Kennis en wijsheid

Een geleerde heeft veel kennis, maar kan het aan wijsheid ontberen. Lao tse zei:’ Een wijze is niet geleerd en een geleerde is niet wijs’. Kennis kan een weg zijn naar wijsheid als we de kennis op de juiste wijze toepassen in het leven en niet gaan denken dat we met onze kennis het weten al hebben, want met die gedachte zijn we eerder een dwaas dan een wijze.

Kennis is macht is de uitdrukking. Ik leerde de formule E = K x A, De E = Effect, de K van Kennis x de A = Acceptatie, als de acceptatie 0,0 is is het effect ook 0,0 ook al is de kennis 100%, ziedaar de beperking van kennis.

Een uitspraak is: ‘Kennis spreekt en wijsheid luistert’. Bijna iedereen wil gehoord worden, maar bijna niemand wil luisteren. Luisteren is te bedreigend voor je geïdealiseerde zelfbeeld dat door luisteren aangetast en veranderd kan worden en dat wi je niet.

Hoe wijzer iemand is hoe meer hij beseft dat z’n kennis maar heel beperkt is en hij de dingen steeds weer opnieuw moet onderzoeken. Goethe zei:’ Als we geen notie hebben van het geheel beseffen we niet hoe fragmentarisch onze kennis is’.

Een groot geleerde met heel veel kennis had niet de wijsheid om gelukkig te zijn en zocht hulp bij een wijze. De wijze stelde voor om met de theeceremonie te  beginnen. Hij schonk thee in de kop van de wijze tot het overliep, waarop de geleerde zei:’Stop m’n kop zit al helemaal vol’ ‘Precies’ zei de wijze ‘hoe wilt u van mij nog wat leren als uw kop vol zit’.

Inayat Khan zei:’Liefde en wijsheid gaan hand in hand, waar wijsheid is daar is ook liefde en waar liefde is daar is ook wijsheid’ Heel mooi vind ik dat en zie echte liefde ook als hoogste realisatie. God is liefde. Kennis gaat lang niet altijd samen met liefde. Een psychiater die bij me groepen was omdat ik manisch was zei trots:’Je mag me alles vragen ik ben een lopende encyclopedie en etaleerde z’n kennis zonder aandacht voor me te hebben, ik zei hem dat ik al een encyclopedie had en meer behoefte had aan liefdevolle aandacht, hij begreep daar niks van. Ik pakte een masker met een kleppertongetje en dreef de boze geesten bij hem uit, hij schreef meteen een opname voor. Hij voelde zich bedreigd door mij, ik bedreigde z’n grote ego en dat wist hij niet op waarde te schatten de dwaas was gek(op z’n ego).

Ik vond veel wijsheid bij de vele auteurs die schreven over codependentie, zie m’n artikelen, folder, brochures, flyer en boek, site en cd’s daarover. Een man weigerde informatie te ontvangen van me, hij zei: ‘Ik weet alles al van codepentie’, hij wist codependentie niet eens goed te spellen, een dwaas dus die denkt er al genoeg van te weten en te kennen.

Een vrouw wilde geen informatie meer want dat verwarde haar, ze zei dat ze nu alles zelf wilde uitvinden en ervaren. Ik zei dat ze me dan binnenkort wel zou gaan vertellen dat ze het wiel heeft uitgevonden, she was not amused.

Als informatie je verwart heb je geen onderscheidend vermogen en geen wijsheid om de kennis ten goede te gebruiken voor je leven en je geluk.

Voor het verzamelen van kennis is geen wijsheid nodig, alleen een groot hoofd. Voor wijsheid is echter wel kennis nodig, je kunt geen meesterschap hebben over datgene dat je niet kent en waar je je niet van bewust bent. Het lagere heeft het hogere niet nodig, het fundament kan op zichzelf bestaan als stelt het dan niet veel voor. Het hogere heeft wel het lagere nodig, het gebouw heeft het fundament nodig. Het hogere omvat alles er is dan geen dualiteit het is en/en in plaats van of/of.

