Buitenei

Vroeger kocht je gewoon eieren in de supermarkt, maar tegenwoordig heb je legbatterij-eieren, uitloopeieren, scharreleieren, maiseieren en, je gelooft het of niet, ook buiteneieren. Ik kocht die buiteneieren en vroeg aan de cassiere of ik het buitenei ook binnen mag opeten, ze keek me aan alsof ik onder een steen vandaan was gekropen en niet goed wijs was, en dat werkte op m’n lachspieren

Begrip

Arthur was vandaag bij me op bezoek en klaagde dat de mensen hem niet begrepen. Ik zei toen dat het erom gaat of je begrip voor jezelf hebt en voor het feit dat je je niet te bemoeien hebt met het feit of mensen al of niet iets begrijpen, dat is hun zaak. Jou zaak is het om begrip te hebben in de eerste plaats voor jezelf en dan ook voor de mensen. In het gebed van Franciscus van Assisi komt dat ook naar voren begrijpen in plaats van begrepen te worden, daar gaat het om.

Hier volgt die passage uit dat gebed:

Maak dat wij niet zozeer zoeken:

om getroost te worden, als wel om te troosten

om begrepen te worden, als wel om te begrijpen

om bemind te worden, als wel om te beminnen

Hoe kun je van mensen verwachten dat ze je begrijpen als ze zichzelf niet eens begrijpen, begin dus bij jezelf. Frank Boeijen zingt het heel mooi:’Vraag niet naar de weg, want iedereen is de weg kwijt!’, en van die mensen verwacht je dan begrip. Deze verwachting moet wel tot teleurstelling leiden, zie daarvoor verder m’n artikel over verwachtingen van 15 november jl.

Verwachtingen 2

 

Verwachtingen kunnen heel sterk werken als we ze hebben voor een ander in die zin dat we van de ander verwachten dat hij het goed doet voor zichzelf.

Emerson zei:

”  Wat we het hardst nodig hebben is iemand die ons laat doen wat we kunnen doen “

 

Er is een mooi verhaal van een middelbare school, de rector schreef alle namen van de docenten op papiertjes die hij dubbelvouwde en in een hoge hoed deed, hij trok er 3 uit en zei tegen deze docenten dat ze de meest excellente waren van de school en dus de beste leerlingen zouden krijgen, in werkelijkheid kregen ze middelmatige leerlingen die ook at random gekozen waren. Wat bleek de resultaten waren verbluffend, de docenten zeiden:’Wat wil je ook met zulke goede leerlingen, het was een genot om ze te onderwijzen’ Toen zei de rector dat het gemiddelde studenten waren en toen zeiden de docenten dat het dan wellicht aan hun excellente doceren lag, de rector zei dat ze at random, bij toeval getrokken waren uit de hoge hoed, zo kunnen verwachtingen positief doorwerken

Goethe zei dat je de ander niet moet behandelen zoals hij is maar zoals hij zou kunnen zijn en dat hij dan wordt zoals hij kan zijn. En dan stimuleer je de ander om meer van z’n potentieel te gebruiken, wat ten goede komt aan hemzelf en de wereld.

Codependente wereld

In een codependente wereld vraagt iedereen zich af wat ‘men’ over hen denkt, zich niet realiserend dat ‘men’ veel te druk is met zich af te vragen hoe men over hen denkt.

‘Men’ heeft zich eenmaal een beeld van je gevormd ondanks het feit dat de Bijbel zegt maak je van mij geen beeld, we doen niet anders en houden eraan vast. Nietzsche zag dat heel scherp toen hij zei:’Niets neemt men je zozeer kwalijk dan dat men zijn beeld ten aanzien van jou moet veranderen’. Ik ondervond dat aan den lijve toen ik na m’n crisis weer op m‘n werk verscheen. Een collega zei hoopvol tegen me:’Zo, alweer de oude Henny?!’. Ik zei:’Nee, en dat wil ik ook nooit meer worden, ik ben nu de nieuwe Henny’. Hij begreep er niks van en haalde z’n schouders onverschillig op in plaats van te informeren wat er nu nieuw was.

Klik hier om het hele artikel te lezen

Verwachtingen

 

We kennen het bijna allemaal: van een ander iets verwachten en dan teleurgesteld raken als het niet komt. We vergeten vaak dat we het van onszelf mogen verwachten dat we mede-schepper mogen worden en vorm aan ons leven mogen geven, los van hoe de ander op ons reageert, teveel rekening houden met de houding en reacties van der ander is weer codependent gedrag en anderenwaarde in plaats van eigenwaarde.

Verwachten dat een ander aardig voor je is, je lief heeft is je lot in handen leggen van die ander Gandhi zei het heel mooi toen hij zei:

”  Wie van een ander iets verwacht,
geeft zijn vrijheid weg.”
 
 
Gandhi

Mary J Blige zei heel mooi dat als de ander niet van je houdt het zeker is dat hij nog minder van zichzelf houdt. Een liefhebbende mens heeft altijd lief, onvoorwaardelijk, hij is er niet om aan je verwachtingen tegemoet te komen, hij geeft je wat het beste voor je is, wat je nodig hebt.

De pechvogel verwacht pech in z’n leven en The law of attraction zorgt dan feilloos voor veel pech, waardoor hij kan zeggen dat hij gelijk heeft, maar niet z’n geluk. Hetzelfde geldt voor de geluksvogel ,die geluk verwacht, het geluk komt naar de daarop voorbereide geest en geluk zal dus z’n deel zijn.