Wie ben ik?

De vraag wie ben ik is de kernvraag. Nisargadatta gaf een mooi antwoord op die vraag. Hij zei:’Wijsheid vertelt me dat ik niets ben, liefde vertelt me dat ik alles ben en daartussen stroomt m’n leven’ Ik vind dat prachtig en voel me daar verwant mee.

Na een opname in een psychiatrisch ziekenhuis vroeg ik een gesprek aan met m’n algemeen direkteur om vast te stellen hoe hij nu over me dacht. Hij stelde me de vraag wat ik had geleerd. Ik vertelde hem dat ik had ontdekt dat ik had gedacht dat ik mezelf kende en ook ontdekte dat dat helemaal niet het geval was en dat ik nu een stukje van mezelf had leren kennen wat vrede op had geleverd en oog heb voor het mysterie dat je bent. Hij zei dat hij er niet aan moest denken om zichzelf te leren kennen(-)

Vernon Howard antwoordde op de vraag:’Wie ben je?’ ‘Ik ben een gewone man die het buitengewone heeft ontdekt’ Dat spreekt me heel erg aan.

Tijdens een cursus psychosynthese leerde ik dat ik niet m’n lichaam ben, ook niet m’n gedachten en ook niet m’n gevoelens en al helemaal niet m’n sub-persoonlijkheden, terwijl de meeste mensen zich wel met die dingen identificeren!.

Descartes zei:’Ik denk dus ik ben’ en identificeerde zich met z’n gedachten en velen na hem deden en doen dat ook en het is m.i. een misvatting een illusie.

De vraag ‘Wie ben ik?’, kan vergeleken worden met de vraag ‘Hoe smaakt een perzik’. Je kunt er van alles over vertellen, maar pas als je de perzik proeft dan weet je waar je het over hebt en zo moet je ook het leven en jezelf proeven en ervaren.

Wat ervaar je in je leven? Is dat ellende, pijn, afgunst, hebzucht, jaloezie, angst, etc. dat kun je ervan op aan dat je in je ego zit, in een illusie die je voor de werkelijkheid houdt.

Als je daarentegen liefde, mededogen, vreugde, gelukzaligheid, sereniteit, geluk, e.d. ervaart kun je er zeker van zijn dat je bij je ware Zelf bent aangekomen dan weet je wie je bent.

God is liefde en je bent naar het evenbeeld van God geschapen dus ben je ook liefde. Je zult intuïtief voelen dat je thuisgekomen bent bij wie je bent en bij je ware Zelf en deelt dat met en geeft dat door aan anderen.

In de Bijbel zegt God: ‘Ik ben die ik ben’ en dat is zonder enige identificatie en dat vinden we eng en beangstigend, maar ik geloof dat het het antwoord is op de de vraag ‘Wie ben ik’

Veel mensen identificeren zich met wat ze hebben en doen en dan pas met zijn. Het omgekeerde is waar het gaat in eerste instantie om zijn, dan pas om doen en tenslotte om hebben. In de mindfulness zeggen ze ook dat je van de doe-modus naar de zijn -modus moet gaan.

Robert Anthony zegt dat we te vergelijken zijn met een gloeilamp, zonder stroom gebeurt er niks. Je hebt de kosmische, goddelijke energie nodig om te branden, te leven. Je bent en manifestatie van het goddelijke van het oneindige en dus ook oneindig en dat is niet in woorden te vatten of met het verstand te begrijpen. Je kunt het alleen leven en dat ben je.

Vernon Howard zegt: ‘Jij bent het slechtste dat je ooit is overkomen’ en dat is zo als je je identificeert met je beroep, sociale rol, je gedachten en gevoelens en dan zit je inderdaad in de ellende ook al druk je dat wellicht weg naar het onderbewuste. Je bent dan neurotisch, in strijd met jezelf, je eigen vijand en dat is niet wie je echt bent. Je bent ook vrede waar Thich Nhat Hanh het zo mooi over heeft en dat ook manifesteert.

Een man die oog had voor het leven en de waarheid ging naar de groenteboer en wees appels aan en zei:’Wilt u mij een pondje  van dat mysterie geven?!’ Ook jij bent een mysterie dat je niet moet proberen op te lossen met je mind maar mag leven en tot uiting brengen en vieren.

