Ziekte en tegenslagen en je weet niet waarom

Ziekten, tegenslagen, ellende en een leeg en onvervuld leven, zonder dat je weet waardoor het komt.
De kans is groot dat je dan afgescheiden bent van je innerlijk kind. Je bent vroeger gekwetst en besloot om je niet meer te laten kwetsen en sloot je kind op in een kelder, inderdaad veilig maar ook zonder aandacht en liefde
Dat kind dat niet mee mag doen in je leven wreekt zich en zal je dwarsbomen en saboteren en dan volgen onverklaarbare ziekten en tegenslagen, de verklaring ligt dus bij je innerlijk kind
Je zult eerst weer het vertrouwen van je innerlijk kind moeten winnen en er de dialoog mee aangaan, om weer in contact te komen
Meer weten over je innerlijk kind
Bel 06-10421646 voor een vrijblijvend en gratis gesprek

Wakker worden, vooral als je denkt al wakker te zijn

Wakker worden
Mijn ervaring is dat de meeste mensen denken dat ze al wakker zijn.
Ze identificeren zich met hun lichaam dat wakker kan zijn, geestelijk zijn de meeste mensen echter nog in slaap
Hoe wil je wakker worden als je denkt dat je het al bent
Mensen gebruiken slechts 5% van hun potentieel, dat betekent dat ze een heel leven aan zich voorbij laten gaan. Ik heb dan mededogen en ben bereid om deze mensen de ogen te openen.
Op een cursus psychosynthese gaven de meesten een mager 6-je voor hun levenskwaliteit. Dat is aan de ene kant mooi, omdat ze dan inzien dat er wat moet gebeuren, wat moet veranderen om tot geluk te komen. Velen blijven hangen in de comfort zone en vinden het wel best
zo en zoeken vertier om, zo ontlopen ze hun ware Zelf, hun essentie
De meeste mensen besteden dan ook 95% van hun tijd aan drama, dat verklaart het succes van gtst en de roddelbladen.
Soms voel je dat er meer moet zijn. Dat is dan een helder moment, dan moet je handelen en je laten coachen
Voel je nu ook dat je meer in je mars hebt dan wat er nu uitkomt bel dan
06-10421646

Beledigingen en kwetsingen

Zolang je nog te beledigen ben en gekwetst kunt zijn ben je nog de slaaf van je ego en geen meester over je lot. Je ego maakt je wijs dat het goed met je gaat en je geen hulp nodig hebt en gaat voorbij aan je hoogste behoefte namelijk zelfrealisatie. Soms heb je momenten waarin je denkt dat er meer moet zijn dan er nu is en dat zijn even heldere momenten luister daar naar en neem aktie bijvoorbeeld door nu 06-10421646 te bellen en je te bevrijden van de dominantie van je ego ofwel je valse zelf, durf echt te zijn

 

Volharding

Zonder volharding bereik je niks, het vereist zelf-discipline en doorzettingsvermogen Edison had 2000 pogingen nodig om de gloeilamp uit te vinden hij ging door en volhardde ondanks de opmerkingen van wetenschappers dat het niet mogelijk was
Als je jezelf denkt te kennen ken je jeZelf totaal niet want dat is oneindig
Je moet ook volharden om tot zelfinzicht, zelfbesef te komen je moet vaak door de nacht van de ziel
Je moet je schaduwkanten leren kennen en transformeren, je moet dus door moeilijkheden heen en leren er de mogelijkheden in te zien
Bij de meeste mensen is het ego de baas en dat is een vals zelf een illusie die men voor de waarheid houdt en zo houdt men zichzelf voor de gek en vraagt men zich af of er leven is na de dood terwijl ze voor de dood niet eens leven!! Zombies zou je ze kunnen noemen levende doden. Wil jij wel leven voor de dood bel dan
06-10421646 Lees meer