie ook niet zo best zijn, dan vlot die ook niet. Heel af en toe kom ik iemand tegen bij wie ik ook niks weet te zeggen omdat ik voel dat er niks zal binnenkomen en niks te delen valt dan neem ik snel weer afscheid.

Ik hou van de stilte van de nacht en schrijf m’n artikelen, folders, brochures en boeken vaak ‘s nachts, Grady zei: ‘’s nachts gaat de hemel open’ en zo ervaar ik het ook er is dan verbinding.

Als jij stil wordt kun je pas de stem van God horen of van je Hogere Zelf als je wilt. Die stem spreekt heel zachtjes en kan genakkelijk overschreeuwd worden, zoals ik altijd deed. Nu hou ik van de stilte en luister dan naar wat er binnenkomt en dat is vaak heel bijzonder.

De onwetende kan de stlte niet waarderen en daarom blijft hij een onwetende.

Hier volgen nog wat quotes die ik vond:

Ik ontdekte dat ik minder en minder te zeggen had, tot ik uiteindelijk stil werd en begon te luisteren. En in die stilte hoorde ik de stem van God. – Sören Kierkegaard

Ik hou van de stilte daar kan ik uren over praten

Zij die alle stilte vrezen, hebben nooit hun hart gelezen. – van Scheltema

De stilte is de grootste openbaring. – Lao Tse

Stilte, je bent het mooiste wat ik ooit heb gehoord. – B.Pasternak

Waarom luister je met meer aandacht naar de herrie van de wereld dan naar de stilte van de ziel? – N.van Weigeren

De stilte is de slaap die de wijsheid voedt. – Francis Bacon

Stilte verlicht je levenspad. Door niet te spreken, zie je duidelijker. – Mahatma Gandhi

Min de stilte in uw wezen; Min de stilte die bezielt; Zij die alle stilte vrezen; Hebben nooit een hart gelezen; Hebben nooit geknield. – Guido Gezelle

Na de stilte komt muziek het dichtst bij het zeggen van het onzegbare. – Aldous Huxley

Stilte is een van de moeilijkst te weerleggen argumenten – Josh Billings

Het is fantastisch om naar de stilte van iemand te luisteren – Thomas Hardy

De stilte is een tekst die makkelijk verkeerd gelezen wordt – A.A. Attanasio

Stilte leren we pas echt te waarderen en oefenen door de mensen die aan een stuk doorpraten, we zijn deze leraren vaak niet dankbaar

 

Bron: Boek ‘Communicatie’ -Henny Bos (komt medio 2012 uit)

 

Gedichtje van Nisargadatta

Wijsheid vertelt me dat ik niets ben.

Liefde vertelt me dat ik alles ben.

Tussen die twee stroomt m’n leven

 

Nisargadatta

Van impressiemanagement naar expressiemanagement

Velen van ons houden zich in hun communicatie bezig met impressiemanagement, ze doen hun best om een goede indruk te maken, een gewenste indruk bij de ander achter te laten, zie m’n artikel over impressiemanagement.

Het zou eerlijker zijn om naar expressiemanagement te gaan, waarin we onze gedachten en gevoelens op een goede manier uiten. Het is voor velen heel eng en bedreigend om eerlijk te zijn over wat ze denken en voelen, ze zijn bang om ontmaskerd te worden, dat men dan kan zien wie ze echt zijn of bang om afgewezen te worden, etc., angst is de motivator in plaats van liefde.

Cindy Lauper zingt: ‘You show your true colours, and that’s why I love you’ en zo is het als we onze ware gedachten en gevoelens eerlijk uiten, dan kunnen we pas echte intimiteit ervaren en echt contact en de verbinding met de ander aangaan. Doen we dat niet dan blijven we vreemden voor elkaar. (Look at the two of us, strangers in every way zingt Karen Carpenter). En dan spelen we spelletjes met elkaar(zie m’n artikel spelletjes die mensen spelen). Spelletjes van aantrekken en afstoten, de bekende haat-liefde verhouding die zoveel relaties kenmerkt, mijn huwelijk was ook zo…

Om je gedachten en gevoelens eerlijk te kunnen uiten is zelfkennis nodig en een gezond en goed gevoel van eigenwaarde. Om eerlijk te kunnen zijn naar de ander moet je eerst eerlijk kunnen zijn naar jezelf, met al je zwakke en negatieve kanten. Niet vluchten in een ‘Ideaal-ik’ dat erop gericht is in de smaak te vallen bij de ander en dus een voorbeeld van impressiemanagement is. En ook geen geïdealiseerd zelfbeeld waarin we onszelf wijs maken dat we beter zijn dan we zijn en onze negatieve kanten verdringen, geen zelfreflectie hebben. Freud zei:’ Mensen zijn beter dan ze weten, maar slechter dan ze denken’ Zelfreflectie is dus van groot belang, jezelf op de juiste waarde schatten als goed en slecht en niet goed of slecht, geen dualiteit maar eenheid zoals dag en nacht samen een etmaal vormen.

Een man zei: ‘M’n woorden stellen niet zoveel voor’ en deed aan impressiemanagement en wou overkomen als bescheiden mens, maar graag hoort dat z’n woorden waardedevol zijn. Als je het met hem eens zou zijn en zeggen dat communicatie met heb geen enkele zin heeft omdat er geen zinnig woord uitkomt zou hij beledigd zijn. Hij was niet eerlijk, het was geen eerlijke expressie van z’n wezen dat naar het beeld van God is geschapen en dus waardevol is. Dus m’n advies is stop met indruk maken en geef uitdruking aan je ware wezen dat er mag zijn!. Afzien van expressie leidt tot depressie.

Als je de neiging hebt om indruk op de ander te maken weet dan dat je onder de indruk van die ander bent en hem de loef af wilt steken, een competitie aangaat in plaats van echt contact en echte communicatie.