Mary Craig zei:’Als je jong bent, krijg je nauwelijks de kans om aan de weet te komen wie je bent, omdat anderen je dat voortsurend mededelen’

E.Cummings zei:’The question ‘who an I?’ is answered by what I write, I become my writing’

Lao tse zei het al:’De tao die benoemd kan worden is niet de echte Tao’

Isaac Shapiro zegt dat je er al bent, dat je al bent. Hij schreef het boek:’Het gebeurt vanzelf’ Ik denk dat Isaac en grote misvatting begaat. Het is hetzelfde als wanneer je tegen een eikel zegt dat hij een grote eikeboom is, in potentie wel ja, maar er moet nog heel wat gebeuren. Veel mensen blijven hun leven lang als de eikel en exploreren hun potentieel niet. Bekend is dat de meeste mensen maar 5% van hun potentieel gebruiken en dat zegt al genoeg! Shapiro vergeet dat er veel kennis, wijsheid en inzichten nodig zijn om uit te groeien tot wie je bent en ik zeg nog liever uitgroeien tot wie je steeds weer wordt want het gaat steeds verder, er is geen eindpunt.

Ramana Maharshi zei:’Nearly all mankind is more or less unhappy, because nearly all do not know the true Self. Real happiness abides in Self-knowledge alone. All else is fleeting. To know one’s Self is to be blissful always’

Jezus zei:’Wat ik kan kunnen jullie ook en zelfs nog meer’ en plaatste zichzelf niet op een voetstuk maar moedigde ons aan om te worden wie we zijn.

Nietzsche zei ook:’Word wie je bent’ En dan ontdekken we dat we allemaal schitterende, unieke, authentieke bloemen zijn in het boeket van het leven

Bron: Boek ‘Levensinspiraties’ – Henny Bos (verschijnt najaar 2012)

 

 

De 12 stappen en wat commentaar daarop

Op de 12 stappen van de anonieme codependenten zit copyright, ze schermen het af, jammer is dat. Ik weet dat mensen baat kunnen hebben bij het volgen van de 12 stappen, maar heb er toch wat commentaar op.

Ze hebben het erover dat jezelf een inventaris op moet maken van je fouten. Het vervelende is echter dat een probleem niet kan worden opgelost door hetzelfde denken dat het veroorzaakt heeft. We zullen er eerst bovenuit moeten stijgen en van denken naar zien moeten komen. Vernon Howard werd gevraagd wat het verschil is tussen een gewoon mens en een ontwaakte en hij zei: ‘De gewone mens denkt en de ontwaakte ziet’.

Ook stellen de 12 stappen dat God onze gebreken weg moet nemen, dan stellen we ons weer op als bedelaars om gunsten van God te ontvangen in plaats van stil te worden en zelf actie te nemen op basis van de zachte stem die we dan kunnen horen. De zachte stem van de liefde en de wijsheid wordt alleen gehoord door de volledig ontwaakte mens en om tot ontwaken te komen moeten we eerst sterven en daar hebben ze het bij de 12 stappen niet over. Het volgde verhaal gaat over dat sterven:

Sterven om te leven

Om te leven moet je weten wat sterven is. Gandhi zei: ‘Wanneer het ego sterft ontwaakt de ziel’en Goethe zei ‘Stirb und werde’. Waarheden die ik pas besefte na een ernstige crisis met een

BDE(Bijna Dood Ervaring), ik leerde het leven meer op waarde te schatten en werd een dankbaar mens die Onze Lieve Heer elke dag bedankt voor de nieuwe dag.

Je leert de dingen kennen door hun tegendeel. In de Bijbel staat dat de levenden God niet zullen zien, m.i. nogal verkeerd geïnterpreteerd door te denken dat je eerst fysiek moet sterven, nee het is sterven aan je ego, Gandhi heeft gelijk.

Zolang het ego er is kan God er niet zijn, die twee sluiten elkaar uit. Hoe groter het ego, hoe kleiner je wereld en dan denk je ‘Is that all there is’, terwijl er zoveel te ontdekken valt als je wakker wordt.

