Levensinspiraties

In m’n leven laat ik me door vrijwel alles inspireren. De belangrijkste inspiratie komt van de vele boeken die ik lees en van m’n vrienden en kennissen. Ook media als de radio, tv, twitter, kunstuitingen kunnen me inspireren.

De wijze leert van iedereen, de gemiddelde mens leert door schade en schande en de domme mens hoeft niks meer te leren want die denkt dat hij alles al weet.

Ik probeer de wijze te zijn in de wetenschap dat dwaasheid me niet vreemd is en probeer van iedereen en alles te leren al was het maar hoe het niet moet.

In inspiratie zit het woord spirit, je moet spirit hebben en open durven staan om het goede binnen te kunnen laten komen, een lerende attitude hebben, een lerende capaciteit.

Een man had het over z’n 7 vrienden die hem inspireerden en op ideeën brachten het waren: Wat, Waar, Welke, Wanneer, Waarmee, Waarom en Wie, ofwel de 7 W’s uit de journalistiek en de verkoop. Vragen die hiermee beginnen leveren veel informatie op en daarmee ook inspiratie.

Mensen die veel te geven hebben zullen je dat nooit onthouden en graag willen delen van hun inzichten, mensen die je hun liefde,aandacht en informatie onthouden hebben meestal ook niets te bieden, het zijn bedelaars en parasieten die alleen maar even willen vangen, mijd ze, ze inspireren je niet maar werken je tegen. Zoek dus naar mensen die van zichzelf willen geven en delen en niet krenterig zijn en laat je inspireren.

Een van de meest inspirerende boeken die ik las was ‘ Codependent no more’ van Melody Beattie. Het was een eye opener voor me en m’n codependentie, waardoor ik er wat aan kon gaan doen, codependentie is de belangrijkste ontdekking van m’n leven tot nu toe.

Een zakenvriend die me het meest inspireerde is Sudesh Sukhraj. Hij zag me en zei: ‘In de Bhagavad Gita staat dat het een zonde is om tijd, energie en aandacht te besteden aan mensen die daar niks mee doen, want het betekent dat je diezelfde tijd, energie en aandacht onthoudt aan mensen die daar veel mee zouden doen en erg dankbaar voor zouden zijn’ Sudesh zag dat ik nogal eens de neiging had om parels voor de zwijnen te werpen.

Als je geïnspireerd bent besef je dat je en spiritueel wezen ben met een menselijke ervaring in plaats van een mens met een spirituele ervaring. Dit inzicht zorgt voor en totaal ander beeld van de wereld. Je verwacht dan geen perfecte wereld, maar ontwikkelt je zien tot in de perfectie.

Als je de verbinding zoekt met God, Tao, het Universum krijg je steeds vaker dingen door die je inspireren, je bent dan ook verbonden met je Hogere Zelf en wordt mede-schepper met God, naar Zijn evenbeeld geschapen.

De stem van de schoonheid en liefde en waarheid spreekt heel zachtjes en wordt alleen gehoord als we stil kunnen zijn en ontwaakte zielen zijn, dan is elke dag een dag met veel inspiratie.

De juiste attitude hebben, de juiste instelling daar had Thomas Jefferson het over toen hij zei: ‘Niets kan een mens met een juiste geestelijke attitude stoppen om zijn doel te bereiken en niets op deze aarde kan een mens helpen met een foute geestelijke attitude.

Bron: Boek ‘Levensinspiraties’ dat medio 2012 zal verschijnen

Aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn..

Mijn ervaring is dat de meeste mensen aardig doen om aardig gevonden te willen worden, je zou dat een codependente trek kunnen noemen. Ze zijn aardig in plaats van eerlijk.

Ik las het goede boek ‘Caring enough to confront’. Geven we genoeg om de ander om hem te confronteren met z’n destructieve gedrag met het risico op een conflict?. Hebben we dat ervoor over?. Hebben we zoveel liefde dat we die ander willen behoeden voor z’n eigen vijandschap?. De meesten doen dat niet.

Ik stond met buurman Piet te praten die een hekel had aan buurvrouw Jenny, die op enkele tientallen meters van hem door de straat liep, hij lachte vriendelijk naar haar en zwaaide naar haar en tussen z’n lippen, onhoorbaar voor haar, zei hij ‘Dag kut-wijf’.Dat is aardig doen als alternatief voor eerlijk zijn ten voeten uit en het komt meer voor dan je zou denken.