Hier volgen nog wat quotes die ik mooi vind over kennis en wijsheid:

Op weg naar de wijsheid is de eerste stap stilte; de tweede luisteren; de derde onthouden; de vierde oefenen; de vijfde onderwijzen aan anderen. S.Ibn Gabirol

Leed is de vader en liefde de moeder van de wijsheid – L.Börne

Wijsheid is niets anders dan de wetenschap van het geluk. – Diderot

Bij wijsheid hoort het doorgronden met het intellect van wat eeuwig is; bij kennis het rationeel begrijpen van wat tijdelijk is. – Augustinus

Te weten dat je onwetend bent is het begin van alle wijsheid. – Viviane van Avalon

Kennis is slechts de briljantheid in de organisatie van ideeen. Het is geen ware wijsheid. De ware wijsheid gaat voorbij aan kennis. – Confucius

Kennis is trots dat zij zo veel heeft geleerd; wijsheid is bescheiden dat zij zo weinig weet.

Uit het Engels: Knowledge is proud that he has learn’d so much; wisdom is humble that he knows no more – William Cowper

Hij die zijn wijsheid niet kan verbergen is een dwaas. – Benjamin Franklin

Wijsheid kan alleen worden gevonden in waarheid. – Johann Wolfgang von Goethe

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid en het einde van de meeste illusies. – Gerd de Ley

We kunnen veelwetend zijn door andermans kennis, maar we kunnen niet wijs zijn door andermans wijsheid. – Michel Eyquem de Montaigne

Een vat vol geleerdheid is nog geen druppel wijsheid waard. – Pythagoras

Het sterkste symptoom van wijsheid in een mens is als hij ontvankelijk is voor zijn eigen dwaasheden. – Francois de la Rochefoucauld

Wie oude kennis koestert en voortdurend nieuwe vergaart, mag een leraar van anderen zijn. – Confucius

Kennis woont in hoofden die zijn gevuld met de gedachte van andere mensen;Wijsheid in geesten die aandacht schenken aan die van henzelf. – William Cowper

Wetenschap is georganiseerde kennis. Wijsheid is georganiseerd leven. – Immanuel Kant

Ware kennis bestaat erin te weten dat men niets weet. – Socrates

De eerste stap naar wijsheid is bij alles een vraagteken zetten en de laatste stap is dat we met alles uit de voeten kunnen – George Christoph Lichtenberg

Om kennis te vergaen moet men leren maar om wijsheid te vergaren moet men observeren – Marilyn von Savant

Hij die continu gelukkig en wijs wil zijn moet vaak veranderen – Confucius

Wijsheid legt zelfs aan kennes beperkingen op – Nietzsche

In het zoeken naar wijsheid toon je je een wijze en in de verbeelding dat je de wijsheid hebt toon je je een dwaas – Rabbi Ben Azai

Deze wijze uil heeft Elly voor me geschilderd

Zelfzorg

Marc Buelens en Ann Vermeiren schreven een boek met de titel ‘Zelfzorg’ Op de achterflap schreven ze:’Hoeveel mensen zorgen niet voor anderen?.Maar zorgen ze ook voldoende voor zichzelf? Zelfzorg begint met zelfkennis. Daarvoor is stilstaan nodig. Waardeer jezelf en geef jezelf onvoorwaardelijk het recht te bestaan’

Zelfzorg wordt nogal eens verward met zelfzucht, wat egoïsme is. Als je goed voor jezelf zorgt dan pas kun je ook goed voor de ander zorgen en reageer je je ellende niet op de ander af.

In de Bijbel staat:’Heb de naaste lief als jezelf!’. Het begint dus bij jezelf!. Als je er -vaak onbewust- niet van jezelf mag zijn dan accepteer en waardeer je de ander ook niet en projecteer je je eigen tekortkomingen op de ander.

Toen ik een keer achter een tafeltje zat op een paranormale beurs in Groenlo kwam er een vrouw op me af die me vertelde dat ze voor iedereen klaarstond en iedereen hielp maar ontdekte dat als ze zelf eens aandacht nodig had er niemand voor haar was. Ik vroeg haar wat ze voor zichzelf deed en ze schrok daarvan om te ontdekken dat ze helemaal niks voor zichzelf deed!