De 12 stappen stellen ‘tot spiritueel ontwaken gekomen, etc..’, ze gaan ervan uit dat je door de 12 stappen tot spiritueel ontwaken komt, ik heb daarover m’n twijfels. Je zult door het ‘ei van assagioli’ heen moeten. Hier een afbeelding van dat ei:

Als je niet door het ei heengaat en ook kijkt naar je lager onbewuste, je schaduwkanten en je hoger onbewuste, waar veel verdrongen wijsheid en liefde zit, kom je niet verder. De Bijbel zegt:’We zien wel de splinter in het oog van de ander maar niet de balk in ons eigen oog’, we hebben dus een ander, een ziener nodig om onszelf beter te leren kennen.

Wij zijn ons niet bewust van wat we werkelijk zijn omdat al onze aandacht is gefocust op wat wij proberen te zijn.  – Don Miguel Ruiz

Het is een enorm gevecht om te proberen te zijn wat we niet zijn . Als we ons overgeven aan wat we zijn eindigt de strijd. Het is loslaten en niet iets verwerven. – Jan Bommerez


Nodig zijn..

Mij werd thuis geleerd om de handen uit de mouwen te steken. Om gewaardeerd te worden moest ik altijd wat doen, een prestatie leveren. Er was dus voorwaardelijke liefde die helemaal geen liefde is, maar zakendoen, m’n ouders waren ook zakenmensen. Door die opvoeding ontwikkelde ik een drang om nodig te willen zijn.

Een reikimaster vroeg me waar ik bang voor was. Ik hoefde geen moment na te denken en zei onmiddellijk: ‘Dat de mensen me niet meer nodig hebben’. Hij zei toen droogjes: ‘Wees dan maar blij’. Hij wist niets van codependentie, anders had hij me daar wel op gewezen.

Als codependent wilde ik nodig zijn en af en toe heb ik dat gevoel nog, een gevoel dat je niets waard bent, niets bent als je niet nuttig en nodig bent. Het gevoel nutteloos te zijn, overbodig en dat je gemist kunt worden. Zo van je bent pas oké als je er wat voor doet.

Ik deed daarom ook altijd erg m’n best voor alles, om er voor iedereen te zijn, behalve voor mezelf. De behoeften van de ander waren belangrijker dan m’n eigen behoeften wat weer echt codependent is.

Nu probeer ik afstand te nemen van het nodig moeten zijn en dat ik er mag zijn om wie ik ben, ook al doe ik niks. Ik las ‘We are human beings, not human doings’ en dat knoopte ik goed in m’n oren.

In mindfullness werd me ook voorgehouden van de doe-modus naar ze Zijn-modus te gaan. Codependenten zijn denkers en doeners en vergeten te Zijn.

Nodig zijn is moeten in plaats van mogen, er ligt een druk op en dat veroorzaakt stress, met alle ellende van dien, o.a. compulsief-obsessief gedrag, hartkwalen, hoge bloeddruk, maagzweren, hoofdpijn, etc.etc.

Drama

Het thema dat het meest voorkomt in de communicatie van de meeste mensen is drama. Onderzocht is dat de meeste mensen 95% van hun tijd besteden aan drama en slechts 5% aan essentie en ik denk dat die 5% nog aan de hoge kant is.

Kijk maar naar de massacommunicatie-media, de TV, de kranten, de roddelbladen met hoge oplages, het is vrijwel allemaal drama. De stelling is: ‘Goed nieuws is geen nieuws, alleen slecht nieuws is nieuws’ In de computerindustrie kennen ze de term GIGO ofwel Gabage In – Garbage Out, wat je erin stopt komt er ook weer uit, dus als je je voedt met drama komt er ook weer drama uit je, wat een ellende.

Als je vooral gericht bent op drama en dat volgt, denk je dat het met je eigen ellende nog wel meevalt, het is een doekje voor het bloeden, een soort verdoving.

Ik belde ooit een man en vertelde hem dat ik iets essentieels over hem en z’n leven had geschreven of hij dat wilde ontvangen en lezen. Hij zei dat hij al veel te veel informatie had en er geen tijd voor had. Ik vroeg door wat hij dan nu aan het lezen was. Hij zei: ‘Over de wereldrampen’. Ik kon met moeite m’n lachen inhouden en zei: ‘Alles wat je aandacht geeft dat groeit, weet je dat?’, hij lachte toen wat schaapachtig en brak het gesprek af.