Hoe eerlijk durven we te zijn?. Ik ken mensen die tegen me zeiden dat ik een zeer hoog bewustzijn heb en hoogbegaafd en wijs ben, het was vleierij, want ze stelden geen enkel belang in mijn ‘wijsheid’, stelden me geen enkele vraag, waarmee ze blijk gaven niet te menen wat ze zeiden. Dat is ook codependent dan meen je niet wat je zegt en zeg je niet wat je meent.

Veel mensen die op de automatisch piloot aan je vragen hoe het met je gaat, interesseert dat geen fuck, ze zijn veel te druk met zichzelf.

Vaak doen we ons best om een goede indruk te maken op de ander zelfs als we daarvoor oneerlijk moeten zijn. Ga dan van impressiemanagement naar expressiemanagement(zie m’n artikel daarover).

De codependent speelt de mister nice guy, maar zo’n nice is hij niet, hij maakt zichzelf wijs dat hij gelukkig is om aan z’n ongelukkig zijn te ontsnappen en liegt zichzelf en de ander dus voor met z’n aardige gedrag dat berekenend is. Hij doet aardig maar is het niet. Doe je alleen maar aardig of ben je het ook dat is de vraag.

M’n zus zei: ‘Ik hou van jou’ met een intonatie die nogal dreigend klonk. Toen ik haar eens belde dat ik was opgenomen nam ze me kwalijk dat ik met dat slechte nieuws haar een slechte dag bezorgde en ze voegde er aan toen dat ik alleen maar een schop onder m’n kont nodig had. Een vriend zei toen tegen me” ‘Je zus is alleen maar pijn, je bent een masochist als je ermee door gaat bel haar nu eens niet dan zul je zien dat ze jou ook nooit meer belt’ Ik heb regelmatig met de telefoon in m’n handen gezeten maar belde niet, ik wachtte af, ik wacht nu al meer dan 10 jaar ze nam nooit de moeite om mij te bellen, geen enkele interesse, ik hou van je zei ze, een vreemde vorm van liefde is dat. Lao tse zei al dat mooie woorden vaak niet waar zijn.

Boek: ‘Anderenwaarde, over codependentie’

Begin april a.s.zal m’n boek ‘Anderenwaarde, over codependentie’ verschijnen. Hardcover met 166 pagina’s waardevolle informatie, heel herkenbaar voor de meesten van ons. Als je voor 15-4 bestelt ontvang je het voor 20 euro incl.2,50 verzendkosten. Normale prijs is 21,50 excl.verzendkosten.

Eigenwaarde

Van de 10 boodschappen die we in onze jeugd kregen waren er 9 negatief en dat werkt door op ons gevoel van eigenwaarde. Er zijn twee uiterste reacties: minderwaardigheid of meerderwaardigheid/arrogantie en ze zijn beide pathologisch er moet wat aan gedaan worden. Schiller zei:’Je eigenwaarde dat bepaal je zelf’ maar velen onder ons hebben in plaats van eigenwaarde eerder ‘anderenwaarde’

Een mooi voorbeeld van ‘anderenwaarde’ is het verhaal van Inayat Khan in z’n jonge jaren. Een monnik zei toen ‘murshid’ tegen hem dat meester betekent en z’n ‘eigenwaarde’ steeg, z’n ego zwol op en toen hoorde hij de monnik tegen een zwerver ook murshid zeggen en net zo snel als het gestegen was daalde de eigenwaarde weer het was dus anderenwaarde.

Een kennis van me zei heel trots dat z’n psychiater had gezegd dat ie niet gek was en dat is ook weer anderenwaarde. De psycholoog,dokter, leraar heeft gezegd dat je goed bent en dan voel je je even goed maar het komt niet van binnenuit het heeft geen intrinsieke waarde.

De Tolteek en sjamaan Don Miguel Ruiz zei:’Vat niets persoonlijk op’ . Blijf in een spirituele eigenwaarde, waarin je niet meer maar ook niet minder bent dan een ander, waarin je je verbonden voelt met het geheel, met de kosmos, met God. Jezus zei:’Ik en de Vader zijn één’ en voelde  de verbondenheid die met eigenwaarde te maken heeft.

Wat je tegen jezelf zegt je ‘selftalk’ is van groot belang voor je eigenwaarde. Als je jezelfr oké vindt zoals je bent, tevreden bent en dankbaar voor alles ben je in vrede met jezelf, in harmonie en zul je ook anderen respecteren. Ik las ooit dat als je jezelf respecteert de behoefte verdwijnt om anderen te veranderen.