Er is een test waar je meet hoe dominant, afstandelijk en sociaal je bent. Deze vrouw hoefde de test niet te doen ik zag zo wel dat ze op dominant en sociaal heel hoog scoorde en op afstandelijk heel laag. Haar opdracht was om haar animus te gaan ontdekken en integreren. Als je het in een grafiek brengt zie je dat er een put ontstaat

D = Dominant(linkerlijn), A = Afstandelijk(middelste lijn) en S = Sociaal(rechterlijn).

In de put gooien de mensen hun ellende en problemen en dan zijn ze van die problemen af en zit jij ermee. Dat is geen zelfzorg. Je laat dan toe dat je slecht wordt behandeld. Ik heb een pep talk voor deze vrouw gehouden en ze zei dat het precies was wat ze nodig had om tot meer zelfzorg te komen.

Buelens en Vermeiren maakten nog een rake opmerking ze schreven:’Als we onszelf niet waarderen los van onze prestaties, zullen we ook onze prestaties niet waarderen’ Dat klopt precies voor mij. Ik waardeerde mezelf niet en was ook nooit tevreden over m’n prestaties. Ik was een work-a-holic en dacht daardoor de waardering te krijgen waar ik zo naar hunkerde.

Lao-tse zei:’Ik heb geen waardering nodig omdat ik mezelf al waardeer’. Hij voorzag in z’n eigen behoeften en dat iz zelfzorg.

Buelens en Vermeiren schreven ook:’Wie slecht is voor zichzelf zal dit afreageren op anderen’

Een ex-vriend reageerde ook af met negatieve kritiek en kleinerende opmerkingen en belerend gedrag ook hij zorgde niet goed voor zichzelf. Z’n maaltijd bestond vaak uit een winterwortel en lezen mocht hij niet van zichzelf. Hij sprak kwaad over anderen en zag z’n eigen kwaad niet, hij projecteerde dat op de ander.

Ik laat Buelens en Vermeiren nog even aan het woord, het boek is zeer de moeite waard. Ze zeggen:’Wie spreken er kwaad over anderen? Wie moeten zichzelf opkrikken door anderen neer te halen? Meestal diegenen die zichzelf op een belangrijk gebied verwaarlozen, die hun zelfzorg niet serieus nemen’ en ook ‘Een goed gevoel van eigenwaarde opbouwen is het allerbelangrijkste wat we kunnen doen voor onze zelfzorg.

Ik heb nu een spiritueel gevoel van eigenwaarde en zorg goed voor mezelf, weet wat m’n behoeften zijn en kom daaraan tegemoet. Ik voel me niet meer maar zeker ook niet minder dan een ander, ik voel verbondenheid dat we allemaal een expressie zijn van God.

Ik besef dat de meeste mensen zich nog niet bewust zijn dat ze een expressie, een manifestatie van God zijn en onwetend zijn en wreed kunnen zijn omdat ze niet bewust zijn.

Als je bewust bent dan weet je dat je liefde en mededogen bent en dat is wat je geeft en deelt ook aan jezelf en dat is zelfzorg.

Buelens en Vermeiren schrijven:’Wie onvoldoende voor zichzelf zorgt is snel vijandig, boos, ongenietbaar en geen bron van vreugde voor anderen’ en ik voeg toe: voor zichzelf, je kunt het dan ook niet goed met jezelf vinden en niet alleen zijn.

 

 

 

 

Communicatie naar het hart

Als je bereid bent om te luisteren naar en te praten over wat de ander interesseert, steel je z’n hart. Je laat hem dan merken dat je echt belang in z’n leven en interesses stelt en dat streelt hem en doet hem goed.

Maya Angelou zei: ‘Mensen kunnen vergeten wat je voor ze hebt gedaan, ze kunnen vergeten wat je hebt gezegd, maar ze vergeten nooit hoe je hen hebt laten voelen’

Amerikanen zeggen dat de meeste mensen een onzichtbaar bordje op hun voorhoofd hebben waarop staat: ‘Make me feel important!’. Als je houding en non-verbale communicatie er een is van gelijkwaardigheid, verbondenheid, waardering en respect zal de ander dat voelen en zul je z’n hart bereiken in plaats van alleen z’n hoofd.

Ook eerlijk en open zijn over jezelf kan de ander helpen om ook open te worden en zich (eindelijk) te uiten wat hem goed zal doen, hij zal dan voelen dat het veilig is.