Als je steeds over drama praat en naar drama luistert zul je dat ook meer aantrekken in je leven. Het is the law of attraction die feilloos werkt. Gedachten hebben de neiging zich te materialiseren, dus let op wat je denkt en leest en tot je neemt.

Een tarotlerares, die zichzelf heel bewust en spiritueel vond zei dat ze met haar buurvrouwen meeroddelde om erbij te kunnen horen, in plaats van wat essentie in te brengen, ze huilt met de wolven in het bos, niet zo spiritueel.

Een kennis zei: ‘Mijn leven is een groot drama en wat geniet ik daar toch van’, hij zal wat masochistische trekken hebben denk ik. Sommige mensen genieten van hun ellende omdat het vertrouwd is, dat is wat ze kennen. Dezelfde kennis zei ook: ‘Het kan altijd nog erger’. Ik zei toen: ‘Ja die hoop is er altijd’…

Mary J. Blige zingt het nummer ‘No more drama’ over de drama’s in haar leven, waar ze nu wel eens van af wil, aan het eind roept ze: ‘The enemy was me!’, ofwel de vijand dat was ikzelf en zo is het ook, als we achter drama aanlopen en voorturend over drama’s communiceren, dan zijn we onze eigen vijand zonder dat te beseffen. Dan verontachtzamen we op een verschrikkelijke manier onze essentie, ons ware wezen, we hebben daar dan geen enkele aandacht voor, geen tijd voor zoals die kennis van me.

Bron: Boek ‘Communicatie’ – Henny Bos (verschijnt medio 2012)

Moe worden van communicatie

Zonder te beseffen wat ik deed sloot ik vriendschap met een man die ik Karel zal noemen. Karel was een zwaarmoedige en getormenteerde man. Hij leefde in donkerland en dat fascineerde me. Hij zei dat m’n woorden liefdevol en mooi klonken maar dat het hem verblinde, dat het teveel licht voor hem was. Hij had alleen maar commentaar op me. Ik werd heel moe van de gesprekken met hem en voelde me zelfs loodzwaar worden en wist dat het zijn zwaarte was die ik voelde. Ik ben toen gestopt met die vriendschap, het deed me geen goed. Karel was een energievampier en die slurpen je energie op omdat ze het zelf tekort komen.

Dwarsliggers zijn ook energievampiers waar je moe van wordt, ze hebben verdrongen woede in zich die ze graag door jou laten uitspelen om jou de schuld te kunnen geven, ze lokken je woede uit door hun communicatie en gedrag. Ga dan snel een deur verder want je verspilt je energie en communicatie met zo iemand.

Je weet ook dat communicatie met bepaalde mensen juist veel energie oplevert en je opmontert en blij maakt en inspireert en goed doet, dat is heel wat beter dan je moe te laten maken.

Een vriend zei:’ Ik vind het dodelijk als mensen het met me eens zijn’. Ik moest toen wel zeggen: ‘Dat ben ik niet met je eens’. We konden er wel om lachen.

Een energievampier, die je moe maakt,  herken je aan het volgende:

-praat te zacht of te hard

-luistert niet

-ligt steeds dwars

-maakt je graag boos

-spreekt heel monotoon

-is getormenteerd, somber, zwaarmoedig

-lacht vrijwel nooit en als hij lacht dan als een boer met kiespijn

-heeft geen echte interesse in jou, denkt alleen aan zichzelf

-stelt je geen vragen

-praat heel langzaam of juist heel snel en is moeilijk te volgen, je moet je er echt voor inspannen

-vraagt je aandacht, zonder iets terug te geven, wil nemen, parasiteren

-is opgeknapt na het gesprek met jou en jij bent doodmoe, hij heeft z’n ellende bij je gedumpt

-spreekt onduidelijk, articuleert niet goed

-klaagt, zeurt, vit en dramt

-geeft veel ongevraagde adviezen en zegt daarmee impliciet dat jij er niet zo goed aan toe bent dat je zijn adviezen nodig hebt

De lijst zal niet compleet zijn, maar geeft toch een goede eerste indruk.

 

Bron: Boek ‘Communicatie’ – Henny Bos (verschijnt medio 2012)