De paradox is dat als je jezelf volledig aanvaardt de grootste veranderingen en transformaties zich voordoen er zijn dan geen blokkades en uitverdedigingsmechanismen meer. En als jij verandert, verandert je hele wereld om je heen het is het wonder dat ik zelf aan den lijve heb ervaren!.

Je onderbewuste is 10x zo sterk als je bewuste. Dus als je bewust besluit om jezelf te waarderen en voor een gezonde eigenwaarde te kiezen maar je onderbewuste anders geprogrammeerd is gaat het feest niet door. Er zal gebeuren wat het onderbewuste wil.

Je saboteert dan je eigen doelstellingen en ondermijnt die zonder het te beseffen. Je bent niet ‘Clear’ zoals Joe Vitale het noemt.

We programmeren het onderbewuste dagelijks door de contacten die we leggen, de beelden die we op straat en op Tv zien, de geluiden die we horen en dat kan zowel positief als negatief zijn zonder dat we ons ervan bewust zijn. Psychische hygiéne is dus heel belangrijk.

Er is een oud Cherokee verhaal. Een Indiaan vraagt aan het opperhoofd: ‘In mij heb ik een wolf van het goede en een wolf van het kwade, welke wolf zal er winnen?’ Het opperhoofd antwoord:’De wolf die je voeding geeft!’.

Een laag gevoel van eigenwaarde is een belediging aan het adres van God, de schepper. Je zegt daarmee impliciet dat God een fout heeft gemaakt in jouw geval.

Emerson zei dat we het meeste behoefte hebben aan iemand die ons laat doen wat we kunnen. Zoek een personal coach als het met je eigenwaarde niet zo goed zit en dat is niet iemand die jou gaat vertellen wat je moeten denken, doen en voelen want dan ben je afhankelijk en voel je je nog minder waard omdat je alles gezegd moet worden. Het zal iemand moeten zijn die op gelijkwaardige basis wil werken en als een vroedvrouw de antwoorden uit je haalt en je liefheeft.

Als iemand je ongevraagd advies geeft plaatst hij of zij zich niet alleen nogal arrogant boven jou maar zegt ook nog een impliciet dat je er niet zo best aan toe bent dat je z’n raad hard nodig hebt.

Leren tegen jezelf te zeggen: ‘Ik hou van mezelf zelfs al voel ik me nu niet goed’. De liefde is de grootste genezende kracht. Jezus wist daar alles van en heeft gezegd dat wij hetzelfde kunnen als hij en zelfs nog meer!.

Onderzoek ook je overtuigingen. Een uitspraak is: ‘Zij die zeggen te kunnen en zij die zeggen niet te kunnen hebben allebei gelijk!’ Als je denkt dat het onmogelijk is om te transformeren blokkeer je daarmee je ontwikkeling en zal het inderdaad niet lukken.

Velen van ons vechten met zichzelf, met hun sub-persoonlijkheden en zijn niet heel. Ze vechten tegen het donker en geven het daarmee aandacht en alles wat je aandacht geeft dat groeit en dan komt er nog meer ellende. Je mag het licht aan doen van je bewustzijn en zien wat is. Zonder jou is God, de schepping niet compleet!

En vergeet niet dat iedereen altijd gelijk heeft. Als iemand zegt dat je niet deugt dan let hij of zij vooral op wat er mis is met je en er is altijd wel een stok om mee te slaan omdat we nu eenmaal niet perfekt zijn. Zo iemand is je leermeester om tot eigenwaarde te komen.

Bij eigenwaarde is ook de ‘locus van controle’ belangrijk. Als je een externe locus van controle hebt leg je de schuld en de verantwoordelijkheid bij de ander, bij de overheid, de wereld, God, etc. Je bent dan slachtoffer van je omstandigheden en dat is fnuikend voor je eigenwaarde.

Bij de interne locus van controle ben je eerder meester over jezelf en heb je een invloed op je omstandigheden. Onderzocht is dat mensen met een interne locus van controle zelfbewuster zijn, meer succes en geluk in hun leven kennen.

Ergens heel goed in worden is ook een goed recept voor een goed gevoel van eigenwaarde en als je goed naar jezelf kijkt vind je altijd wel iets waar je heel goed in bent en dat kun je dan verder tot ontwikkeling brengen.