Kahlil Gibran zei: ‘Waarom hebben we medelijden met de blinden van oog en niet met de blinden van hart’ Veel mensen communicaren van hoofd naar hoofd en bereiken zo nooit het hart van de ander, ze letten alleen op wat er wordt gezegd, waar de communicatie voor meer dan 80% non-verbaal is en gevoeld wordt.

Als uit je communicatie blijkt dat je de ander volledig accepteert en waardeert zal dat gevoeld worden. Daarvoor moet je wel eerst jezelf accepteren en waarderen en dat is nog wel eens een probleem.

Als we communiceren vanuit angst zal ook dat gevoeld worden, als er angst is om afgewezen te worden roept dat afwijzing op, angst trekt het gevreesde aan. Beter is het om vanuit liefde te communiceren en bij te dragen aan de groei en ontwikkeling van de ander, zonder hem te willen veranderen. Door de ander te willen veranderen maak je hem vrijwel zeker tot een vijand, dat werkt vrijwel nooit goed. In de aanvaarding ligt de sleutel tot de transformatie is een uitspraak van me. Opvallend is dat als je jezelf en de ander volledige accepteert juist de grootste veranderingen tot stand komen, als jij verandert, verandert je hele wereld om je heen

De Dalai Lama zei: ‘Mijn religie is liefdevolle vriendelijheid en z’n wezen straat dat ook uit, van zo’n man kunnen we leren wat liefdevolle communicatie is.

Bij een werkelijk groot mens zullen we ons nooit klein en onbeduidend voelen maar juist groots. Emerson zei: ‘Wat we het meest nodig hebben in ons leven is iemand die ons laat doen wat we kunnen doen’ Goede communicatie zorg daarvoor en is stimulerend, enthousiasmerend, motiverend, inspirerend en bemoedigend en bereikt het hart van de ander.

Bron: Boek: ‘Communicatie’-Henny Bos(verschijnt medio 2012)

Houden van wat je doet

Inayat Khan wees op het belang van liefde bij wat je doet en dat je kunt merken of iets met liefde is gedaan, hij zei ook dat liefde en wijsheid hand in hand gaan. God is Liefde en we zijn naar Zijn evenbeeld geschapen dus ook liefde. Als we onszelf kennen weten we dat niet alleen maar zijn we ons daar ook van bewust en realiseren we liefde in ons leven.

De uitspaak is: ‘Houden van wat je doet en doen waar je van houdt’ Als je niet kunt doen waar je van houdt, hou dan tenminste van wat je doet. Maar voor hoevelen gaat dat op?. Er is veel geklaag en onvrede.

Tijdens een socratisch gesprek van het Humanistisch Verbond was het thema: ‘Wat is ons antwoord op de onvrede in de samenleving?’. Ik hoorde veel onvrede van de deelnemers, die duidelijk niet met liefde aan het gesprek deelnamen, maar eerder om de tijd te doden en te socializen om maar niet alleen te zijn. Ik zei toen: ‘Moeten we niet beginnen met de vraag hoe we eerst een einde maken aan onze eigen onvrede?’ Daar schrok men van, want dat was te dichtbij. Je met anderen, de samenleving bezighouden is veiliger.

Als je met liefde en toewijding doet wat je graag doet is het resultaat ook heel goed en kun je zelfs excelleren.

Er waren eens drie steenhouwers die werd gevraagd wat ze deden. De eerste zei: ‘Ik hou steen want ik kan niks anders, het moet maar’, de tweede antwoordde: ‘Ik verdien zo de kost voor m’n gezin’ en de derde zei: ‘Ik bouw een schitterende cathedraal’ De laatste deed het met visie en liefde.

Toen ik vroeger op donderdagavond op m’n kamertje zat met m’n vrienden, maakte m’n vader altijd de leverworst. In de loop van de avond kwam hij ons dan met gepaste trots wat brengen en was altijd heel benieuwd wat we er weer van vonden. Zelfs uit Zutphen kwamen mensen naar de slagerij van m’n vader in Lochem om de leverworst te halen. M’n vader maakte kwaliteit en dat is een vorm van liefde voor je vak. Ik heb die liefde voor kwaliteit van hem.

