Een beantwoord gebed

Je innerlijke kind vraagt om veel dingen al of niet in gebed. Dit gebed geeft mooi aan hoe we ook kunnen aankijken tegen wat ons overkomt. Hier volgt het gebed: Een beantwoord gebed Ik vroeg om kracht En God gaf me moeilijkheden om me sterker te maken Ik vroeg om wijsheid En God gaf me […]

Codependentie en het innerlijke kind

Ik leerde en zag dat je je Innerlijke kind op dezelfde manier behandelt zoals je ouders jou als kind hebben behandeld. In mijn geval was dat: geen aandacht ontvangen, geen liefde en koestering, ik kan me niet herinneren dat m’n ouders me ooit knuffelden, er was geen warmte. Ik werd opgevoed door dienstmeisjes, m’n ouders […]

Conformation bias

  Dit is de voorkeur voor bevestiging; men wil bevestigd worden en is gehecht aan de eigen gedachten en overtuigingen. Het is de focus, die we leggen op reeds bestaande dingen, die we kennen. Een vriend zei: ‘Je mag alles tegen me zeggen, maar met gevlei kom je het verst’. Toen ik voor het eerst […]

Onverwerkte emoties

23 juli 2016 wilde ik opstaan, maar het lukte me niet. Toen had ik een probleem. Huisartsenpost gebeld. Ze kwamen me halen met een ambulance en brachten me naar het ziekenhuis. Het duurde even voordat de diagnose werd gesteld, te weten: GBS, ofwel Guillain Bare Syndroom, een zenuw/spierziekte die mijn benen verlamde. Op 4 augustus […]

De wet van de aantrekkingskracht

De wet van aantrekkingskracht werkt als je ‘clear’ bent, zoals de Amerikanen zeggen, ofwel congruent. Dat betekent, dat je denken, voelen, handelen en zijn op één lijn liggen. Het onderbewuste moet hierbij juist geprogrammeerd zijn en ook je subpersonen moeten meewerken, en niet hun eigen gang gaan, zoals gebruikelijk. Je innerlijke kind dient geïntegreerd te […]