Op m’n WC hangt m’n uitspraak: ‘Hoe minder mensen weten hoe meer ze denken te weten’, en dan sta je niet meer open voor nieuwe informatie, ga je niet meer op onderzoek uit, toon je geen interesse, ben je meer dood dan levend en hecht je meer aan je gelijk dan je geluk. Bovendien val je de mensen lastig met je ongevraagde adviezen want je weet het immers zo ‘goed’. Dat is verstroppertje spelen voor jezelf en werkt zelfvervreemdend en zo kom je tot arrogantie en nooit tot een gezonde spirituele eigenwaarde.

Sereniteit is een sleutelwoord, niet onder de indruk raken van lof of blaam, maar standvastig maar ook flexibel blijven. Geen erkenning van buiten zoeken. Lao tse zei het 500 jaar voor Christus heel mooi, hij zei:’Ik heb geen respect nodig want ik respecteer mezelf’ en dit is een gezonde houding.

In deze tijd zijn veel mensen heel druk en rennen van het ene naar het andere, daarover zei Lao tse:’Plan uw hele dagen vol en er is geen enkele kans op leven’, nog heel actueel lijkt me.

Als je eigenwaarde kan worden aangetast door anderen geef je de macht over jezelf uit handen en laat je je makkelijk manipuleren en koeieneren en domineren. Een aforisme dat ik tegenkwam zegt het heel mooi:’Sommigen spelen in hun eigen leven nog niet eens de hoofdrol!’ Jij bent de belangrijkste persoon in je leven en dat is niet egocentrisch maar gewoon een feit.

Als je vergeet aan jezelf te denken zorg je niet goed voor jezelf en vloeit daar een lage eigenwaarde uit voort. Dienstbaarheid is heel goed zolang het niet ten koste gaat van jezelf maar voortkomt uit een overvloeien van je wezen, vanuit de overvloed waarvan je veel te geven hebt.

Schuldgevoelens zijn dodelijk voor een goed gevoel van eigenwaarde. Geef niemand de schuld ook jezelf niet. Je intenties waren goed. Mijn ervaring is dat in 99% van de gevallen de intenties van de mensen goed zijn en ik ben daar altijd in bevestigd.

Als een ander boos op je wordt is dat niet jouw schuld, je triggerde de boosheid die al in die ander zat en nu naar buiten komt. De ander is verantwoordelijk voor zichzelf en jij mag ook je eigen verantwoordelijkheid nemen en een mede-schepper worden.

Tegen Wayne Dyer hebben ze vroeger gezegd dat hij niet kon schrijven en dat spreken in het openbaar al helemaal niet voor hem weggelegd zou zijn. Hij trok zich daar niks van aan en werd een bekend spreker en bestseller auteur.

Er zijn altijd wel mensen die wat op je aan te merken hebben en je zo nodig moeten ‘verbeteren’. Laat dat niet toe!. Zeg daar ferm: ‘nee, dank je tegen’ want het ondermijnt je eigenwaarde als je je door een ander laat sturen.

Je intuïtie, je innerlijke stem(zie m’n artikel daarover) is de Bron waar je in stilte naar kunt luisteren en altijd de goede antwoorden heeft. Een ware leraar zal je daarop wijzen, zodat je je eigen antwoorden gaat vinden en daarmee bouw je je eigenwaarde juist op. Door middel van meditatie komt je in contact met je innerlijke stem. Visualisaties kunnen ook goed werken.

Je negatieve denken opsporen en ontdekken dat het leugens zijn die je jezelf vertelt en ze dan ompolen naar positieve gedachten over jezelf en je komt tot een gezonde eigenwaarde. Hetzelfde geldt voor negatieve gevoelens. Laat gevoelens er gewoon zijn en plak er geen etiket op het zijn gewoon energieën. Ik mag van mezelf best een keer boos worden of verdrietig en noem dat niet negatief.

Als je zoals Maslow het noemde een ‘deficiency-motivated’ persoon bent kom je altijd tekort en kijk je naar tekorten, hoeveel je ook hebt daar kijk je dan niet naar. Dan zit je volop in het ego dat onverzadigbaar is en dan moeten we zeggen e–go!, hij mag gaan en dan komt er vanzelf een eind aan de hebberigheid die ons zo kwelt.

Als we een gezonde eigenwaarde hebben dan nemen we niet maar geven we en delen we en zijnwe ook bereid om te ontvangen. Ik hoop dat je m’n boodschap hebt ontvangen dat je jezelf wat waard mag vinden en dat doorgeeft en het deelt met anderen

 

 

 

Gratis download folder codependentie

Hier is de link naar de pdf van de folder over codependentie, met veel aandacht voor het feit dat je vaak je eigen vijand bent zonder dat te beseffen.

folder codependentie