Een straatveger deed dus heel eenvoudig werk, maar hield ervan om de straten schoon te houden en deed het met liefde en aandacht en genoot ervan als alles weer mooi schoon werd, hij wilde de beste straatveger worden en deed daar z’n best voor.

Op school haalden we de beste cijfers voor de vakken waar we van hielden. Iets wordt gekend in de mate het wordt geliefd.

Bij liefde werkt het zo dat hoe meer je geeft en deelt, hoe meer het wordt. Een persoon die liefheeft zal je zijn aandacht en liefde niet onthouden omdat hij weet dat het meer wordt als hij geeft en deelt. De persoon die je wel zijn aandacht en liefde onthoudt heeft vaak niets te bieden en wil alleen nemen, effe vangen. Dat zijn de mensen die hebzuchtig zijn en nooit tevreden en nooit dankbaar zijn en parasiteren op de ander, ze zullen ook niet houden van wat ze doen.

Een vrouw van de Norwood groepen raadde mij aan het boek ‘Getting the love you want’ te gaan lezen, die vrouw was ook zo’n nemer die van mij ook een nemer wilde maken, ik lees liever een boek dat heet:’ Giving and sharing the love you have’.

Ik hou van wat ik doe en doe waar ik van houd en dat werpt dagelijks zijn rijke vruchten af, de resultaten worden met de dag beter en beter. Ik hoef niet beter te zijn dan een ander maar vind het wel fijn om beter te zijn dan de man die ik gisteren was, dat is groei en ontwikkeling in liefde.

Eens, oneens

M’n vriend Peter Jan zei:’Als mensen het met me eens zijn vind ik dat dodelijk’ Ik zei toen:’Dat ben ik niet met je eens!’. Hij lachte en vond het wel leuk. Ik vertelde hem de grap van de man en de vrouw die in relatietherapie waren. De therapeut vroeg aan de man waarom ze er waren en de man zei: ‘Ik ben hier omdat m’n vrouw het nooit met me eens is’. De therapeut vroeg wat de vrouw daarvan vond en die zei: ’Daar ben ik het niet mee eens!’

Ik zei Peter Jan dat ik het ook wel eens fijn vind als iemand het met me eens is en harmonieert dan is er vrede. Als je kiest voor het altijd oneens zijn kies je ook voor het conflictmodel, het dwarsliggen en dat is een sublimatie van je verdrongen woede die je niet wilt erkennen en dus op een passief-agressieve manier uitspeelt. Aan de andere kant is het zo dat iemand die het overal mee eens is zijn eigen mening niet durft te geven en zich continu aanpast in de hoop in de smaak te vallen.

Als iemand het met je eens moet zijn heb je zelf weinig vertrouwen in je standpunt. Alleen al het feit dat je behoefte hebt aan ondersteuning geeft al aan dat je niet zeker bent van je zaak.

Het is dus weer en/en in plaats van of/of, het is zowel eens als oneens kunnen zijn in plaats van steeds eens of oneens zijn.

Ik had(met de nadruk op had) een hulp die altijd dwarslag en het nooit met me eens was, als ik zei dat iets mooi was kwam zijn met argumenten waarom het lelijk was, steeds in de contramine, dus ook verdrongen woede. Ik stelde haar een keer op de proef door net te doen alsof ik voor iets was waar ik eigenlijk tegen was, toen ik zei dat ik er voor was was ze meteen tegen en had ik ‘r precies waar ik haar hebben wilde en was ze het dus ongewild met me eens.

Een atheïst kwam naar de Boeddha en zei:’Bent u met me eens dat God niet bestaat?’. Daar was de Boeddha het niet mee eens. Toen kwam er een gelovige en die zei:’ U ben toch wel met me eens dat God bestaat’. Ook daar was de Boeddha het niet mee eens. Een derde kwam naar de Boeddha en zei niks en keek alleen maar en was het eens met de Boeddha die zich niet leende om als referentiepunt te dienen voor wie dan ook.

Toen ik de vele boeken over codependentie las was ik het met het meeste volkomen eens, ik herkende m’n eigen codependentie en stelde vast dat ik herstellende was en op weg. Veel mensen zijn het oneens dat ze codependent zijn en zitten in de ontkenning en zeggen dan: ‘Ik zit niet in de ontkenning’…